מה ההבדל בין דרכון אוסטרי ובין דרכון גרמני?

אילו הבדלים קיימים בין דרכון אוסטרי ובין דרכון גרמני? אף שהן דרכון אוסטרי והן דרכון גרמני נחשבים לדרכונים מהחזקים בעולם, ומעניקים את אותן הטבות של חברות באיחוד האירופי, קיימים לא מעט הבדלים ביניהם. הבדלים אלה באים לידי ביטוי הן לעניין הזכאות לדרכון, הן לעניין משך התהליך להוצאת דרכון עבור הזכאים לכך והן לעניין הזכאות לשמור…

Read More

Expediting an application for German citizenship

Is expediting a German citizenship application possible? In light of the long waiting time for processing applications for German citizenship, which may reach 3 years or more, many wonder how it is possible to speed up the process. It is possible to contact the authorities in Germany to expedite an application that has been delayed…

Read More

Dual citizenship for Israeli citizens

Do Israeli citizens have to give up their citizenship if they receive an additional citizenship? Israeli citizens can hold a second citizenship, or even multiple citizenships. However, not all countries follow the same rules. There are states that categorically prohibit their citizens from holding an additional citizenship. Also, there are countries (including several countries in…

Read More

Obtaining documents to prove eligibility for a Germany passport

What documents do you need to prove eligibility for a German passport? Proving eligibility for those persecuted by the Nazi regime, and their descendants, requires presenting proof that the applicant was a German citizen during the eligible period (between the years 1933 and 1945). In cases where the application is submitted by the descendants of…

Read More

German passports for family members

Are family members (children and spouses) of German citizens also entitled to a German passport? The right to German citizenship and a German passport is “passed down” to descendants of German citizens in a simple bureaucratic procedure. In contrast, spouses of German citizens are not automatically entitled to German citizenship and a German passport, but…

Read More

German citizenship for Jews

Far-reaching changes recently enacted in Germany will grant German citizenship to Holocaust survivors and their descendants more easily than before. The changes include a wide spectrum of significant leniencies, along with specific clauses inserted in the Basic Law platform. This is in order to correct the great historical injustice perpetrated on German Jews in the…

Read More

Obtaining a German passport

Obtaining a German passport for Holocaust survivors and their descendants under the updated German nationality law: tens of thousands of Jews can prepare the required documents and submit an application for citizenship. According to the new nationality law, the vast majority of Jews with a historical connection to pre-WWII Germany will be able to obtain…

Read More