Call now: 03-3724722 | 055-9781688 | office@lawoffice.org.il

ויזה / הגירה לאנגליה

ויזת יזם לאנגליה

כיצד לקבל ויזת יזמות לאנגליה? כיצד לבקש ויזת יזמות (Entrepreneur Visa) לאנגליה למטרות הגירה? אנשי עסקים בעלי ניסיון וסכומי כסף נכבדים יכולים לקנות עסק קיים או להקים עסק באנגליה, לתרום לפיתוח הכלכלה של בריטניה, ולקבל אפשרות הגירה על בסיס השקעה זו. על מגיש הבקשה להוכיח הן את היותו בעל ניסיון בעסקים, והן את התרומה שההשקעה…

קרא עוד

ויזת עבודה לאנגליה

מי צריך אישור עבודה באנגליה ואיך להגיש בקשה לאישור כזה ? בכדי לשכור את שרותיו של עובד שאינו תושב האיחוד האירופי ולהשיג אישור עבודה עבורו, על המעביד/חברה להראות שיש לעובד זה כישורים נדרשים, יכולת וניסיון ושאין מועמדים מתאימים למשרה הנ״ל שהם חברי האיחוד האירופי. אמנם זה לא בלתי אפשרי לעמוד בתנאים הללו אך מסתבר שחברות…

קרא עוד