דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

האם ניתן לתבוע עירייה?

יהודה אלחרר
יהודה אלחרר

אם נפלתם ונפצעתם ברחוב או בשטח ציבורי אחר שנמצא באחריות עירייה או רשות מקומית, נשאלת השאלה האם ניתן לתבוע את העירייה ואם כן מכח מה?

התשובה חיובית. לא צריך להירתע מהגשת תביעה נגד עירייה גם כאשר מדובר בגוף גדול שמולו ניצב האזרח הקטן. התייעצות עם עורך דין ממשרדנו, המתמחה בדיני נזיקין תסייע לכם בהחלטה האם יש מקום להגיש לתבוע, ואם כן – מה חשוב לדעת ולצרף לתביעה.

תביעה נגד עירייה

תביעה נגד העירייה

כאשר אדם נפגע ממפגע בשטח ציבורי, בין אם מדובר בבור שנפער בדרך, בפח שמונח לא במקום, בשבר במדרכה שגורם להפרשי גובה, בהעדר תאורה מספקת שגורם לראיה פחות טובה של הדרך ולנפילה או במכשול/עניין אחר שנמצא באחריותה של העירייה, ייתכן שיש מקום לתבוע את העירייה ולבקש פיצויים. גם אם לא מדובר בנזק שנגרם לגופכם, אלא לרכושכם – למשל, רכבכם ניזוק בשל בור שנפער בכביש, תוכלו להגיש תביעת נזיקין נגד העיריה.

העירייה, כגוף ציבורי חייבת להפעיל כיאות את סמכויותיה המוקנות לה בדין, ולנקוט אמצעים סבירים כדי למנוע התרחשות של נזק בתחום שיפוטה.

החיקוק העיקרי המסדיר את חובותיה של העירייה הוא פקודת העיריות [נוסח חדש] – בהתאם לכך העירייה תדאג, בין היתר, לתיקונו, ניקויו, הזלפתו, תאורתו וניקוזו של רחוב שאינו רכוש הפרט. בנוסף, היא תמנע ותסיר מכשולים והסגת גבול ברחוב. במקרה שהעירייה לא פעלה כראוי, ניתן יהיה לתבוע אותה מכח עוולת הרשלנות (סעיף 35 לפקודת הנזיקין), או מכח עוולת הפרת חובה חקוקה (סעיף 63 לפקודת הנזיקין), בהתאם לתנאי הסעיפים בחוק.

איך לתבוע עיריה?

תביעת נזיקין נגד העיריה תוגש לאחר התייעצות עם עורך דין שמתמחה בדיני נזיקין ולאחר שווידאתם כי פעלתם לפי הכללים הבאים:

  • מיד לאחר הפגיעה – בגוף או ברכוש, חשוב לצלם את מקום התאונה, כולל המפגע שבמקום – מכל כיוון אפשרי. חשוב לשמור על הראיות למקרה שהעניין יגיע להתדיינות משפטית.
  • אם נכחו במקום עדי ראיה – חשוב לתעד את דבריהם ולקחת את מספרי הטלפון והפרטים שלהם, כדי שניתן יהיה ליצור עמם קשר בעתיד במקרה הצורך.
  • אם נזקקים לטיפול רפואי, חשוב להתפנות בהקדם. מומלץ להתפנות דרך מד"א במידת האפשר, שכן הדבר מחזק את ראיות התביעה. יש לתעד את פרטי הטיפול הרפואי.
  • יש להתקשר למוקד העירוני – 106 ולדווח אודות המפגע. חשוב לתעד את הפניה.
  • לאחר תקופה מסוימת – מומלץ לצלם שוב את האזור, כדי לראות האם העירייה טפלה במפגע או לא.

אם עורך הדין יגרוס, כי העירייה התרשלה, וכי יש מקום להגיש נגדה תביעה, הוא יכתוב מכתב תביעה לעיריה – זהו למעשה מכתב דרישה בו יתועדו פרטי המקרה, הטענות בדבר רשלנות העירייה, כולל צילומים, מסמכים רלוונטים וכד'. אם העירייה תסכים לנאמר במכתב הדרישה ותשלם פיצויים לנפגע, לא יהיה צורך להגיע להתדיינות משפטית, אך אם העירייה תדחה את טענות הנפגע, עורך הדין יוכל להגיש תביעת נזיקין נגד העיריה ונגד חברת הביטוח שלה.

תביעת נזיקין עיריה – ההוכחה

כדי להוכיח את התביעה שתוגש לבית המשפט, יש צורך להוכיח את אחריות העיריה לאירוע וכן, כי נגרם לתובע נזק. כדי להוכיח את הנזק שנגרם, התובע יצטרך לצרף לתביעה נגד עירייה את הראיות שיש ברשותו, כולל חוות דעת רפואית שקובעת את נכותו הזמנית או הצמיתה, במקרה שנגרמו לו כזו בשל הפגיעה.

כאמור, לא רק בגין נזקי גוף ניתן לתבוע את העיריה, אלא גם בגין נזקי רכוש שנגרמו בשל רשלנותה. כך למשל, אם קרס עץ על רכבכם וגרם לו נזק, תוכלו לתבוע את העיריה אם תוכיחו כי היא התרשלה בתחזוקתו.

טיפ: במקרה כזה מומלץ לתבוע את העיריה ולא את הביטוח המקיף של הרכב, שכן כך תוכלו להימנע מתשלום השתתפות עצמית והתייקרות תעריף הביטוח של הרכב.

האם העיריה התרשלה?

כאשר תוגש לבית המשפט תביעה נזיקית נגד העיריה, בית המשפט יבחן האם העיריה התרשלה כלפי התובע. בית המשפט יבחן האם העיריה חבה בחובת זהירות כלפי התובע, האם חובת הזהירות הופרה, האם נגרם לתובע נזק והאם הוכח הקשר הסיבתי בין הפרת החובה לנזק (מבחני עוולת הרשלנות).

כך למשל, בית המשפט דן בתביעה לפיצויים בגין נזקי גוף, בשל אירוע שבו נפל התובע במדרחוב שברחוב ההגנה בפתח תקווה. התובע נתקל בשקע שנוצר במדרחוב כתוצאה משקיעת האבנים המשתלבות בשיעור ניכר של מספר סנטימטרים העולה על השיעור המותר על פי התקן. בעקבות כך, רגלו התעקמה והוא נפל ונפגע.

בית המשפט דן בשאלת האחריות של העיריה למפגע הנטען ובשאלת הקשר הסיבתי.

בית המשפט קבע, כי העירייה הפרה את חובתה המושגית והקונקרטית כלפי התובע, בכך שהיא התרשלה בהתקנת המדרחוב ובתחזוקתו. נפסק, כי כתוצאה מהתרשלות זו שקעו האבנים המשתלבות במדרחוב שוב ושוב, והעירייה לא פעלה לתיקון המפגע. בית המשפט פסק, כי העירייה לא פעלה כפי שנדרש ומצופה מרשות מקומית סבירה, והתרשלותה גרמה נזק לתובע.

עוד נקבע, כי אין לפסוק לחובת התובע אשם תורם, שכן לא מצופה שאדם ילך כשפניו כבושות בקרקע והוא תר אחר אבנים שקועות. לכן, יש להטיל את מלוא האחריות לנזקי התובע על העיריה.

בית המשפט ציין, כי משמתקיימים התנאים לחבות העירייה מכח עוולת הרשלנות, מתייתר הצורך לדון בעוולת הפרת חובה חקוקה.

יד אלוהים, או רשלנות בטיפול במפגעים טבעיים?

תביעות נזיקין נגד עיריות נפוצות גם במקרים שבהם אירעו נזקים, בגוף או ברכוש, בשל פגעי מזג האוויר. כאשר מדובר במקרים בהם העיריה ידעה או היתה יכולה לדעת על קיומו של המפגע, לרוב היא תחויב בנזיקין. זאת, גם אם הפגיעה אירעה ביום גשום וסוער או כתוצאה מהשפעת מזג האוויר.

כך למשל, בית משפט השלום בצפת קבל תביעה לפיצוי בגין נזק לרכב שבבעלות ש. שלמה רכב בע"מ, שנגרם מעץ שנפל עליו בשטח ציבורי שבאחריות עיריית צפת. לטענת העירייה, בתאריך האירוע התחוללה סופת שלגים בעיר, שלא ניתן היה לצפות את חומרתה, ולכן יש להסיר ממנה את האחריות לנזק שנגרם לרכב בעקבות נפילת העץ עליו.

הרשם הבכיר חליאלה קבע, כי הערייה הייתה צריכה להיערך לסערה ולגזום את העצים שמועדים לנפילה. נקבע, כי בהתאם לפסיקה, רשות מקומית צריכה לצפות כי בתחומה יקרסו עצים במיוחד אלה הנמצאים בסמיכות לכביש בו הולכים הולכי רגל ונוסעים כלי רכב.

מעבר לכך, נקבע כי אין זו הפעם הראשונה שמתחוללת סערה כזו בצפת. בסיכום, התביעה התקבלה ועיריית צפת חויבה לשלם לש. שלמה בע"מ סכום של כ-12,000 שקלים.

עורך דין נזיקין – תביעות נגד עיריות

אם נגרם לכם נזק פיזי, נפשי, ממוני או רכושי, מומלץ לבדוק האם יש מקום להגיש תביעת נזיקין נגד העיריה. כדאי להתייעץ עם עורך דין, אשר יבדוק אתכם מהם סיכויי התביעה נגד עירייה שתגישו, וכן יעריך מה סדר הגודל של הפיצויים המגיע לכם. גם אם קבלתם מהעיריה או מחברת הביטוח שלה פיצוי, ייתכן שהפיצוי לא משקף את הנזק האמיתי שנגרם לכם.

משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בתביעות נזיקין שנגרמו עקב רשלנות של רשות ציבורית. זכרו, כי על רשות ציבורית חלה חובה למנוע מפגעים בשטחה.
נשמח לעמוד לרשותכם ולייצג אתכם במסירות ובמקצועיות עד למיצוי מלוא הזכויות המגיעות לכם ע"פ דין.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה