דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

דרכי ערעור על אשפוז פסיכיאטרי כפוי

Joshua Pex
Joshua Pex

הליכי ערעור בגין אשפוז פסיכיאטרי כפוי הינם פרוצדורה לא פשוטה מבחינה משפטית. הם דורשים לפעול מהר, לנוכח העובדה כי במקביל אליהם המטופלים כבר מצויים בדרך כלל באשפוז. במאמר זה יסביר עורך דין מומחה לתביעות רפואיות ממשרדנו על דרכי הגשת ערעור על אשפוז פסיכיאטרי כפוי והדיון בערעורים.

משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני נזיקין. המשרד מעניק ליווי וייצוג משפטי מול גורמי בריאות הנפש, הוועדות הפסיכיאטריות המחוזיות וכל הערכאות השיפוטיות, בהליכי ערר על החלטות בעניינים פסיכיאטריים, תביעות פיצויים, תביעות רשלנות רפואית וכיו״ב.

כיצד ניתן למנוע אשפוז פסיכיאטרי כפוי שלא לצורך?

ערעור על אשפוז פסיכיאטרי כפוי

כפי שציינו במאמר נוסף שפורסם באתר משרדנו בנושא אשפוז פסיכיאטרי כפוי, בעת האחרונה חלה עלייה חדה בהיקף הפניות לשירותי בריאות הנפש בישראל. זו אינה מגמת העלייה היחידה הנובעת מתקופת משבר הקורונה המלווה אותנו בימים אלה. גם האשפוזים במחלקות ובבתי החולים הפסיכיאטריים הינם בכמות גבוהה יותר מבעבר

לא מן הנמנע כי אשפוז פסיכיאטרי כפוי יתבצע שלא לצורך, או לתקופה ארוכה מהנדרש. החוק קבע דרכי ערעור על אשפוז פסיכיאטרי כפוי, במטרה לצמצם מקרים של אשפוז שלא לצורך. חשוב מאוד כי הן חולים המאושפזים בכפייה והן קרוביהם יכירו את דרכי הערעור ויעשו בהם שימוש במידת הצורך. במאמר זה נסביר על הפרוצדורה לצורך ערעור על אשפוז כפוי, על הגורמים המוסמכים להגיש ערעור ועל הדיון בערעור.

מי רשאי לערער על ההחלטה על אשפוז כפוי?

הגורמים המוסמכים להורות על אשפוז פסיכיאטרי כפוי הם הפסיכיאטר המחוזי ומנהל בית חולים פסיכיאטרי (שסמכויותיו מצומצמות יותר). על החלטת גורמים אלה על אשפוז כפוי ניתן להגיש ערר לוועדה הפסיכיאטרית המחוזית. יש לציין כי כל אדם רשאי להגיש את הערר, ולא רק המטופלים אשר הוחלט לאשפזם בכפייה. מכאן שהורי המטופלים, חבריהם הקרובים או אף שכניהם, רשאים להגיש את הערר בשמם.

כיצד ניתן להגיש את הערר?

את הערר ניתן להגיש באמצעות מסירה ישירה של טופס הערר אל מזכירות הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית (לפי המחוז הרלוונטי), וכן ניתן להגישו בדואר או בפקס. ניתן להיעזר לשם הגשת הערר בעורך דין המייצג את המטופלים, את מגישי הערר או את שניהם. 

הדיון בערר

הערר יידון בוועדה הפסיכיאטרית המחוזית, המורכבת משני אנשי בריאות הנפש ויו״ר בעל הסמכה משפטית. החוק קובע כי דיון בערר יתקיים בתוך 5 ימים ממועד הגשתו. ככלל, המטופלים רשאים להיות נוכחים בדיון וכן הם רשאים להיות מיוצגים על-ידי עורך דין פרטי. ואולם, הוועדה רשאית למנוע מהם להיות נוכחים בדיון, אם הוחלט כי הדבר עלול לפגוע בשלומם.

ההחלטה בערר והשגה עליו לבית המשפט

הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית דנה ומחליטה בערר על פי נוהל שנקבע על-ידי משרד הבריאות. במידה ומצאה הוועדה כי יש לדחות את הערר, זהו אינו בהכרח בסוף פסוק. על החלטת הוועדה ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי בתוך 45 יום ממועד ההחלטה. ניתן אף לערער ברשות על הכרעת בית המשפט המחוזי, בפני בית המשפט העליון.

באחד מפסקי הדין בנושא אשר הגיעו עד לבית המשפט העליון, נקבע כי יש תמיד לשקול חלופות לאשפוז כפוי, שהינן מידתיות יותר. באותו מקרה היה מדובר באשפוז כפוי ראשון של מטופלת. בית המשפט קבע כי בנסיבות אותו מקרה לא הייתה תשתית מספקת להוכחת הצורך באשפוז כפוי מיידי, ועל כן ההחלטה על אשפוז בוטלה.

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני נזיקין 

בכל שאלה בנושא דרכי ערעור על אשפוז פסיכיאטרי כפוי, תוכלו ליצור עימנו קשר ועורך דין מומחה לדיני נזיקין ותביעות רפואיות ממשרדנו ישמח לסייע. במשרד עורכי הדין שלנו תמצאו עורכי דין בעלי מומחיות בתחום דיני הנזיקין, המנוסים בייצוג מול כל הערכאות השיפוטיות והוועדות הרפואיות במשרד הבריאות.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה