Call now: 03-3724722 | 055-9781688 | office@lawoffice.org.il

פשיטת רגל והוצל"פ

עיקול חשבון בנק במהלך פשיטת רגל

עיקול חשבון הוא אחת ההגבלות האפשריות בהליך פרעון. חייב אשר נכנס להליך פשיטת רגל מוטלות עליו הגבלות וחיובים שונים. למעשה, ממתן צו כינוס הנכסים כנגד החייב, כל הליכי הגבייה כנגדו מוקפאים עד לבירור וסיומו של הליך פשיטת הרגל. אחת ההגבלות העיקריות המוטלות על החייב היא על ניהול חשבון בנק. במאמר זה עורכת הדין נחמה עובדיה…

קרא עוד

תשלום זכויות עובדים למעסיק שפשט רגל

עובדים למעסיק שפשט רגל נתקלים לעתים קרובות בשאלה – כיצד לקבל את התשלום המגיע להם בזכות? פושט רגל חייב כספים רבים למספר אנשים (נושים). למרבה הצער עבור מעסיק בהליך חדלות פירעון, העובדים במקום העסק לאו דווקא בראש דאגותיו. בנוסף, העובדים הם אנשים פרטיים אשר אין להם ניסיון משפטי בתחום פשיטת רגל והוצאה לפועל. זוהי סיבה…

קרא עוד

איחוד תיקים בהוצאה לפועל

איחוד תיקים בהוצאה לפועל עוזר לחייבים בהליך פרעון אשר חייבים כספים למספר אנשים או ארגונים שונים. לרוב נפתחים תיקי הוצל"פ נפרדים עבור כל נושה. המחוקק מאפשר במקרים רבים לחייב לבקש את איחוד התיקים השונים בהוצל"פ. במאמר זה, עורכת הדין נחמה עובדיה, תעמוד בקצרה על מהו איחוד תיקים בהוצל"פ, מי יכול לבקש ומהם התנאים לבקשה זו.…

קרא עוד

ביטול צו הפטר

באלו מקרים בית המשפט מבטל את צו ההפטר? ביטול צו הפטר – מתי חייב בהליך פשיטת רגל נדרש לשלם את כל חובותיו, גם לאחר שבית המשפט פטר אותו מדרישה זו? אחת המטרות של הליך פשיטת רגל היא שיקומו של החייב. בתום ניהול ההליך ולאחר שהחייב שילם את חובותיו על פי יכולתו הכלכלית האמתית תוך לימוד…

קרא עוד

התראת פשיטת רגל

התראת פשיטת רגל נשלחת לחייב לפני שמתחילים בהליך פשיטת רגל כנגדו. חייב יכול להיכנס להליך פשיטת רגל ביוזמתו או ביוזמת האנשים שהוא חייב להם ("הנושים"). כהן, דקר, פקס, ברוש – משרד עורכי דין לפשיטת רגל בפתח תקווה – מציג סדרת מאמרים בנושא הוצאה לפועל, פשיטת רגל והליך חדלות פירעון. במאמר זה, עורכת הדין נחמה עובדיה…

קרא עוד

צו תשלומים בהליך פשיטת רגל

קביעת צו תשלומים מתבצעת בתחילתו של הליך פשיטת רגל. במסגרת ניהול הליך פשיטת רגל, קיימים שלבים רבים עד לקבלת ההפטר וסיום ההליך. אחד הכלים העיקרים בניהול ההליך, הוא קביעת צו התשלומים שעל החייב לשלם מידי חודש. משרד עורכי הדין לנושאי פשיטת רגל בפתח תקווה, כהן, דקר, פקס, ברוש, מציג סדרת מאמרים בנושא הליך פשיטת רגל.…

קרא עוד

צו הפטר – סיום הליך פשיטת רגל

מהו צו הפטר? בתום ניהול ההליך של החייב, לאחר ששילם החייב את חובותיו על פי תוכנית הפירעון שנקבעה לו, מעניק לו בית המשפט את צו ההפטר. צו זה מעניק לחייב הזדמנות להתחיל דף חדש בחייו כשהוא "נקי מחובות" (למעט חובות שאינם ברי הפטר). כהן, דקר, פקס, ברוש – משרד עורכי דין לפשיטת רגל בירושלים, מתמחה…

קרא עוד

קציבת מזונות בהליך חדלות פרעון

קציבת מזונות בהליך חדלות פרעון – חייב המצוי בהליך חדלות פרעון וניתן צו כינוס לנכסיו השונים לא יכול לשלם כסף שלא במסגרת הליך חדלות פרעון ובאישור בית המשפט הדן בעניינו. עולה השאלה, מה קורה עם חייב המצוי בהליך חדלות פרעון ונזקף לחובתו תשלום מזונות? כיצד מתמודדים עם זה? במאמר הבא נעמוד על נושא של קציבת…

קרא עוד

הסדר נושים – עורך דין חדלות פירעון

הסדר נושים מתייחס לחייב המצוי בהליך חדלות פרעון. ההסדר מיועד לחייב שצבר חובות כספיים כבדים אשר אין באפשרותו לשלמם. במצב כזה, החוק מאפשר לחייב להיכנס לכותליו של הליך חדלות פרעון במטרה להחזיר לנושים כמה שיותר מהחובות שהצטברו לחובתו ולקבל הפטר בסיום ההליך. אולם, ישנם מקרים בהם ניתן להגיע להסכמה עם הנושים באשר לתשלום החוב הנצבר…

קרא עוד

חיובים בהליך חדלות פרעון

החייב נתקל במספר חיובים בהליך חדלות פרעון, אשר מוטלים על ידי הגורמים הרשמיים המנהלים את ההליך. שיתוף הפעולה של החייב ותום לבו מהווים נדבך חשוב ביותר, ככל שההליך מתקדם לקראת קבלת ההפטר המיוחל. המחוקק דורש מספר חיובים אשר על החייב לעמוד בהם, כדי להביא לסיומו של ההליך. במאמר זה, נפרט אילו חיובים בהליך חדלות פרעון…

קרא עוד