Skip to content

אזרחות צרפתית מכוח המוצא

Rachel Amselem Aouate

Rachel Amselem Aouate

מאמר זה עוסק בנושא אזרחות צרפתית מכוח המוצא. הדרך העיקרית לרכוש אזרחות צרפתית היא פשוט באמצעות לידה להורה צרפתי. סעיף 18 לחוק האזרחי קובע אפוא כי "ילד הוא צרפתי אם לפחות אחד ההורים הוא צרפתי." רכישת אזרחות מכוח מוצא משלבת זכויות דם וגם זכויות אדמה.

זכות הדם פירושה שילד שנולד להורה צרפתי הוא צרפתי גם אם הוא לא נולד בעצמו בצרפת. ואילו זכות האדמה מאפשרת לילד שנולד בצרפת להורים זרים לקבל אזרחות צרפתית.

בן/בת להורים צרפתים

החוק האזרחי קובע כי ילד שנולד להורה אחד צרפתי, הוא צרפתי, ללא קשר למקום לידתו. חוק זה מתייחס לאזרחות מכוח מוצא. כלומר, ילד שנולד בצרפת או שנולד מחוץ לצרפת להורה אחד (לפחות) צרפתי, הוא צרפתי. כך ניתן לשמור על אזרחות צרפתית במשך דורות מחוץ לצרפת כאשר אחד מאבות המשפחה היה צרפתי. המעמד האזרחי של ההורים אינו משנה – בין אם ההורים נשואים ובין אם לא, אין לכך השפעה על הכרת האזרחות הצרפתית של הילד. עם זאת, על ההורות להיקבע באופן ברור. אם ההורות שנויה במחלוקת לאחר התבגרותו של הילד, הילד אינו מאבד את אזרחותו הצרפתית שנרכשה ביום לידתו.

בקשת אזרחות צרפתית של הילד

אזרחות צרפתית מכוח המוצא

כדי לקבל אזרחות צרפתית עבור הילד, יש לבדוק את האזרחות של ההורה ביום לידתו של הילד או כאשר הוא קטין. אם ההורה מאבד את אזרחותו הצרפתית כשהילד כבר בוגר, אין לכך כל השפעה על אזרחות הילד. ולהפך – אם ההורה הופך לצרפתי כשהילד כבר בוגר, אין לכך כל השפעה על אזרחותו של הילד. ילד שאומץ על ידי הורה צרפתי הופך לצרפתי רק אם חל עליו תהליך אימוץ מלא (אימוץ שמנתק את הזיקה להורים הביולוגיים באופן מוחלט).

ילד שלא נולד בצרפת להורה אחד צרפתי יכול, בתנאים מסוימים, ורק 6 חודשים לפני גיל הבגירות עד 12 חודשים לאחר גיל הבגירות, לדחות את אזרחותו הצרפתית. עם זאת, אם אזרחות ההורה נרכשה כשהילד היה קטין, הוא לא יוכל לדחות  את אזרחותו בתנאים אלה.

אם הילד נולד בצרפת להורים שאינם אזרחי צרפת

במקרה זה, הילד נחשב צרפתי מיום לידתו כאשר:

  • אחד מהוריו נולד בצרפת, אפילו אם ההורה אינו בעל אזרחות צרפתית
  • אחד מהוריו נולד באלג'יר לפני 3 ביולי 1962
  • הילד נולד חסר נתינות
  • הילד נולד בצרפת, לפני 1 בינואר 1944, להורה שנולד בטריטוריה צרפתית לשעבר מעבר לים לפני הכרזת עצמאותה.

אם הילד לא עומד באף לא אחד מהקריטריונים הללו, הוא עדיין יכול להגיש בקשה לקבלת אזרחות צרפתית מגיל 13 אם:

החל מגיל 16

הסכמת הילד היא חובה אלא אם הוא מוגבל מבחינה נפשית ופיזית ואינו יכול להסכים. ילדים שנולדו בצרפת להורים זרים יכולים לתבוע אזרחות צרפתית מכוח המוצא בלי להמתין לגיל הבגירות. מגיל 16 ואילך הוא יכול לתבוע אזרחות צרפתית על ידי הצהרה אם הוא עומד בשני התנאים הבאים:

  • הוא מתגורר בצרפת ביום ההכרזה על אזרחותו
  • הוא היה תושב צרפת במשך 5 שנים לפחות מאז גיל 11

הילד יכול לעשות תהליך זה לבדו ללא אישור הוריו, אלא אם כן הוא מונע מלהביע את רצונו בשל פגיעה ביכולתו הנפשית או הגופנית.

כל ילד שנולד בצרפת להורים זרים מקבל אזרחות צרפתית בגיל 18 אם הוא עומד בשלושת התנאים הבאים:

  • הוא התגורר בצרפת כשמלאו לו 18
  • הוא התגורר בצרפת תקופה רצופה או לא רצופה 5 שנים לפחות מאז גיל 11
  • הוריו הזרים אינם בעלי תפקידים דיפלומטיים או קונסולים

צרו קשר עם מומחים לקבלת אזרחות צרפת

משרד כהן, דקר, פקס & ברוש מתמחה בנושאי הגירה ובעל ניסיון רב בליווי לקוחות בתהליך קבלת אזרחות חדשה ועומד לרשותכם בכל הקשור לבניית התיק, להגשת המסמכים ובכל צעד הכרחי אחר בלי שתתייגעו בהליכים הבירוקרטיים.

 אזרחות צרפתית על ידי נישואין

: 03-3724722

 055-978168

  office@lawoffice.org.

 

צרו קשר

Scroll To Top