דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

אחריות לנזקים בשל בור בכביש

יהודה אלחרר
יהודה אלחרר

אם נסעתם ברכבכם ונתקלתם בבור בכביש, ייתכן שנגרם לרכב שלכם נזק. אולי לגלגל, אולי לשלדה, ייתכן שאף נזק חמור מכך למנוע או לחלק אחר ברכב. ייתכן שגם הלכתם לתומכם ברחוב, חציתם את הכביש ונפלתם לבור שנפער בו.

נשאלת השאלה מה אפשר לעשות. מי אחראי לנזק בכביש? האם הרשות המקומית תפצה אתכם על הנזק שנגרם לרכבכם או לגופכם עקב בור בכביש? האם יש מקום להגיש תביעה נגד העירייה בשל בור בכביש? על מי יש להטיל אחריות על בור בכביש? מאמר בנושא אחריות לנזקים בשל בור בכביש מאת משרד עורכי הדין שלנו מסביר את הדברים.

אחריות על בור בכביש

רשלנות עירייה

רשות מקומית חבה בחובת זהירות מושגית וקונקרטית כלפי תושביה והבאים בתחומה. חובה זו נובעת מכח היותה רשות מקומית והן מכח היותה מחזיקה במקרקעין, אשר השליטה והפיקוח עליהם מסורים לידיה.

בהתאם לפקודת העיריות [נוסח חדש], רשות מקומית מוסמכת לשמור על ביטחון הציבור ומחויבת לעשות כן. כך למשל, סעיף 235 לפקודה קובע, כי עירייה תדאג לתיקונו, ניקויו, הזלפתו, תאורתו וניקוזו של רחוב שאינו רכוש הפרט; כמו כן עירייה תמנע ותסיר מכשולים והסגת גבול ברחוב. עירייה גם תנקוט אמצעי זהירות נאותים נגד תאונות בשעת בנייתם או תיקונם של רחובות, ביבים או תעלות.

עם זאת, חשוב לציין כי אין די בעצם קיומו של בור בכביש כדי לחייב את העירייה בנזיקין כלפי התובע. בהגשת כתב תביעה בשל בור בכביש, הנטל להוכחת התרשלות העירייה מוטל על כתפי התובע. ההתרשלות תתקיים אם, למשל, העירייה השתהתה בפתרון הבעיה על אף שידעה עליה או אם יוכח כי הבור היה במקום במשך פרק זמן לא סביר ללא תיקון.

דוגמה למקרה שבו התובע הצליח לעמוד בנטל המוטל עליו ולהוכיח כי העירייה התרשלה, ניתן למצוא ב- תא (אשד') 2161-02-13‏ ‏ מרסל ויצמן נ' עיריית אשדוד. בית המשפט קיבל את תביעת התובעת, אשר לטענתה רגלה נתקעה בבור שהיה בכביש, בסמוך למדרכה, וכתוצאה מכך, נפלה ונחבלה בעיקר בידה, במרפק ובכתף ימין. בית המשפט קבע, כי עיריית אשדוד חבה חובת זהירות כלפי התובעת, ומכיון שתחזוקת הכביש בוצעה באופן לקוי, כזה שאפשר קיומה של מגרעת אספלט באופן שנוצר בור בין הכביש למדרכה, יש לקבוע כי העירייה הפרה את חובת הזהירות המוטלת עליה.

בור בכביש – נזק

דוגמה נוספת למקרה שבו התקבלה תביעה לפיצוי בגין נזק שנגרם לרכב כתוצאה מקיומו של מפגע בכביש הוא ת"ק 50788-10-19 קורן נ' עיריית חדרה. לטענת התובע, הוא נסע בכביש דו-סטרי צר, ונאלץ לסטות עם רכבו לימין בשל משאית שהגיעה מולו ואשר נסעה מהר. אולם, באותו זמן היה במקום בור שאליו נכנס הגלגל הימני הקדמי של הרכב. בעקבות כך החל ההגה לרעוד ובהמשך היה צורך להחליף את שני הצמיגים הקדמיים של הרכב ואף נגרמו לו נזקים נוספים. בית המשפט קבע, כי בהתאם לפסיקה, על הרשות המקומית מוטלת חובה לטפל במפגעי בטיחות שיש בדרכים הנמצאות בטיפולה ותחת אחזקתה. עוד נקבע, כי פקודת העיריות מטילה על עירייה את התפקיד לתקן את הדרכים הציבוריות וכי מדובר בתפקיד עיקרי והכרחי.

בית המשפט ציין, כי אמנם אחריותה של הרשות המקומית היא לא אחריות מוחלטת, אך במקרה הנדון העירייה לא טענה ולא הוכיחה שהבור בכביש שבו ארע האירוע לא ניתן לתיקון במסגרת האמצעים העומדים לרשותה. נקבע, כי מתקיים קשר סיבתי בין המפגע לנזק, ולכן יש לקבל את התביעה ולחייב את עיריית חדרה בפיצוי התובע בגין נזקיו.

קשר סיבתי

השאלה מי אחראי על בור בכביש, או ליתר דיוק על נזקים שנגרמו בשל בור, בכביש אינה פשוטה וטעונה הוכחה. כאמור, חלה חובה על עירייה לתקן מפגעים בשטחה, אך בהגשת תביעה נזיקית נגד העיריה, בית המשפט יבחן האמנם העירייה התרשלה כלפי התובע.

במקרה שיקבע כי חובת הזהירות הופרה כלפי התובע, תבחן שאלת הקשר הסיבתי בין הפרת החובה לנזק – האם התובע הצליח להוכיח כי בשל התנהגות העירייה נגרם לו הנזק לו טען. כלומר, התובע יצטרך לעמוד במבחני עוולת הרשלנות. אם יצליח לעמוד בהם, בית המשפט יעבור לדון בשאלת הפיצוי שיש לפסוק לו, בהתאם לנזק שהוכח בראיות, חוות דעת ומסמכים רלוונטיים אחרים.

אשם תורם

טענת אשם תורם היא טענת הגנה משפטית במשפט שעילתו נזיקית, המייחסת לתובע חלק מהאשמה לקרות הנזק ומובילה (אם מתקבלת) להפחתת היקף הפיצויים שמגיע לו. במקרים רבים בהם עירייה נתבעת בשל נזק עקב בור בכביש או מפגע אחר, היא מעלה טענת הגנה של אשם תורם שיש לייחס לתובע.

לקבלת הטענה במלואה או בחלקה יש השפעה על תוצאות התביעה, שכן – אם בית המשפט יקבל את הטענה במלואה ויפסוק לתובע 100% אשם תורם, המשמעות היא שאין לחייב את העירייה באחריות. אם בית המשפט יקבע כי יש לייחס לתובע אשם תורם בשיעור חלקי, הוא יפחית משיעור בפיצויים שיפסוק לזכותו, אך לא יבטלם לחלוטין.

כך למשל בתא (ת"א) 2914-12-14‏ ‏ ניסו חן נ' עירית תל-אביב-יפו בית המשפט קיבל תביעה שהוגשה נגד עיריית תל אביב בגין נזקי גוף שנגרמו לתובע בעקבות כך שנתקל בשקע בכביש בזמן שרכב על קורקינט חשמלי ממונע, והורה לה לפצות את התובע. עם זאת,  נקבע כי יש לזקוף לחובת אשם תורם בשיעור של 25% בשל חוסר הזהירות מצידו, בהכירו את הדרך ואת המפגע. בהמשך לכך, הופחת מסכום הפיצויים אשמו התורם של התובע.

לסיכום, אם נגרם לכם נזק בשל בור בכביש או בגין מפגע אחר, אל תהססו לבדוק את הנושא ולהגיש תביעה בגין אחריות על בור בכביש במקרה המתאים. התייעצות עם עורך דין נזיקין, שמנוסה בהגשת תביעות נגד עיריות, תסייע לכם לדעת האם ניתן להוכיח את התרשלות העירייה והאם טענת ההגנה של אשם תורם כלפיכם תוכל לעמוד.

במשרדנו ישנם עורכי דין המתמחים בנזיקין, אשר ישמחו לסייע לכם ולבחון את פרטי המקרה.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה