Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

איך מוציאים דרכון אוסטרי?

Jordan Levy-Bograd

טניה ידוב

אני רוצה להודות לעו''ד ענת לוי על טיפול מקצועי בתיק שלנו. עורכת דין מסורה ואכפתית שנותנת את הלב והנשמה.
בהחלט ראויה להערכה!

תודה רבה לך!

דרכון אוסטרי מאפשר מעבר חופשי בשטחי האזור הכלכלי האירופי (EEA), שוייץ ונכון לעכשיו, גם בבריטניה. משרד עורכי הדין שלנו מסייע ללקוחותיו להשיג אזרחות אוסטרית (במסגרת האיחוד האירופי). במאמר זה, נסביר איך מוציאים דרכון אוסטרי.

איך מוציאים דרכון אוסטרי?

כדי להיות זכאי לדרכון אוסטרי, יש להיות אזרח אוסטריה. יש כמה דרכים להשיג אזרחות אוסטרית:

  • בירושה

ילדים של אזרחים אוסטרים מקבלים אזרחות אוסטרית באופן אוטומטי. גם אם רק אחד מהוריו של הילד הוא אזרח אוסטרי, וההורה השני לא – הילד עדיין מקבל אזרחות אוסטרית.

  • באמצעות התאזרחות

אנשים שחיו באוסטריה למשך 10 שנים ברציפות, לפחות 5 מתוכן עם אשרת שהייה, מקבלים זכאות לאזרחות. עם זאת, הם צריכים לעמוד גם בכמה דרישות פיננסיות, בריאותיות ואישיותיות כדי שיהיו זכאים להגיש בקשה לאזרחות.

  • עמידה בתנאי סף

איך מוציאים דרכון אוסטרי

אנשים מסוימים עשויים לקבל אזרחות אוסטרית מתוקף עמידה בתנאי סף מסוימים. בני-זוג או בנות זוג של אזרחים אוסטרים שנשואים להם חמש שנים או יותר עשויים לקבל אזרחות אוסטרית, בתנאי שחיו באוסטריה לפחות שש שנים במסגרת אשרת תושבות. גם אנשים שחיים באוסטריה כבר 30 שנה עשויים להיות זכאים לאזרחות מתוקף תנאי סף זה.

גם אנשים שקיבלו דרגת פרופסור באוניברסיטה אוסטרית או בכל מוסד אחר להשכלה גבוהה באוסטריה עשויים לקבל אזרחות. בנוסף, גם אזרחים אוסטרים לשעבר שאיבדו את אזרחותם (בתנאי שלא ויתרו עליה או שנשללה מהם) יכולים לקבל את אזרחותם האוסטרית בחזרה. עם זאת, עליהם להציג הוכחה לכך שחיו באוסטריה למשך שנה לפחות לפני שיהיו זכאים לאזרחות.

  • הענקת אזרחות

אפשר לקבל אזרחות אוסטרית כמענק שניתן לפי שיקול דעתן של הרשויות הרלוונטיות. לפני קבלת האזרחות בפועל יש לעמוד בדרישות ההתאזרחות.

באוקטובר 2019, הכניסה ממשלת אוסטריה תיקון לחוק האזרחות האוסטרי. על פי החוק החדש, קורבנות המשטר הנציונל-סוציאליסטי וצאצאיהם יוכלו לקבל אזרחות אוסטרית. הליך הגשת הבקשה עבור מועמדים אלה נכנס לתוקף בספטמבר 2020.

עם קבלת האזרחות האוסטרית, תוכלו להגיש בקשה לאזרחות אוסטרית.

האם אפשר להחזיק אזרחות כפולה באוסטריה?

הוצאת אזרחות אוסטרית איננה מחייבת אתכם (על פי רוב) לוותר על כל אזרחות קודמת שיש לכם. עם זאת, אחרי שכבר קיבלתם אזרחות אוסטרית (מתוקף זכות לידה, ירושה, או מענק), כל ניסיון לקבל אזרחות אחרת, מכל סיבה שהיא, עלול להביא לביטול אזרחותכם האוסטרית.

חוק האזרחות האוסטרית אינו מאפשר אזרחות כפולה. על פי סעיף 27 בחוק, מי שמוציא אזרחות זרה יאבד את אזרחותו האוסטרית אלא אם הוענקה לו הזכות לשמור עליה. אלה הנסיבות שבהן תוענק זכות זו:

  • ילדים שמקבלים אזרחות נוספת עם לידתם. למשל, ילדים שנולדו להורים אוסטרים במדינה אחרת. אפילו אם לאחד ההורים יש אזרחות אוסטרית, הילדים עשויים לקבל אזרחות אוסטרית לצד אזרחות המדינה השנייה.
  • אזרחים אוסטרים שמתאזרחים במדינות דוברות אנגלית כמו גרמניה, שוייץ ובלגיה עשויים לקבל פטור מוויתור על אזרחותם האוסטרית.
  • גם לאזרחים אוסטרים שמתאזרחים במדינות אחרות אחרי שקיבלו אישור לכך מותר לעיתים לשמור על אזרחות כפולה. כך, למשל, השחקן האוסטרי הידוע ארנולד שוורצנגר – שלימים הפך גם לפוליטיקאי – התאזרח בארצות הברית וקיבל היתר מיוחד לשמור על אזרחותו האוסטרית.
  • גם ניצולי שואה וצאצאיהם שברחו למדינות אחרות וקיבלו בהן אזרחות עשויים לקבל היתר לשמור על אזרחות כפולה.
  • אזרחי מדינות אחרות מתוקף העובדה שנולדו בהן – כמו ארה"ב, קנדה ומקסיקו – עשויים גם הם לקבל היתר לשמור על אזרחותם הקודמת לצד זו האוסטרית.

אם אתם עומדים בתנאים הרשומים לעיל, אולי אתם יכולים לשמור על דרכונכם השני האוסטרי לצד הדרכון מטעם המדינה הנוספת שבה יש לכם אזרחות.

השגת אזרחות אוסטרית – וכפועל יוצא גם דרכון אוסטרי – היא תהליך מורכב, וכדאי לתת למומחים לטפל בו. פנו אלינו:

איך מוציאים דרכון אוסטרי

: 03-3724722

        055-9781688

 [email protected]

צרו קשר

Scroll To Top