Skip to content

אזרחות ספרדית / פורטוגלית

שם המשפחה זיתון – איך להשיג דרכון אירופאי

כמו שמות משפחה יהודים רבים, גם שם המשפחה זיתון בעל מקור ספרדי. מאמר זה יבהיר את מקור השם והתפתחותו לאורך השנים, בייחוד אצל יהודי צפון אפריקה וארצות הים התיכון. בעלי רקע ספרדי ותוהים איך מוציאים דרכון אירופאי? משרד כהן, דקר, פקס, ברוש יוכל לסייע לכם. משרדינו מגיש בקשות עבור ישראלים המעוניינים לקבל דרכון אירופאי על…

קרא עוד

מקור השם ברדוגו – תנאים לקבלת דרכון פורטוגלי

מאמר זה יסביר את מקור השם ברדוגו ואת הקשר שלו למגורשי ספרד. כידוע, אחד התנאים לקבלת דרכון פורטוגלי הוא שלב ההוכחה. מי שמבקש דרכון פורטוגל חייב להוכיח כי שם משפחת המועמד מופיע ברשימת שמות המשפחה הזכאים לדרכון פורטוגלי. שם משפחת המועמד יכול להיות קשור גם באופן עקיף. מקור השם ברדוגו שם המשפחה ברדוגו מגיע מהאי…

קרא עוד

שם המשפחה גבאי – תהליך קבלת דרכון פורטוגלי

יהודים רבים בעבר הספרדי נשאו את שם המשפחה גבאי. שם המשפחה נחשב נפוץ בקהילות ישראל, במיוחד אצל יהודים שהגיעו ממדינות אגן הים התיכון. מאמר זה יראה את הקשר הספרדי לשם המשפחה ויוכיח את זכאותם של נושאי השם לדרכון פורטוגלי. משרד עורכי דין כהן, דקר, פקס, ברוש מסייע לצאצאי מגורשי ספרד בישראל ובעולם בסוגיית הוצאת דרכון…

קרא עוד

מספר מדינות מגורים קודם לקבלת אזרחות פורטוגלית

מאמר זה דן במבקשי דרכון פורטוגל בעלי מספר מדינות מגורים קודם להגשת בקשה לקבלת אזרחות פורטוגלית עבור צאצאים למגורשי ספרד. לקוחות פונים אלינו לעתים קרובות ושואלים כיצד מקומות מגורים מרובים בעבר משפיעים על תהליך הפניה שלהם לקבלת אזרחות פורטוגלית. זוהי שאלה חשובה, שכן כדי לקבל אזרחות פורטוגלית או ספרדית, כפי שאחרים הצליחו לעשות במהלך השנים…

קרא עוד

שם המשפחה זוארץ – איך לקבל אזרחות פורטוגלית

כמו שמות משפחה ישראלים רבים, גם שם המשפחה זוארץ בעל שורשים ספרדים. מאמר זה יציג את התפתחות השם לאורך השנים, אל תוך הצורה ה"ציונית" שקיבל במשך הזמן. אם אתם נושאים שם זה בצורותיו השונות כמו שיפורטו כדלקמן, אתם ככל הנראה בעלי קשר ישיר או עקיף למגורשי ספרד או פורטוגל, לכן אנו נוכל לסייע לכם לדעת…

קרא עוד

שם המשפחה אלטשולר – זכאות לדרכון פורטוגלי

שמות משפחה אשכנזים רבים נמנים ברשימת המועמדים עבור זכאות לדרכון פורטוגלי, ביניהם גם שם המשפחה אלטשולר. על-פי מקורות רבניים, שם המשפחה הוטבע בתחילה על-ידי מגורשים פורטוגליים לאחר שהתיישבו באזור גליציה. מאמר זה יציג מקור רבני חשוב המציג מסורת פורטוגלית לשם המשפחה. מקור שם המשפחה אלטשולר שם המשפחה נושא עמו עבר בן מאות שנים. בספר צמח…

קרא עוד

שם המשפחה אזולאי – עורך דין הגירה לפורטוגל

עשרות אלפי ישראלים נושאים כיום את שם המשפחה המפורסם אזולאי. השם הוא בעל היסטוריה עתיקה בקרב יהודים וגם נושא שורשים מצפון ספרד קרוב לאזור הבסקים. לפיכך, ישראלים ויהודים הנושאים שם זה או בעלי קשר משפחתי אליו זכאים באופן חוקי לקבלת אזרחות פורטוגלית. משרד כהן, דקר, פקס, ברוש עורך דין הגירה לפורטוגל יכול להבהיר לכם את…

קרא עוד

מקור שם המשפחה פינטו – הוצאת דרכון אירופאי למגורשי ספרד

מהו מקור שם המשפחה פינטו? בישראל ובמדינות נוספות בעולם ישנם מיליוני צאצאים יהודים ולא יהודים הנושאים שמות משפחה ספרדיים או פורטוגליים מזה מאות שנים. לפיכך, כל אלה באופן רשמי זכאים לגיטימיים לקבל דרכון פורטוגלי. משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש מתמחה בנושאי הגירה וקבלת אזרחות למדינות אירופה וצפון אמריקה. במאמר זה נסביר את זכויותיהם…

קרא עוד

מקור שם המשפחה גביזון – תהליך קבלת דרכון פורטוגלי

אלפי ישראלים ויהודים בעולם נושאים שמות משפחה אשר מקורם בספרד. ביניהם גם שם המשפחה גביזון שנותר כמעט שלם במהותו במשך מאות שנים. משרד עורכי דין כהן, דקר, פקס, ברוש שם לעצמו כמטרה לגלות את מקור שמות המשפחה הספרדים הנפוצים בין יהודי התפוצות בכדי להקל על המועמדים בתהליך הוצאת דרכון פורטוגלי. מקור שם המשפחה גביזון גביזון…

קרא עוד

מקור שם המשפחה מלכה – מי זכאי לדרכון פורטוגלי

המאמר עוסק בנושא מקור שם המשפחה מלכה והתפתחותו לאורך הדורות. השם נמנה עם עוד עשרות שמות משפחה מרוקאים, אלג'יראים וטוניסאים אשר הנם בעלי שורשים ספרדים מובהקים ועומדים קרוב לוודאי בקריטריון לקבלת אזרחות פורטוגלית. מאמר זה יסביר מי זכאי לדרכון פורטוגלי בין נושאי השם. מה הם מספר יתרונות בהנפקת דרכון פורטוגל? כניסה באופן חופשי לארצות הברית…

קרא עוד
Scroll To Top