דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

שאלות ותשובות לגבי העסקת עובדים זרים בישראל

Joshua Pex
Joshua Pex

בעת העסקת עובדים זרים בישראל, המעסיק נדרש להגיש בקשה להיתר עבודה והעובד הזר נדרש להגיש בקשה לאשרת עבודה. העוברים על החוק חשופים לקנסות ו/או כתבי אישום פליליים.

משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בדיני הגירה ודיני עבודה, ומסייע לחברות ישראליות וזרות להשיג את כל האישורים המשפטיים הדרושים להבאת מומחים זרים לישראל. מאמר זה כולל תשובות לשאלות נפוצות שעלולות להיות לעובד זר או למעסיק באשר לתהליך קבלת אשרת/היתר עבודה, השלכות הפרת החוק, תקנות ספציפיות, תחומי העיסוק בהם רשאים אזרחים זרים לעבוד ועוד.

חשוב לציין, כי חוק עובדים זרים קובע כללים ספציפיים לעובדים זרים המועסקים בישראל. המדריך לזכויות עובדים זרים מפרט את זכויותיהם של עובדים זרים ואת הדמיון והשוני למול זכויותיהם של עובדים ישראלים.

העסקת עובדים זרים

שאלות כלליות

 • עובד זר שמעוניין לעבוד אצלי הציג לי היתר עבודה מצולם. האם זו הוכחה מספקת להעסקתו על פי חוק?

כדי להעסיק עובד זר יש צורך בתיעוד מקורי. כמו כן, יש לבצע בדיקות רקע נוספות לגבי המסמך והאדם שמולכם, כדי לוודא שהעסקתו חוקית.

 • כיצד מתבצעת העסקת עובדים זרים בישראל?

עובד זר נדרש לקבל היתר עבודה ממנהל השירות למעסיקים ולעובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה. יש להציג אישור זה לפני העסקת העובד, ורק מעסיקים בתחום הבנייה, החקלאות, התעשייה, מומחים, סיעוד וענפי מסעדנות מסוימים יכולים להעסיק עובדים זרים. הממשלה קובעת תקנות ומכסות ספציפיות לכל תחום.

 • האם אוכל להעסיק עובדים מאריתראה ומסודן במסעדה שלי לפי הדין הישראלי?

סוגי הרישיונות ומדיניות האכיפה משתנים בהתאם לנסיבות המקרה.

 • שכנה שלי העסיקה עובד מסור מתאילנד, שנמצא בישראל כבר שנים רבות. האם אוכל להעסיק אותו גם בעסק שלי?

לא. כל מקרה לגופו, וכל מעסיק חייב לקבל אישור ספציפי להעסיק עובדים זרים. יש הרבה גורמים מעורבים בדבר, והעובדה שהעובד הזה נמצא בישראל שנים רבות לא מוכיחה שהוא מתכנן להתאזרח. כמו כן, יש לבדוק את אשרת העבודה של העובד כדי לוודא שהיא רלוונטית לתחום עבודתך. אי הקפדה על הנחיות אלו מהווה עבירה על החוק.

 • דודי העסיק עובד זר חוקי עם אשרת עבודה. לאחרונה הוא ביקש להחליף עובד זה באחר. האם אני יכולה להעסיק את העובד המקורי, שכבר לא עובד אצלו?

רק אם יקוימו כל החוקים והנהלים המתאימים. למשל, אם נדרש לך טיפול במשך רוב שעות היום, ניתן להגיש בקשה להיתר להעסקת עובד זר בסיעוד. יש לבדוק האם המטפל עדיין יכול לקבל אשרת עבודה על פי חוק, באמצעות משרד תיווך פרטי מורשה לעובדים זרים בסיעוד. אי ביצוע כל הנהלים כאמור מהווה עבירה על החוק.

עבודות ניקיון ומשק בית

 • באלו מצבים אוכל להעסיק עובד זר בניקיון הבית?

בדרך כלל, אין זה חוקי להעסיק עובד זר להשלמת מטלות הבית. כמו כן, חל איסור להיעזר בעובדי סיעוד זרים לביצוע עבודות אחרות בבית לטובת יתר בני המשפחה. בנוסף, עובד המחזיק בהיתר עבודה בתחום זה אינו יכול לקבל עבודה בתחום אחר במסגרת אותה אשרה. נדרשת אשרת עבודה עם שמו של בעל ההיתר.

 • לשכנה שלי יש מטפלת זרה שיש לה חופש בימי ראשון. האם מותר לי להעסיק אותה בימי ראשון לעבודות הבית?

לא. אם אין בידך היתר להעסקת עובד זר, החוק אינו מתיר לעשות זאת. לעובדת יש אשרת עבודה בתחום ספציפי ולאדם ספציפי בלבד, כך שאינה רשאית על פי חוק לעבוד בתחום אחר, עבור מי שאינו מחזיק בהיתר העסקת עובדים זרים. הדבר עלול להוביל לקנס גבוה ואף להגשת כתב אישום.

שיפוצים

 • האם מותר להעסיק עובד זר בענף השיפוצים?

ככלל, אסור להעסיק עובד זר בתחום שיפוץ בתים. ניתן לעשות זאת באמצעות קבלן רשום בלבד, המעסיק עובדים זרים כדין באמצעות קבלן כוח אדם ברישיון המדינה. מזמין הקבלן מחויב על פי חוק לבדוק שהעסקת העובד הזר חוקית בהתאם להנחיות המדינה. בכל עת, אם יגלה מזמין הקבלן שישנה העסקה בלתי חוקית של עובד זר ולא יפעל למנוע אותה, גם המזמין יישא באחריות.

 • אני רוצה לעשות שיפוצים בבית. אוכל להעסיק את הפועלים הסינים שעובדים אצל הקבלן בבניין הסמוך?

לא. אם אין בידך היתר להעסקת עובדים זרים, הדבר מנוגד לחוק. בנוסף, העובד קיבל אשרת עבודה המחייבת אותו לעבוד אצל קבלנים רשומים באמצעות קבלני כוח אדם מורשים בלבד. כל פעולה אחרת מהווה הפרה של החוק של שני הצדדים.

 • אנו חברי ועד הבית בשכונה, וברצוננו לערוך סדרה של שיפוצים. האם מותר לנו להעסיק את העובדים הזרים שעומדים בצומת ומחכים למצוא עבודה?

לא. היתרים אלו ניתנים לתאגידי בנייה וקבלנים מורשים בלבד, ורק בתנאי שהם שוכרים עובדים זרים באמצעות קבלן כוח אדם מורשה.Hiring Foreign Workers in Israel

טיפול בילדים

 • באילו נסיבות אוכל לשכור עובד זר לטיפול בילדיי?

באופן כללי, הדבר אסור, מלבד נסיבות נדירות בהן ניתן היתר מיוחד לעובד בענף הסיעוד, ורק לילד הזכאי לגמלת נכה מהמוסד לביטוח לאומי, באחד מהתנאים הבאים:

 1. נוכחות הילד במסגרת חינוכית מותנית בליווי המטפל לצורך מתן סיוע פיזי לילד.
 2. הילד זקוק לליווי או השגחה במשך רוב שעות היום עקב מוגבלותו ואותו ילד אינו מסוגל להשתתף במסגרת חינוכית/טיפולית.
 3. נסיבות רפואיות מיוחדות אחרות הדורשות טיפול יומיומי, צמוד וממושך במהלך השהות בבית.

בכל מקרה, העובד הזר חייב להיות מועסק באמצעות חברת כוח אדם עם רישיון מהמדינה.

 • סבתנו נפטרה לאחרונה ואנו רוצים להעסיק את המטפלת שלה עבור ילדינו. האם זה אפשרי?

לא ניתן להעסיק עובד זר בטיפול בילדים או בכל עבודת בית אחרת שאינה רשומה בוויזה המקורית. העסקת עובד זר לטיפול בילדים ללא היתר מיוחד לצורך זה היא עבירה על החוק.

עבודה במדינה עם אשרת תייר

 • חברה של ביתי הגיעה לביקור בישראל וכעת היא רוצה להישאר ולעבוד בארץ. האם היא יכולה להתחיל לעבוד עם הוויזה הנוכחית שלה?

לא. אשרת תייר אינה מתירה כל צורת העסקה במדינת ישראל. היא נדרשת לחזור למולדתה ולהתחיל הליך של הגשת בקשה לאשרת עבודה.

אשרות עבודה ונוהל הסדרת מעמד לבן זוג זר

 • האם חוקי להעסיק עובדים זרים אם הם נשואים לישראלים?

זה תלוי בוויזה שיש לבן/בת הזוג. לאחר שאזרח זר מתחתן עם אזרח ישראלי, מתחיל תהליך הדרגתי של קבלת מעמד אזרחות. יש לבדוק את הוויזה הנוכחית, ובהתאם לתנאי הוויזה, ניתן יהיה להעסיק את העובד. חשוב לזכור, שהעסקת עובד זר ללא היתר מנוגדת לחוק תמיד.

קנסות ואכיפה

 • האם מפקחי רשות האוכלוסין רשאים להיכנס לביתי/לעסק שלי או שנדרש להם צו חיפוש מבית המשפט?

החוק מאפשר לפקח להיכנס למקום פרטי (בית/מקום עבודה), אם יש לו חשד סביר שמתבצעות בו פעולות בלתי חוקיות.

 • האם עלי לאפשר לפקחי הרשות להיכנס לביתי?

כן, בתי המשפט מחייבים זאת ומי שמתערב בביצוע הוראתם דינו עד שישה חודשי מאסר.

 • מה העונש על העסקת עובד זר?

הענישה שונה ממקרה למקרה. העונש עלול לכלול גם קנס מינהלי או הגשת כתב אישום פלילי.

הערה חשובה: בהתאם להוראת השעה מדצמבר 2014, בחוק עובדים זרים הוגדלו הקנסות בגין העסקת מסתננים זרים שפקע רישיונם מסוג 2(א)5 או שניתן לגביהם צו עיכוב.העסקת עובדים זרים

 • מה קורה אם נעצרתי מספר פעמים בגין העסקת עובד זר שלא כדין?

ביצוע עבירה חוזרת עלול להביא להטלת קנס מינהלי כפול בגין הגשת כתב אישום.

 • האם הקנס צובר ריבית?

קנס שלא שולם במועד יצבור ריבית של 50% לאחר חלוף מועד התשלום. לאחר 180 יום, הקנס יצבור ריבית נוספת של 5%, ודפוס זה ימשיך לחול כל 180 יום.

 • מהי המשמעות של הגשת כתב אישום פלילי?

בתרחיש זה, המדינה היא התובעת והמעסיק הוא הנתבע. חלים נהלים רגילים של בית משפט פלילי: מוצגות ראיות שני הצדדים ובית המשפט מכריע בסוגיית האשמה. במידה והנאשם מורשע, בית המשפט יכול להטיל שורה של קנסות של עד עשרות אלפי שקלים. הרשעה עלולה גם להשפיע על התקשרויותיו של הנאשם עם המדינה.

 • היכן מוגש כתב האישום: בית משפט השלום, בית המשפט המחוזי או בית הדין לעבודה?

כתבי אישום בעבירות אלו מוגשים לבתי הדין האזוריים לעבודה.

 • האם יש לי זכות לערער על קנס בגין העסקה לא חוקית של עובד זר?

לאדם שנמצא אשם בעבירה זו יש זכות להגיש ערעור בהתאם למועדים הקבועים בחוק. הערעור יוגש לבית הדין הארצי לעבודה.

פיקדונות

 • עובד זר שלי מאפריקה מבקש שלא אפריש חלק משכרו לקופת הפיקדון של רשות ההגירה. האם זה חוקי?

חוק העובדים הזרים משנת 1991 מחייב מעסיקים של עובדים זרים להפקיד בפיקדון חלק קבוע ממשכורתם בשמם. מעסיקים שלא נוהגים כך עוברים עבירה פלילית ועלולים להיות חשופים לעונשים.

 • אני מעסיק מספר מבקשי מקלט, אך לא הצלחתי להפריש את הפיקדון לחלקם. האם אוכל להמשיך להעסיק אותם ולהפקיד את הסכומים בדרך אחרת?

כל חריגה מהכלל נחשבת לעבירה על החוק. החוק קובע כי יש להפקיד את הפיקדון באמצעות אתר אינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה בלבד. אם נתקלת בבעיה, על המעסיק לפנות ליחידת הפיקדונות והמשך ההעסקה אסורה כל עוד לא ניתן להפקיד את הפיקדון באתר הרשות.

הערה חשובה: לעובדים זרים שאינם מבקשי מקלט אך אינם מחזיקים ברישיון שהייה בתוקף, לא תתאפשר הפקדה לפיקדון באתר והעסקתם אסורה.

אם יש לכם שאלות הקשורות לאשרת עבודה או היתר עבודה, אנא פנו למשרדנו. עו"ד יהושע פקס מתמחה בדיני הגירה וישמח לשוחח על כל נושא משפטי רלוונטי.

צרו קשר

 • ✓ Valid number ✕ Invalid number
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה