דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

מי זכאי לקבל דרכון אוסטרי? (✔️המדריך המעודכן 2024)

Jordan Levy-Bograd
Jordan Levy-Bograd

על רקע רפורמה בחוק האזרחות האוסטרי שנחקקה בשנת 2020, הורחבה באופן משמעותי אוכלוסיית הזכאים לקבלת אזרחות אוסטרית. כפועל יוצא מכך, חלה עלייה ניכרת בכמות האנשים המבקשים אזרחות אוסטרית.

איך מוציאים דרכון אוסטרי? מי מבני המשפחה זכאי לדרכון אוסטרי? מי מנוע מלקבל דרכון אוסטרי? וכיצד ניתן להוציא דרכון אוסטרי? ייתכן שגם אתם ובני משפחתכם זכאים להחזיק בדרכונים אוסטריים!

תנאים לקבלת דרכון אוסטרי

באוקטובר 2019, חוקקה ממשלת אוסטריה תיקון לחוק האזרחות האוסטרי , שנכנס לתוקף בספטמבר 2020. לחוק המעודכן הוכנסו שינויים רבים וחשובים, המרחיבים את רשימת הזכאים ומקלים את התנאים לצורך קבלת אזרחות ודרכון אוסטריים.

מה קובע חוק האזרחות של אוסטריה?

החוק במתכונתו הנוכחית תקף עבור יהודים שחיו בשטחי הרפובליקה האוסטרית (לשעבר האימפריה האוסטרו-הונגרית) נאלצו לעזוב עקב רדיפת הנאצים החל מיום 1.1.1933, וכן עבור ניצולי שואה שעזבו את אוסטריה עד ליום 15.5.1955.

החוק מאפשר ליהודים אלה ולצאצאיהם להגיש בקשות התאזרחות. חשוב להדגיש כי הזכאות לא חלה רק על מי שהיו אזרחי אוסטריה, אלא עשויה לחול גם על מי שחיו בטריטוריות שהיו שייכות לאימפריה בעבר, וכיום שייכות להונגריה, סרביה, קרואטיה, איטליה, סלובניה, פולין ומדינות נוספות הגובלות עם אוסטריה או מקיפות אותה בהווה.

הקלה בתנאים להתאזרחות במסגרת הרפורמה בחוק האזרחות האוסטרי

החוק אף ביטל הגבלות על מבקשי אזרחות אוסטרית. כך למשל בוטלה ההגבלה על התאזרחות עבור מי ששירתו בעבר בשירות צבאי התנדבותי או מי שעובדים בשירות המדינה. בנוסף בוטלה גם אפליה על רקע מגדרי, שמנעה בעבר מנשים רבות ששרדו את השואה ומצאצאיהן, לקבל אזרחות אוסטרית.

מעבר לכל אלה, החוק פישט מאוד את תהליך ההתאזרחות, וביטל מבחני שפה ותרבות שהיו תקפים בעבר, והיוו תנאי עבור המבקשים להתאזרח ולהחזיק בדרכון של הרפובליקה האוסטרית.


מדוע מומלץ להיעזר בעורך דין העוסק בדיני הגירה לאוסטריה במסגרת התהליך?

התהליך לצורך קבלת אזרחות אוסטרית עשוי להיות מורכב וממושך. מאז תוקן חוק האזרחות האוסטרית בשנת 2020, חלה עלייה ניכרת בכמות הבקשות לאזרחות הנבחנות על-ידי הרשויות באוסטריה. לאור כך, ייתכנו לא מעט מכשולים בירוקרטיים אשר יעכבו או יסרבלו את התהליך.

הזמן הממושך לבחינת הבקשות עלול להוביל לכך שמי שיגישו בקשה שאינה מלאה, אי צירוף מסמך או מסמכים נדרשים או אי זיהוי של עילה לדחיית הבקשה – יגלו על הטעות או עילת הסירוב רק כעבור זמן רב.

עורך דין העוסק בדיני הגירה לאוסטריה ידע לסייע לכם בהשגת ההוכחות נדרשות לבקשת התאזרחות, תוך עמידה בקשר עם הרשויות והארכיונים באוסטריה במידת הצורך, או עם גנאלוגיים מוסמכים.

מי זכאי לקבל דרכון אוסטרי - דקר, פקס, לוי משרד עורכי דין

מה היתרונות בהוצאת דרכון אוסטרי?

על פי דירוגי הדרכונים המובילים מהשנים האחרונות, דרכון אוסטרי ממוקם ליד הדרכון הגרמני בין עשרת הדרכונים הנחשבים ביותר. נכון לשנת 2023, בעלי דרכונים אוסטריים זכאים להיכנס ל-192 מדינות ופטורים מהצורך בהוצאת ויזה לאוסטרליה.

אוסטריה היא מדינה חברה באיחוד האירופי ובאזור הכלכלי האירופי (EEA). בהתאם לכך, החזקה בדרכון אוסטרי מאפשרת לנוע באופן חופשי וללא צורך בוויזה בין מרבית מדינות אירופה, לרבות מדינות שאינן חברות באיחוד, כולל שווייץ ובריטניה.

כמו כן דרכון אוסטרי מאפשר להגר, לחיות, לעשות עסקים וליהנות מהטבות כלכליות וסוציאליות (כגון האפשרות לפתוח חשבון בנק אירופאי, לימודים אקדמיים וביטוחי בריאות), בכל אחת ממדינות האיחוד האירופי, באופן חופשי וללא הגבלה.

מי זכאי לדרכון אוסטרי?

בתקופת מלחמת העולם השנייה (בין השנים 1938-1945) יצאו משטחי רפובליקת אוסטריה כ-126,500 יהודים. יהודים אלה היגרו למדינות שונות בעולם. עשרות אלפים מתוכם, אשר נמלטו למדינות שונות באירופה שנכבשו על-ידי הנאצים, נשלחו למחנות ריכוז וקרוב ל-13,000 מתוכם נרצחו בידי השלטון הנאצי.

כל אותם אזרחים לשעבר של הרפובליקה האוסטרית, בין אם נותרו בחיים ובין אם לאו, עשויים להיות זכאים לאזרחות אוסטרית שעוברת גם לצאצאים.

אם הייתם אזרחים אוסטריים בעבר, או שהוריכם, סבכם או סבתכם ואף סבא רבא או סבתא רבא שלכם היו אזרחים אוסטריים, ייתכן שאתם זכאים לעבור הליכי התאזרחות לפי החוק החדש, בין אם אתם גרים בישראל, או חיים מעבר לים.

הקשר הבין-דורי לאזרחי אוסטריה לשעבר אינו חייב להיות ישיר. גם אם רק אחד מההורים, הסבים, או הסבים הגדולים שלכם היו אזרחי אוסטריה או שהיו זכאים לאזרחות אוסטרית שנשללה מהם בעקבות רדיפות הנאצים, וההורים שלכם מעולם לא הוציאו אזרחות אוסטרית בעצמם, אתם עשויים להיות זכאים לאזרחות אוסטרית.

האם ילדים לאזרחים אוסטרים זכאים לדרכון אוסטרי?

כן. הזכאות לאזרחות לפי חוק האזרחות של אוסטריה עוברת באופן בין דורי. לפיכך, מי שרכשו אזרחות אוסטרית באמצעות הליכי התאזרחות, יוכלו להגיש בקשות התאזרחות אף עבור ילדיהם ונכדיהם, ולחלופין יתאפשר לילדיהם להגיש בקשה כזו בעצמם.

התהליך במקרים אלה יהיה פשוט יותר, לאור כך שזכאותם התאורטית של הילדים כבר הוכחה באמצעות המסמכים שהגישו הוריהם.

מי שילדיהם נולדו לאחר שהוריהם כבר רכשו אזרחות אוסטרית, יוכלו לבצע רישום של ילדיהם במרשם האוכלוסין של אוסטריה, באופן שיעניק לילדיהם אזרחות באופן אוטומטי.

האם בני זוג לאזרחים אוסטרים זכאים לדרכון אוסטרי?

הזכאות לאזרחות אינה עוברת אוטומטית עבור בני זוג לאזרחים אוסטריים, אך קיימת אפשרות עבור בני זוג לרכוש מעמד באוסטריה במקרים מסוימים.

בני-זוג או בנות זוג של אזרחים אוסטרים שנשואים להם חמש שנים או יותר עשויים לקבל אזרחות אוסטרית, בתנאי שחיו באוסטריה לפחות שש שנים במשק בית משותף עם האזרח האוסטרי.

להרחבה על נושא זה, ראו מאמר נוסף שהתפרסם באתר משרדנו בנושא זכאות לדרכונים אוסטריים לבני משפחה.

כיצד אנשים שאין להם קרוב משפחה אזרח אוסטריה יכולים לקבל דרכון אוסטרי?

לצד האפשרות לקבלת אזרחות על רקע נרדפות הנאצים או קשר משפחתי לנרדפי הנאצים שהיו אזרחי אוסטריה, קיימים מסלולים נוספים לקבלת אזרחות אוסטרית.

כך למשל במקרים של אזרחות מבוססת השקעה, מגורים ממושכים באוסטריה או קבלת תואר פרופסור במוסד להשכלה גבוהה באוסטריה.

בנוסף, גם אזרחים אוסטרים לשעבר שאיבדו את אזרחותם יכולים לקבל את אזרחותם האוסטרית בחזרה, כל עוד הם לא ויתרו על האזרחות והאזרחות לא נשללה מהם. יחד עם זאת, עליהם להציג הוכחה לכך שחיו באוסטריה למשך שנה לפחות לפני שיהיו זכאים לאזרחות.

מי לא זכאי לדרכון אוסטרי?

קיימים מקרים בהם מי שעומדים בחלק מתנאי הסף לקבלת אזרחות אוסטרית, לא יוכלו להיות אזרחי אוסטריה ולהחזיק בדרכון אוסטרי:

 • הרשעה בעבירות פליליות חמורותהרשעה בעבירות פלילית חמורות, לרבות פשעים כלכליים משמעותיים, השתתפות בפעילות טרור או ניסיון ממשי לפגוע בדמוקרטיה האוסטרית, תשלול את זכאותכם לדרכון אוסטרי, גם אם הנכם זכאים לדרכון מכוח היותכם צאצאים לאזרח אוסטרי.
 • משרתים בשירות צבאי התנדבותי זרמשרתים בהווה בשירות קבע בצה״ל או בצבא זר אחר, לא יוכלו להגיש בקשת התאזרחות כל עוד הם משרתי קבע, או משרתים בהתנדבות. יתרה מכך, שירות קבע או התנדבות עתידי של אזרח אוסטרי בצבא זר יגרום לשלילת האזרחות.

כך גם יוכל עורך דין בעל ניסיון בדיני הגירה לאוסטריה לסייע בהגשת בקשת האזרחות והבקשה לדרכון באופן מלא ובצירוף כל המסמכים הנדרשים, ללוות אתכם לאורך התהליך ולטפל בקשיים ומכשולים בירוקרטיים העלולים לצוץ במהלך הדרך.

דרכון אוסטרי ואזרחות כפולה 

האם ניתן להוציא אזרחות כפולה?

במרבית המקרים, הוצאת אזרחות אוסטרית איננה מחייבת אתכם לוותר על כל אזרחות קודמת שיש לכם.

יחד עם זאת, אחרי שכבר קיבלתם אזרחות אוסטרית, ניסיון לקבל אזרחות כפולה, עלול להביא לביטול אזרחותכם האוסטרית, אלא אם ניתנה לכם הרשות לקבל אזרחות נוספת.

נסיבות שבהן תוענק זכות לאזרחות כפולה לאחר קבלת האזרחות האוסטרית, כוללות את הסיטואציות שלהלן:

 • ילדים שמקבלים אזרחות נוספת עם לידתם. למשל, ילדים שנולדו להורים אוסטרים במדינה אחרת. אפילו אם לאחד ההורים יש אזרחות אוסטרית, הילדים עשויים לקבל אזרחות אוסטרית לצד אזרחות המדינה השנייה.
 • אזרחים אוסטרים שמתאזרחים במדינות דוברות גרמנית, כמו גרמניה או שווייץ, עשויים לקבל פטור מוויתור על אזרחותם האוסטרית.
 • אזרחים אוסטרים שמתאזרחים במדינות אחרות, אחרי שקיבלו אישור לכך. כך, למשל, השחקן האוסטרי הידוע ארנולד שוורצנגר, שלימים הפך גם לפוליטיקאי, התאזרח בארצות הברית וקיבל היתר מיוחד לשמור על אזרחותו האוסטרית.
 • ניצולי שואה וצאצאיהם שברחו למדינות אחרות וקיבלו בהן אזרחות, עשויים לקבל היתר לשמור על אזרחות כפולה.
 • אזרחי מדינות אחרות אשר הוענקה להם אזרחות במדינות אלה מתוקף העובדה שנולדו בהן, כמו ארה"ב, קנדה ומקסיקו, עשויים גם הם לקבל היתר לשמור על אזרחותם הקודמת לצד זו האוסטרית.

עורך דין בעל ניסיון באזרחות אוסטרית, יוכל לסייע לכם למנוע מקרים של אי נעימויות ואף הטלת סנקציות כגון קנסות, ובמקרים חמורים אף שלילת אזרחות, עקב אי דיווח או גילוי על אזרחות נוספת.

דרכון אוסטרי מסמכים נדרשים

אילו מסמכים יש להכין על מנת לבקש דרכון אוסטרי?

 1. תעודת לידה
 2. תעודות שינוי שם
 3. תעודה המעידה על אזרחות נוספת של המבקשים
 4. תמצית רישום מורחבת
 5. מידע על שירות צבאי
 6. מסמכים המעידים על הקשר המשפחתי הישיר בין מבקש האזרחות ובין אבותיהם
 7. מסמכים המעידים על מקום מגוריהם של אבותיכם בשנים הרלוונטיות
 8. מסמכים המעידים על כך שאבותיכם נרדפו על ידי הנאצים
 9. כל מסמך אחר שתדרשו לצרף בהתאם לנסיבות הספציפיות

חשוב לדעת שאתם נדרשים לתרגם מסמכים שאינם כתובים בגרמנית באמצעות תרגום נוטריוני, ושתדרשו לשלם אגרות שונות, למשל לצורך הנפקת הדרכון.

סיוע משפטי בהוצאת דרכון אוסטרי  – איך עורך דין בעל ניסיון בדיני הגירה לאוסטריה יסייע לכם להוציא דרכון אוסטרי?

בשורה התחתונה, אם אתם צאצאים לאזרחי או תושבי אוסטריה, יתכן ואתם זכאים לדרכון אוסטרי, ועמו להטבות רבות בכל רחבי האיחוד האירופי.

עורך דין בעל ניסיון בדיני הגירה ובאזרחות אוסטרית יסייע לכם באיתור המסמכים הנכונים, בהגשת הליכי הבקשה המורכבים, בתקשורת עם רשויות אוסטריה, ובכל הבירוקרטיה הנדרשת, ויהיה עמכם, בדרך לאזרחות אוסטרית.

דרכון אוסטרי - שאלות ותשובות

 • +כמה זמן לוקח להוציא דרכון אוסטרי?
  בערך כשנתיים. אורך תהליך הוצאת דרכון אוסטרי משתנה ממקרה אחד לאחר שכן ניתן להגיש בקשה לדרכון רק לאחר שנמסרה תעודת אזרחות חיובית. זמן התהליך לקבלת אזרחות משתנה כיוון ותלוי בגורמים שונים. לאחר הגשת בקשה להוצאת דרכון אוסטרי, הדרכון יישלח תוך מספר שבועות.
 • +מי זכאי לדרכון אוסטרי?
  הזכאים לדרכון אוסטרי הם צאצאים לאזרח אוסטריה או צאצאים לאזרח אוסטרו-הונגריה שהתגורר בשטח מדינת אוסטריה ועזב אותה בין השנים 1933-1955.
 • +איזה הטבות יש למחזיקי דרכון אוסטרי?
  אלו המחזיקים בדרכון האוסטרי זכאים למגוון רחב של הטבות: כניסה חופשית למדינות שונות ברחבי העולם, לימודים במוסדות האקדמיים הטובים בעולם, הטבות בתחום המגורים והתעסוקה וקבלת תנאים סוציאליים זהים לשל אזרחי אוסטריה.
 • +מה המחיר של דרכון אוסטרי?
  עלות דרכון רגיל למבוגר היא 76 יורו. יש לשים לב כי ניתן להגיש בקשה לדרכון רק לאחר שנמסרה תעודת אזרחות חיובית, שכן הוצאת האזרחות עצמה כוללת תרגום נוטריוני, תרגום תעודת נישואין וחותמות אפוסטיל, כאשר כל אחד מאלו כרוך בתשלום.
 • +כיצד להוציא דרכון אוסטרי לבן זוג?
  בן זוג של אזרח אוסטרי זכאי לקבל דרכון רק לאחר מגורים משותפים באוסטריה במשך שש שנים ולאחר שהוכח כי השניים אכן בני זוג.

צרו קשר

 • ✓ Valid number ✕ Invalid number
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה