דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

ויזת בן זוג לארצות הברית

Joshua Pex
Joshua Pex

ויזת בן זוג מעניקה לאזרחים זרים הנשואים לאזרח אמריקאי או בעל גרין קארד אפשרות להגר באופן חוקי לארצות הברית ולגור בה יחד עם בן הזוג. ישנם 2 סוגים של אשרות בני זוג: CR-1 ו-IR-1. בעוד אשרת CR-1 מיועדת לבני זוג שנשואים פחות משנתיים בעת הגשת הבקשה לוויזה ונותנת מעמד תושב קבע מותנה לתקופה של שנתיים, אשרת IR-1 מיועדת לזוגות נשואים תקופה ארוכה יותר, ומאפשרת לקבל מעמד קבע (גרין קארד) רגיל, לעשר שנים.

במאמר זה, אחד השותפים המייסדים במשרד עורכי הדין דקר, פקס, לוי יסביר על הליך קבלת ויזת בן זוג לארצות הברית וההבדל בין הוויזות השונות.

מהי ויזת בן זוג לארצות הברית?

אשרת בן/בת זוג להגירה לארצות הברית, המכונה גם ויזת נישואין, מאפשרת לאזרח זר הנשוי לאזרח אמריקאי או לתושב קבע (בעל "גרין קארד") להיכנס לארצות הברית ולהתגורר בה, עד לקבלת מעמד תושב קבע \ אזרחות. ויזה מסוג זה ניתנת לאנשים שמתכוונים להגר לארה"ב כדי להיות עם בן הזוג. לאחר כניסתו לארה"ב יונפק לבן הזוג גרין קארד, שכן אשרת בן הזוג היא מסמך זמני בלבד.

ישנם שני סוגים עיקריים של אשרות בנות זוג: ויזה CR-1 ("Conditional Resident – תושב מותנה") ו-IR-1 ויזת ("Immediate Relative – בן משפחה קרוב"). שתי הוויזות חלק מקטגוריית אשרות ההגירה "המשפחתיות", המאפשרות לאזרחי ארה"ב או לבעלי גרין קארד לתת חסות למטרות הגירה לקרוביהם המידיים.

מה ההבדלים בין ויזת בן זוג הגירה CR-1 ו-IR-1?

ההבדל העיקרי בין אשרות CR-1 ו-IR-1 היא משך הנישואין בעת הגשת הבקשה: בעוד שוויזת CR-1 מיועדת לבני זוג של אזרחי ארה"ב שהיו נשואים פחות משנתיים במועד הגשת בקשת הוויזה, ויזה IR-1 מיועדת לזוגות שהיו נשואים יותר משנתיים במועד הגשת הבקשה.

הבדלים נוספים בין ויזות בן זוג הגירה CR-1 ו-IR-1 הם בזמן תוקף הוויזה וכן הליך החידוש של הגרין קארד שהושג בעקבות אישור אשרות אלו על ידי שירות האזרחות וההגירה של ארה"ב (USCIS).ויזת בן זוג לארצות הברית

ויזה CR-1

כאשר בן זוג זר נכנס לארה"ב עם אשרת CR-1, הוא מקבל מעמד של תושב קבע מותנה, אשר תקף לשנתיים.

בתוך תקופת 90 הימים שלפני תאריך התפוגה של אשרת CR-1 (לאחר שחלפו שנתיים), על בן הזוג הזר ובן הזוג האמריקאי להגיש במשותף בקשה להסרת הסטטוס המותנה וקבלת גרין קארד חדש, אשר יהיה תקף לתקופה הרגילה – 10 שנים.

ויזה IR-1

בניגוד לוויזת CR-1, אשרת IR-1 מובילה להנפקת גרין קארד רגיל, בתוקף ל-10 שנים – ללא כל תנאי.

מהן הדרישות הספציפיות בעת הגשת בקשה לאשרת בן זוג הגירה IR-1 או CR-1?

נותן החסות לבקשה חייב להיות אזרח ארה"ב או בעל גרין קארד, אשר ימלא עבור בן הזוג הזר בקשת הגירה וטופס I-30, עתירה עבור קרוב זר. בהליך זה, נותן החסות ייקרא בדרך כלל "העותר", בעוד שבן הזוג הזר מכונה "המוטב".

  • על העותר להיות בן 18 לפחות.
  • על בני הזוג להראות שנישואיהם חוקיים ולספק תעודת נישואין תקפה.
  • הנישואים חייבים להיות אותנטיים: על בני הזוג להוכיח שנישואיהם אינם פיקטיביים על ידי הצגת ראיות שהקשר אמיתי. דוגמאות למסמכים המוכיחים כי הקשר הוא אמתי כוללות פיננסים משותפים, מגורים משותפים, תמונות, כרטיסי טיסה והזמנות בבתי מלון מחופשות משותפות, עדויות לתקשורת מתמשכת בין בני הזוג (מיילים, יומני צ'אט או רישומי שיחות טלפון) ותצהירי עדים, כגון בני משפחה וחברים, לגבי מערכת היחסים בין בני הזוג.
  • על בן הזוג נותן החסות (העותר) להגיש תצהיר תמיכה (טופס I-864), המוכיח שיש לו/ה משאבים כספיים מספיקים כדי לתמוך כלכלית בבן זוגם הזר (המוטב), ולמנוע מהם להפוך לנטל על המדינה. טופס זה הוא חוזה משפטי מחייב שבו נותן החסות מסכים לתמוך כלכלית במוטב ובכל בני משפחה ממומנים אחרים (ילדים קטינים), במידת הצורך, ומצהיר שהם לא צפויים לסמוך על תמיכה מכספי הציבור.
  • הכנסתו של העותר צריכה לעמוד בדרישות ההכנסה המינימליות שנקבעו על ידי רשויות ההגירה כדי להוכיח את היכולת לתמוך כלכלית במוטב. על פי הדרישות הנוכחיות, על בן הזוג להוכיח כי משק הבית יהיה בעל אמצעים שלא ליפול לעוני – הוכחת הכנסה בארה"ב בשיעור של לפחות 125% מקו העוני הפדרלי. אם הכנסתו של העותר אינה עומדת בתקן זה, ייתכן שיהיה עליו לספק ראיות לנכסים נוספים או להשיג נותן חסות נוסף העומד בדרישות ההכנסה.
  • על העותר להיות בעל מגורים בארה"ב, כלומר לספק ראיות לכך שהפך את ארה"ב למקום מושב קבע, מתוך כוונה לשמור על מקום מגוריו לעתיד הנראה לעין. אם בני הזוג גרים מחוץ לארה"ב, עליהם להוכיח שבן הזוג האמריקאי מתכנן לחזור לגור בארה"ב יחד עם המוטב.ויזת בן זוג לארצות הברית

כיצד מגישים בקשה לאשרת בן זוג להגירה?

לאחר הגשת בקשה לעתירה בטופס I-130 ואישורה, התיק יועבר ל-National Visa Center (מרכז הוויזות הלאומי) ולאחר מכן לשגרירות או קונסוליית ארה"ב במקום מגוריו של המוטב. התהליך בו אזרחים זרים שנמצאים מחוץ לארצות הברית מבקשים אשרת מהגרים בקונסוליה או בשגרירות ארה"ב במדינת מולדתם נקרא "עיבוד קונסולרי".

עיבוד קונסולרי עוברות בקשות להגירה בחסות קרוב משפחה, הגירה מבוססת תעסוקה וקטגוריות מסוימות אחרות של אשרות מהגרים. חשוב לציין שעיבוד קונסולרי עשוי להיות תהליך מורכב וארוך, כשזמני הטיפול משתנים בהתאם למדינה ולנסיבות הספציפיות של המקרה.

מה קורה במהלך עיבוד קונסולרי?

במהלך העיבוד הקונסולרי בן הזוג הזר יצטרך למלא טפסים שונים ולספק מסמכים לתמיכה בבקשה. יתרה מכך, הם יצטרכו לעבור בדיקה רפואית ולהשתתף בראיון ויזה בשגרירות  או קונסוליית ארה"ב.

  • בדיקה רפואית, חיסונים וטביעות אצבע: לפני הראיון הקונסולרי, המוטב נדרש לעבור בדיקה רפואית על ידי רופא המאושר על ידי השגרירות על מנת להבטיח את עמידה בדרישות הבריאות, לרבות חיסונים הנדרשים על ידי רשויות ארה"ב. כמו כן, יילקחו טביעות אצבע של המוטב.
  • ראיון ויזה: בראיון הוויזה, בן הזוג הזר ייחקר על ידי פקיד קונסולרי אשר יעריך את כנות הקשר ויקבע אם בן הזוג הזר זכאי לקבלת את האשרה. הפקיד עשוי לבדוק את המסמכים לעומק, ולשאול שאלות על הקשר, הרקע של בני הזוגך, וכוונות בני הזוג בעת שהותם בארצות הברית.

מה קורה לאחר אישור אשרת בן הזוג להגירה (CR-1 או IR-1)?

אם בקשת ויזת בן זוג לארצות הברית תאושר על ידי השגרירות או הקונסוליה של ארה"ב, בן הזוג הזר יקבל בחזרה את הדרכון שלו, שיכיל את ויזת IR-1 או CR-1, יחד עם המסמכים שסיפקו במהלך העיבוד הקונסולרי.

מסמכים אלו יימסרו לבן הזוג הזר בחבילה סגורה נפרדת. חשוב לא לפתוח את החבילה הסגורה הזו, מכיוון שהיא אמור להיפתח על ידי פקיד ההגירה בארה"ב עם הגעתו של בן הזוג הזר לארה"ב.

לאחר הגעתו לארה"ב, בן הזוג הזר הופך מיד לתושב קבע חוקי (בעל גרין קארד), ואשרת בן הזוג להגירה תשמש ראיה למעמדו החוקי כתושב קבע עד שיקבל את הגרין קארד. הגרין קארד יישלח בפועל לכתובת של בן הזוג בארה"ב חודש או חודשיים לאחר הכניסה לארה"ב.

לאחר קבלת ויזת בן הזוג להגירה, ולפני שבן הזוג הזר יוכל לנסוע לארצות הברית, עליו לשלם את אגרת ההגירה, ורשויות ההגירה לא יוציאו גרין קארד טרם קבלת התשלום.ויזת בן זוג לארצות הברית

מה עלול לגרום לדחיית אשרת זוג להגירה לארצות הברית?

ישנם מעשים מסוימים שעלולים להוביל לדחיית הבקשה לאשרת IR-1 או CR-1. לדוגמא: סחר בסמים, שהיית יתר בארה"ב עם אשרה קודמת או הונאת רשויות ארה"ב. במקרה כזה, פקיד בקונסוליה או בשגרירות יודיע לכם על כך, וייעץ האם ניתן להגיש בקשת מחילה (Waiver) במקרה זה, ואם כן, כיצד להגיש את הבקשה.

מה ניתן לעשות אם העתירה לאשרת בן זוג נדחית?

אם נדחתה עתירה לקבלת ויזת הגירה לארה"ב עבור בן זוג, הפקיד הקונסולרי ימסור לכם מכתב המפרט מדוע נתקלה הבקשה בדחייה.

חשוב להתייעץ עם עורך דין הגירה מומחה אשר יוכל לקבל פרטים נוספים ולעזור לכם להתמודד עם המצב. בדרך כלל, הסיבה לדחייה היא אי-הגשה של מסמכים מסוימים לאחר שמסמכים אלה נמסרו לשגרירות, הקצין הקונסולרי עשוי לאשר את הבקשה.

מאחר ותקנות ההגירה של ארצות הברית מעודכנות לעתים קרובות, הזכות להשיג תושבות קבע אינה מובטחת. במקרים בהם נדחתה הבקשה עקב רקע פלילי, הונאה וסוגיות מורכבות דומות, חשוב לתת למומחה בתחום דיני ההגירה לראות מה ניתן לעשות – כולל ערעור על ההחלטה או הגשת בקשה חדשה עם התיקונים הדרושים.

האם ניתן ויזת זוג הגירה CR-1 או IR-1 אם בן הזוג הזר כבר מתגורר בארה"ב?

אם בן הזוג הזר כבר מתגורר בארצות הברית, הם בדרך כלל יגישו בקשה לשינוי מעמד במקום להגיש עתירה לקבלת אשרת מהגר. שינוי הסטטוס מאפשר לזכאים שכבר נמצאים בארצות הברית להגיש בקשה לגרין קארד, ללא צורך לעזוב את המדינה. כדי להגיש בקשה להתאמת מעמד על סמך יחסי בן זוג, בן הזוג שהוא אזרח ארה"ב יצטרך להגיש את טופס I-130, עתירה עבור קרוב משפחה זר, בשם בן הזוג הזר, יחד עם טופס I-485, בקשה לרישום תושבות קבע או התאמת סטטוס.

כמה זמן ייקח לקבל ויזת זוג הגירה IR-1 או CR-1 מהרשויות בארה"ב?

זמן העיבוד של ויזות בנות זוג IR-1 או CR-1 מרשויות ארה"ב עשוי להשתנות בהתאם למספר גורמים. גורמים אלה כוללים את עומס העבודה של המשרד הספציפי, מצב הבקשה (האם כל המסמכים הנדרשים הוצגו כהלכה ללא צורך בתוספות או תיקונים) והנסיבות האישיות של בני הזוג. עם זאת,

ככלל, אם העותר הוא אזרח ארה"ב, זמן ההמתנה צפוי להיות כשנתיים מתחילת ההליך ועד סופו. אם העותר אינו אזרח ארה"ב, אלא בעל גרין קארד, סביר שזמן ההמתנה יהיה ארוך יותר.

שימוש בשירותיו של עורך דין הגירה יכול לעזור להבטיח שהבקשה שלכם ערוכה כהלכה ועשוי לסייע בזירוז התהליך.

מה יכול זוג מאורס לעשות כדי לקבל ויזה לארה"ב?

אם בני זוג מאורסים ועדיין לא נשואים, קיימת קטגוריית ויזה ספציפית עבורם לשקול: ויזת K-1 לארוס(ה). סוג ויזה זה מאפשר לארוס זר של אזרח ארה"ב להיכנס לארצות הברית, למטרת נישואין תוך 90 יום מרגע הכניסה.

לאחר טקס החתונה, בן הזוג אזרח ארה"ב יכול להגיש בקשה להתאמת הסטטוס שהוזכרה לעיל – על מנת שבן הזוג הזר יהפוך לבעל גרין קארד.

אם בני הזוג יחליטו לא להתחתן או לא יצליחו להתחתן תוך 90 יום, הארוס הזר יידרש בדרך כלל לעזוב את ארצות הברית.

כיצד להגיש בקשה לגרין קארד ל-10 שנים לאחר קבלת ויזת בן זוג מסוג CR-1?

אם קיבלתם ויזה CR-1, וברצונכם לקבל גרין קארד ל-10 שנים במקום גרין קארד מותנה לשנתיים, תוכל להגיש בקשה (עם בן/בת הזוג) להסרת תנאים למגורים קבועים על ידי הגשת טופס I-751. בבקשה זו עליכם להסביר שוב שהנישואים הם אותנטיים ולא רק עבור הטבות הגירה.

יש גם לראות שאתם עדיין נשואים לאזרח אמריקאי או תושב קבע חוקי לאחר שנתיים. ראיות יכולות לכלול מסמכים כגון הצהרות מחשבון בנק משותף, תעודות לידה לילדים שנולדו באותה תקופה, או שטרי רכוש עם שמות שני בני הזוג.

כיצד ניתן לחדש גרין קארד או להגיש בקשה לאזרחות לאחר קבלת ויזת IR-1?

אם קיבלתם אשרת IR-1, לאחר מכן תקבלו גרין קארד הדורש חידוש לאחר 10 שנים על ידי הגשת טופס I-90: בקשה להחלפת כרטיס תושב קבע. תצטרכו למלא את הטופס, להגיש עותק של גרין קארד ולשלם את האגרה. ניתן להגיש טופס זה באופן מקוון או בדואר.

אפשרות נוספת, שיש לה יתרונות רבים, היא הגשת בקשה לאזרחות אמריקאית. אם בן/בת הזוג שלכם אזרח ארה"ב, ניתן להגיש בקשה לאחר שלוש שנים, אחרת תצטרכו לחכות חמש שנים.

מתחילים את בקשתך לויזה לבת זוג הגירה על ידי פנייה לעורך דין מומחה ומנוסה

חוקי ההגירה בארצות הברית מורכבים ונתונים לשינויים תכופים. עורך דין מנוסה המתמחה בחוקי ההגירה בארה"ב יכול לעזור לכם להבין איך לצלוח את ההליך ההגירה בהצלחה, כולל דרישות זכאות, מסמכים ואתגרים אפשריים.

דקר, פקס, לוי, משרד עורכי דין בעל מוניטין עם סניפים בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני הגירה בארה"ב ובעל לו צוות הגירה ייעודי שיסייע לכם עם בקשתכם לוויזת IR-1 או CR-1.

author_and_contact_info]

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה