דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

אישור ניהול תקין לעמותה

Joshua Pex
Joshua Pex

מה זה אישור ניהול תקין לעמותה?

לפני 10 שנים הממשלה החליטה כי לא יינתנו תמיכות, הקצאת מבנים ו/או תקציבים למוסדות ציבור, מבלי שיש אישור ניהול תקין לעמותה.

עמותה או חל"צ אשר מבקשת לקבל תקציב ו/או תמיכה מהממשלה נדרשת להמציא אישור זה מרשות התאגידים אשר במשרד המשפטים.

אישור ניהול תקין לעמותה מאפשר לשקף לציבור את הפעילות הכספית, מי הם מקבלי ההחלטות, מי נהנה מהפעילות של העמותה. והאם יש ניגוד עניינים או אי סדרים אחרים בפעילות עמותה או חל"צ. זהו מנגנון בדיקה, פיקוח ובקרה על פעילות התאגיד.

יודגש כי אישור זה אינו חובה, ואף ניתן להתנהל בלעדיו, אולם מבחינת מדינת ישראל זוהי דרך לבדוק האם העמותה עומדת בסטנדרטים ציבוריים תקניים.

מטרת אישור ניהול תקין היא להוכיח כי הארגון מקיים את התנאים הבאים:

  • קיום חובות הדיווח השנתיות: הגשת מסמכים בסיסיים לרשם העמותות, דוח מילולי, דוח מבוקר על ידי רואה חשבון וכו'.
  • קיום הוראות החוק וכללי הניהול התקין של רשם העמותות.
  • התנהלות כספית ומשפטית נכונה.
  • פעילות רצופה של שנתיים לפחות.

מי נותן את האישור?

במקרה של עמותה או חל"צ רשם העמותות נותן את האישור, זאת לאחר שכל הטפסים והמידע הועבר אליו.

במקרה של חברה, רשם העמותות נותן את האישור.

מתי מקבלים אישור ניהול תקין?

עמותה בעלת פעילות רצופה של שנתיים לפחות (חובת דיווח על שנתיים קודמות לאישור הנ"ל).

עמותה חדשה יכולה לקבל אישור על ניהול תקין חלופי, אשר מוכר לצורך הגשת בקשה להכרה במס הכנסה כמוסד ציבורי לעניין.

מה הם הקריטריונים לקבלת אישור ניהול תקין לעמותה?

מן הבחינה המהותית רשם העמותות בוחן את הפעילות הכספית של הארגון; האם הכספים שימשו לקידום מטרות הארגון המוצהרות, האם ההוצאות לניהול העמותה נמצאות ביחס פרופורציונלי להוצאות תפעוליות בהתאם למטרות הארגון והמחזור השנתי. כמו כן, רשם העמותות בודק היעדר ניגודי עניינים, כגון קרבה משפחתית בין חברי הוועד לבין חברי ועדת ביקורת או בינם לבין עצמם, או קרבה משפחתית בין הארגון לבין ספקים חיצוניים אשר נהנים מגמול, עקב קרבה משפחתית. עמותה נדרשת להציג שבעה חברי אסיפה כללית בסך הכל , וחברה לתועלת הציבור נדרשת לבצע חלוקה שווה של המניות בין לכל הפחות שבעה בעלי מניות, על מנת לקבל אישור ניהול תקין.

מה היתרונות של קבלת אישור ניהול תקין?

קבלת אישור ניהול תקין מעיד כי העמותה ו/או חל"צ מתנהלים על פי אמות המידה הנדרשות על פי חוקי מדינת ישראל. כמו כן, אישור ניהול תקין מהווה תנאיי לקבלת הטבות מסוגים שונים, המגיעות למלכ"רים על ידי המדינה.

לדוגמא, על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, אזרח פרטי אשר מחליט לתרום מכיסו סכום לעמותה או חל"צ זכאי להחזר של 35% מערך התרומה. הזיכוי הוא מעין סובסידיה מהממשלה, אשר בפועל מוריד את עלות התרומה לתורמים, ומתמרץ אותם לתרום. גם חברות שתורמות זכאיות להחזר מס בשיעור של 25%.

בלי אישור ניהול תקין לא יהיה ניתן לקבל תקציבים מהמדינה (משרדי ממשלה ואו רשויות מקומיות), ו/או הנחות ברשויות המקומיות כמו הנחות ארנונה עבור מוסדות מתנדבים לשירות הציבור. בשנים האחרונות האישור הפך למעין תו תקן לעמותות וקבלתו מאפשרת בין היתר קבלת תרומות ומימון לפרויקטים מגורמים ממשלתיים וציבוריים.

רוב התרומות הניתנות על ידי המדינה לעמותות מותנות בהצגת אישור ניהול תקין.

אם יש לכם שאלה לגבי אישור ניהול תקין, או תחום התאגידים, מלכרים, ומוסדות ללא כוונת רווח בארץ, אתם מוזמנים לפנות אל משרדנו לקבלת ייעוץ משפטי:

[email protected]l

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה