דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

מדריך ירושה וניהול עיזבון בישראל

Michael Decker

הואיל ואין אדם יודע יום פקודתו, ניתן להיערך לעתיד על ידי הבנת כללי הירושה וניהול עיזבון בישראל. כעורך דין מומחה בתחום ניהול עיזבון וירושה, כתבתי את הפוסט הזה עבור תושבי ישראל ובעלי רכוש בישראל. הבנה טובה יותר של הנושא תסייע לכם לשלוט בחלוקה העתידית של נכסיכם ולדאוג לצרכים של יקיריכם.

למשרדנו סניפים בירושלים ובתל אביב עם עורכי דין מומחים בדיני צוואות וירושה. צרו קשר במייל [email protected] או התקשרו לטלפון 03-3724722 אם אתם זקוקים לייעוץ משפטי בנושא דיני ירושה. נשמח לפגוש אתכם ולהעניק לכם את השירותים המשפטיים הדרושים לכם.

ירושה וניהול עיזבון

נושאים בדיני הירושה בישראל

מאמר זה עוסק בשאלות הבאות:

ירושה וניהול עיזבון

ניהול עיזבון הוא מונח גג לכל ההחלטות המתקבלות לקראת תום החיים. הוא כולל כתיבת צוואה, הקמת נאמנויות והקדשים, מתן שמות של אפוטרופוסים חוקיים לכל תלוי, והשארת הנחיות להלוויה ולקבורה. ניתן גם למנות מנהל עיזבון לניהול המשימות הניהוליות הנדרשות לביצוע הצוואה.

צוואות

אבן היסוד של ניהול העיזבון והירושה בישראל היא כתיבת הצוואה. יש לערוך את הצוואה על פי דרישות חוק הירושה משנת 1965 כדי להבטיח שמדובר בצוואה תקפה. אם לא נערכה צוואה, אזי כל הנכסים יחולקו על פי כללי ברירת המחדל של דיני הירושה הקבועים בחוק. ללא צוואה כתובה, בית המשפט ינהל את העיזבון ויחלק אותו לפי סדר הקדימות הקבוע בחוק.

על ידי עריכת צוואה ניתן לקבוע כיצד בית המשפט יחלק את העיזבון בין היורשים. ניתן גם לקבוע התניות מסוימות למתן הירושה, וזאת כל עוד הן לא מחייבות פעילות בלתי חוקית.

ניהול עתיד העיזבון על ידי קביעת זהותו של היורש השני

על פי חוק הירושה, ניתן למנות יורש שני ("יורש לאחר יורש") לכל חלק בעיזבון. היורש השני הוא האדם שיירש את הנכס לאחר שהיורש הראשון נפטר (או כל תנאי אחר שתגדירו). בתי המשפט לא יאפשרו ליורש הראשון להתעלם מהוראה זו או לעקוף אותה. אף על פי כן, היורש הראשון יכול לעשות מה שהוא רוצה עם הנכס כל עוד הוא רכושו. לחילופין, ניתן לבחור להוריש את השימוש בנכס ליורש הראשון תוך מתן הבעלות החוקית בנכס ליורש השני. כך תוכלו למנוע מהיורש הראשון למכור את הנכס לפני שהיורש השני יוכל לרשת אותו. ניתן למנות יורש ראשון ושני בלבד לנכס, לא שלישי או רביעי.

שימוש בנאמנות כאסטרטגיה לניהול ירושה ועיזבון בישראל

כדי להגדיר בצורה מדויקת יותר כיצד ינוהלו נכסיכם בעתיד, כדאי לשקול את האפשרות להעביר חלק מהם לקרן נאמנות בצוואתכם. נאמנות היא מערכת יחסים פורמלית בין מוטבים שאינם מחזיקים בנכס לבין נאמנים עם הבעלות החוקית שאינם הנהנים בנכס. הנאמנים מנהלים את העיזבון לטובת הנהנים שנקבעו. הנאמנות יכולה להיות הקדש פרטי (לטובת אנשים מסוימים) או הקדש ציבורי לקידום מטרה חברתית. כדאי מאוד להיעזר בשירותיהם של עורכי דין מנוסים בעת כתיבת צוואה ויצירת נאמנות. עורך דין מיומן יכול להבטיח ששטר ההקדש תואם את חוק הנאמנות בישראל משנת 1979.ירושה וניהול עיזבון

ירושה וניהול עיזבון: מינוי מנהל עיזבון

בעת עריכת הצוואה רצוי למנות מנהל עיזבון, אשר יבצע את ההוראות בצוואה ויפקח על העברת הבעלות ליורשים שבחרתם. בית המשפט רשאי למנות מנהל עיזבון כאמור ולקבוע את שכר טרחתו, אם לא צוין שם מנהל עיזבון בצוואה.

מנהל העיזבון מנכה מהעיזבון את הוצאות ההלוויה, דמי הניהול והחובות התלויים ועומדים בטרם יחולק העיזבון (ללא קשר לשאלה אם המנוח ערך צוואה). לעיתים מנהל העזבון נאלץ למכור נכס מהעיזבון כדי לכסות את העלויות הרלוונטיות. עם זאת, היורשים יכולים לרכוש את הנכסים לפני שיוצעו לאחרים.

רשם הירושה

למרות שאין חובה לרשום את הצוואה אצל הרשויות, אני ממליץ להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה. הדבר יעזור למנוע התנגדויות לרצונכם ומתקפות כנגד אמיתות הצוואה. עורכי דין מנוסים לענייני צוואות יכולים לסייע לנסח את הצוואה כך שתהיה חד משמעית ותקפה משפטית. עורכי הדין גם יסייעו בהפקדת הצוואה אצל הרשם.

מס ירושה – האם בישראל יש מס עיזבון?

בעבר הטילה ישראל מס ירושה על נכסים שעברו בירושה. הכנסת ביטלה מס זה בשנת 1981. כיום, ישראל אינה מטילה מיסוי ישיר על ירושות או מתנות. עם זאת, אם היורשים ימכרו את הנכס שעבר בירושה, עליהם לשלם מס רווח הון. הרשויות מחשבות את המס לפי השבח הכספי של השווי מהתאריך שבו הבעלים המנוח רכש אותו (ולא מיום קבלת היורשים את העיזבון). עקרון ההמשכיות בדיני הירושה הישראלי מהווה למעשה מס ירושה נסתר ועקיף על נכסים מסוימים.

מידע נוסף

אני מקווה שהפוסט הזה על ניהול ירושה ועזבון בישראל הועיל לכם. אני ממליץ לכם לעיין באתר שלנו למידע נוסף ומאמרים נוספים על דיני ירושה.

אם יש לכם שאלות או שאתם זקוקים לסיוע משפטי מקצועי, אנו נשמח לסייע. למשרד עורכי הדין שלנו סניפים בירושלים ובתל אביב.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה