עורך הדין אריאל גלילי

עורך הדין אריאל גליליעורך הדין אריאל גלילי

אריאל בעל תואר ראשון במשפטים ובספרות עברית בהדגש על כתיבה יוצרת מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

במהלך לימודיו שימש אריאל כרכז לפיתוח מנהיגות בקרן הבינלאומית לחינוך, "אייסף", אשר בה הדריך קבוצת סטודנטים הטרוגנית בנושאים שבליבת החברה הישראלית.

במהלך לימודי המשפטים, אריאל נבחר, אחד מתוך שמונה סטודנטים בלבד, לקליניקה היוקרתית "שוק הון חברתי" בהנחיית פרופ' חמדני, בה הסטודנטים דנו ביכולת לשלב בין רווח תאגידי ועשיה חברתית תוך ליווי אנשי עסקים בתחום.

אריאל התמחה במשפט אזרחי על ענפיו השונים ובמשפט מנהלי במשרד עורכי דין ליפא מאיר, כמתמחה אישי של סגן מנהל מחלקת הליטיגציה במשרד.

אריאל חבר בלשכת עורכי הדין משנת 2018.

לאחר שעזב את עולם המשרדים הגדולים בתל-אביב, עורך הדין גלילי העמיק בתחום דיני זכויות האדם ובדינים השונים החלים בגדה המערבית.

בשנת 2021 אריאל הצטרף למשרדנו מתוך רצון להתמקד בתחום דיני ההגירה.