Skip to content

החוק הישראלי על נכסים של נספי שואה

Avatar

Michael Decker

מאמר זה מספק מידע על החוק בנושא נכסיהם של נספי שואה. עיניינים אלה נמצאים תחת אחריות משרד המשפטים הישראלי.

מטרת החוק

Israeli Law on Holocaust Victims’ Assets

חוק "נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה)" עבר בשנת 2006. מטרת החוק היא לעזור למצוא נכסים בישראל שהיו בבעלותם של אלו שנרצחו בשואה. נכסים אלו מנוהלים על ידי חברה שהוקמה על ידי הממשלה למטרה זו וכדי למצוא את היורשים של אותם נספי שואה.

מציאת וניהול הנכסים

ממשלת ישראל הקימה חברה שנועדה כדי לסייע במציאת נכסיהם של נספי שואה וניהולם. פעילות החברה כללה מציאת מידע על נכסיהם של נספי השואה והאדם האחרון שהחזיק בנכס, מציאת הצאצאים לאלה שהחזיקו בנכס בעבר, והעברת הנכסים לאותם צאצאים.

במקרה שבו לא מוצאים את הצאצאים, משתמשים בנכס כדי לעזור לניצולי שואה או כדי לחנך על השואה.  

אחד השירותים שהחברה נתנה הוא פרסום של רשימה של נכסים של נספי שואה, כאשר החברה אוספת את המידע על מנת שהמידע יהיה זמין לציבור. המידע נרשם לפי השם של האדם האחרון שהיו לו זכויות על הנכס, שמה של המדינה האחרונה בה חי נספה השואה (לפי שמה של המדינה בראשון לספטמבר 1939), סוג הנכס ומידע נוסף. מידע זה זמין לציבור על מנת לסייע באיתור הצאצאים.

למידע נוסף על כמה זמן התהליך אורך, ראו את המאמר שלנו בנושא.

סדרת מאמרים זו

מאמר זה על החוק בנושא נכסיהם של נספי שואה הוא חלק מסדרה ארוכה יותר על חוקי השבת נכסים בישראל. למידע נוסף, ראו את המאמרים שלנו על תהליך הגשת הבקשה, סדרי ירושה, בחירת עורך דין ועוד.

צרו קשר

עורך הדין מיכאל דקר מכהן, דקר פקס וברוש מתמחה, בין השאר, בחוקי השבת נכסים. אנא צרו קשר לעזרה במקרה השבת הנכסים שלכם.

Israeli Law on Holocaust Victims’ Assets

:03-3724722

        055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top