דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

סמכות מקומית – בית המשפט המחוזי (מידע משפטי)

Joshua Pex
Joshua Pex

ישראל מחולקת ל-6 מחוזות שיפוט שונים. בכל אחד מהם פועל בית משפט מחוזי, המוסמך לדון בתביעות אזרחיות בסכומים גבוהים ובתביעות מורכבות בנושאים כגון בעלות במקרקעין וקניין רוחני. כיצד יודעים מהו בית המשפט המחוזי הנכון מבחינת סמכות מקומית להגשת תביעה? מדובר בשאלה אשר לא תמיד יש עליה תשובה אחת בלבד. במאמר זה יסביר על כך בהרחבה עורך דין מומחה למשפט אזרחי ממשרדנו.

עורכי הדין ממשרדנו בירושלים ובתל אביב, מעניקים מגוון שירותים משפטיים במגוון ענפי המשפט האזרחי. לעורכי הדין במשרד התמחויות במגוון תחומים משפטיים, כגון דיני תאגידים, קניין רוחני, דיני נדל״ן ומקרקעין, דיני נזיקין ודיני חוזים. המשרד מעניק מגוון שירותים משפטיים, הכוללים טיפול בבקשות לצווים משפטיים, ייצוג לקוחות בתביעות אזרחיות, ייצוג בהליכי בוררות וגישור ועוד.

סמכות מקומית בית המשפט המחוזי

במה עוסק בית המשפט המחוזי, ואילו בתי משפט מחוזיים קיימים?

בישראל קיימות 3 דרגות של ערכאות משפטיות: בתי משפט השלום, בתי משפט מחוזיים ובית המשפט העליון. בית המשפט המחוזי מהווה ערכאה גבוהה יותר, האחראית על תביעות מורכבות, כגון תביעות בסכומים גבוהים במיוחד (מעל 2.5 מיליון ש״ח), תביעות בנושא בעלות במקרקעין ותביעות לצווי מניעה בגין הפרת זכויות קניין רוחני. בית המשפט המחוזי עוסק גם בערעורים על פסקי דין של בית משפט השלום. להסבר מורחב על סמכויות בית המשפט המחוזי, ראו מאמר נוסף שהתפרסם באתר משרדנו.

במאמר זה נעסוק בשאלה חשובה: לאיזה מבתי המשפט המחוזיים יש להגיש תביעה מסוימת? כפי שנבהיר להלן, מדובר בשאלה שאינה תמיד פשוטה. זאת משום שקיימים בישראל 6 בתי משפט מחוזיים, אחד לכל מחוז שיפוט: תל-אביב, מרכז (ממוקם בלוד), צפון (ממוקם בנצרת), חיפה, ירושלים ודרום (ממוקם בבאר שבע). לעיתים ניתן להגיש תביעה ביותר ממחוז אחד, ולכן נוצר לעיתים קרובות בלבול בנושא.

מה קובע החוק בעניין סמכות מקומית של בית המשפט המחוזי?

תקנות סדר הדין האזרחי קובעות כי ככלל, תביעה בבית המשפט המחוזי תוגש לפי מחוז השיפוט שבו נמצא מקום המגורים או העסק של הנתבע, או במקום שבו התקיים המעשה או המחדל שבגינו תובעים. במקרים אלה ניתן לרוב לבחור לאיזה בית משפט להגיש את התביעה. לדוגמה, אם התביעה מוגשת כנגד חברה שמשרדיה יושבים בתל אביב, אך התביעה עוסקת בפעולות שביצע נציג החברה בפתח תקווה, ניתן יהיה להגיש את התביעה בבית המשפט המחוזי בתל אביב או בבית המשפט המחוזי של מחוז המרכז (היושב בלוד).

לעומת זאת, קיימים מקרים בהם חופש הבחירה לגבי בית המשפט המחוזי המוסמך לדון בתביעה אינו קיים או שהוא מצומצם יותר. למשל, כאשר התביעה היא בענייני מקרקעין, היא תוגש במחוז השיפוט שבו נמצאים המקרקעין. וזאת ללא קשר למקום המגורים או מקום העסק של הנפגע. כאשר התביעה עוסקת בפרסום או בסחר באינטרנט, ניתן לבחור אם להגישה במקום מגוריו או במקום העסק של התובע או הנתבע. אך אם מדובר בעוסק עצמו (לפי הגדרת ״עוסק״ בחוק הגנת הצרכן), התביעה תוגש במקום מגורי הנתבע בלבד.

במקרים בהם אין בית משפט ספציפי שהינו רלוונטי לפי התקנות, התביעה ככלל תוגש בבית המשפט המחוזי בירושלים. עם זאת, לבית המשפט המחוזי בירושלים תהא סמכות להעביר את התביעה למקום המתאים יותר בעיניו עבור הצדדים. למשל, כאשר מדובר בתביעה על סך 3 מיליון ש״ח שעניינה סכסוך עסקי בין צדדים מאזור יהודה ושומרון, התביעה תוגש בבית המשפט המחוזי בירושלים. לבית המשפט תהא סמכות להעבירה למקום שיפוט אחר, אם יימצא כי הדבר נוח יותר עבור הצדדים. 

האם הצדדים יכולים להסכים מראש על בית משפט מחוזי שיהא מוסמך לדון בתביעה?

במקרים מסוימים, כגון סכסוכים עסקיים או סכסוכים בענייני קניין רוחני, נהוג להסכים בחוזה בין הצדדים על זהות בית המשפט שיהיה מוסמך לדון בתביעה. הסעיף הרלוונטי לצורך כך בחוזה נקרא ״תניית שיפוט״. מובן כי סעיף זה יהיה רלוונטי בעיקר במקרים בהם יש קשר קודם בין הצדדים. 

אם הצדדים מסכימים על תניית שיפוט, חשוב לנסח אותה בצורה ברורה וחד משמעית. לא פעם בתי המשפט עשויים להכריע כי תניית השיפוט אינה מעניקה בלעדיות לבית המשפט המחוזי שעליו הצדדים הסכימו. על מנת לוודא כי מצבים מעין אלה לא יתרחשו, מומלץ מאוד להסתייע בעורך דין לצורך עריכת ההסכם בין הצדדים וקביעת תניית שיפוט כראוי. 

האם ניתן להעביר תיק לבית משפט מחוזי אחר?

לא פעם עולה צורך בהעברת הדיון לבית משפט אחר. לצורך כך, חוק בתי המשפט מאפשר לבקש מבית המשפט העליון להעביר את הדיון לבית משפט מחוזי אחר. נשיא בית המשפט העליון או שופט עליון שמונה לכך מוסמך לאשר את הבקשה לפני תחילת הדיון או אחריו (בהסכמת השופט הדן בתיק). 

צרו קשר עם עורך דין מומחה למשפט אזרחי

במאמר זה הסברנו בהרחבה על בית המשפט המחוזי ועל קביעות החוק בנושא סמכות מקומית להגשת תביעות. לכל שאלה וסיוע בנושא תביעות אזרחיות, עורכי הדין ממשרדנו זמין עבורכם. משרד עורכי הדין שלנו מתמחה במגוון ענפי המשפט האזרחי. לעורכי הדין במשרד ניסיון רב בטיפול ובייצוג בסכסוכים ותביעות בנושא דיני חוזים, דיני תאגידים, קניין רוחני ועוד. 

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה