הרחבת מתווה כניסת עובדי סיעוד לישראל בצל הקורונה

התפרצות הקורונה שהפתיעה את כולנו, הובילה לכך שישנו צורך מיידי ודחוף בעובדים זרים מתחום הסיעוד לעזרה למטופלים בישראל. אך באותה נשימה, הכניסה למדינת ישראל הפכה למלאכה מורכבת במיוחד מאז פרוץ המגפה. מסיבה זו, מדינת ישראל החליטה, בימים אלו, להרחיב את מתווה כניסת עובדי סיעוד לישראל. מגפת הקורונה שיבשה את מהלך החיים המוכר לנו בישראל באופן…

קרא עוד

כניסת עובדי סיעוד זרים לישראל בתקופת משבר הקורונה

משבר הקורונה העלה לסדר היום את המחסור בעובדי הסיעוד בישראל, בעיה אשר הייתה קיימת עוד קודם לכן. נראה שסוף סוף הבעיה זוכה לפתרונות משמעותיים: הנחיות חדשות של משרד הפנים מאפשרות כעת כניסת עובדי סיעוד זרים חדשים לישראל, לצורך התמודדות עם משבר הקורונה. חשוב לדעת כי הדבר כרוך בחובות שונות המוטלות על כתפי המעסיקים. על כל…

קרא עוד

הסדרת מעמד בישראל עבור בני זוג שהינם עובדי סיעוד זרים

כאשר זוגות מעורבים שבהם בני הזוג הזרים הם עובדי סיעוד זרים מבקשים הסדרת מעמד, על מנת לחיות יחד בישראל, עומדים לפניהם לא מעט מכשולים. קיים פער בין הכללים שקבע משרד הפנים בנושא, ובין מדיניות משרד הפנים לגבי קשרים זוגיים של עובדי סיעוד בישראל. במאמר זה נרחיב על נושא מורכב זה ונסביר מה האפשרויות המשפטיות העומדות…

קרא עוד

נגיף קורונה – מה יעשו מטופלים שרוצים להשאיר את העובדים הסיעודיים הזרים שמטפלים בהם?

מה האפשרויות במקרים שבהם מטופלים סיעודיים ייאלצו להחליף את עובדי הסיעוד הזרים המטפלים בהם כעת, שעה שהתפשטות נגיף הקורונה הנרחבת מסכנת אותם במיוחד? עורך דין מומחה לדיני סיעוד ממשרדנו הכין עבורכם הסבר בדבר האפשרויות המשפטיות הקיימות, בהתאם לנהלים זמניים מיוחדים של שר הפנים, לאור השפעת התפשטות נגיף הקורונה על מטפלים סיעודיים. משרד עורכי הדין שלנו…

קרא עוד

פיטורים והתפטרות של עובדי סיעוד זרים – חובות, זכויות, פיצויים ותשלומים

במאמר זה נתמקד בסיום יחסי העבודה בין עובדי סיעוד זרים ובין מעסיקיהם, שהם לרוב המטופלים עצמם. במקרים של פיטורים והתפטרות עובדי סיעוד, חלות על הצדדים חובות שונות, כגון: מתן הודעה מוקדמת, שחרור כספי פנסיה שנחסכו עבור עובדי הסיעוד הזרים וחובות וגם זכויות נוספות בהתאם לדיני העבודה בישראל. להלן נציג סקירה של עיקרי אותן חובות, וכן…

קרא עוד

עובדת סיעוד זרה בהריון במהלך עבודתה – מהן ההשלכות המשפטיות?

במאמר זה נעסוק בסוגיה מורכבת ורגישה, הנוגעת למקרים בהם עובדות סיעוד זרות נכנסות להריון ויולדות במהלך שהותן בישראל. עולות שאלות רבות בנוגע למצב של עובדת סיעוד זרה בהריון במהלך העסקתן על ידי משפחות בישראל וההשלכות המשפטיות, וביניהן: כיצד הדבר משפיע על מעמדן החוקי של אותן עובדות סיעוד זרות בישראל? מה המשמעויות עבור המטופלים אשר מעסיקים את…

קרא עוד

דעו את חובותיכם – אילו ביטוחים נדרשים עבור עובדי סיעוד זרים?

במאמר קודם בסדרה זו סקרנו חובות שונות החלות על מעסיקי עובדי הסיעוד הזרים בישראל, אשר על פי החוק הם לרוב המטופלים עצמם. קיימת חשיבות יתרה לנושא חובות הביטוח השונות במסגרת זו, על מנת להימנע מתשלום פיצויים וקנסות בשל אי עמידה בהן. במאמר זה נסקור את עיקרי הכללים הייחודיים שקיימים לגבי חובות ביטוח לעובדי סיעוד זרים,…

קרא עוד

עובדי סיעוד זרים שמעסיקיהם אושפזו או נפטרו – מהן ההשלכות המשפטיות?

ענף הסיעוד כולל, מטבעו, התמודדות עם סיטואציות מורכבות. עובדי הסיעוד הזרים מגיעים לישראל על מנת לסייע ליקירינו ברגעים הקשים. במקרים רבים המטופלים עוברים לאשפוז במוסדות סיעודיים או, למרבה הצער, הולכים לעולמם במהלך התקופה. הדבר מעלה שאלות משפטיות רבות, כגון: מה יעלה בגורל עובדי סיעוד שמעסיקיהם אושפזו או נפטרו? האם וכיצד באפשרותם של העובדים להישאר בישראל?…

קרא עוד

הפסקת עבודה ומעבר בין מעסיקים של עובדי סיעוד זרים

עובדי סיעוד זרים מגיעים לישראל על מנת לסייע למטופל ספציפי למשך תקופה מסוימת. עם זאת, במקרים רבים עבודתם נפסקת במהלך התקופה, בין אם ביוזמתם, בין אם ביוזמת מעסיקיהם ובין אם מסיבות אחרות. הדבר מעלה שאלות משפטיות שונות, בין היתר לאור המגבלות השונות שחלות על החלפת מעסיקים לעובדי סיעוד ומעבר בין מקומות עבודה. במאמר זה נדון…

קרא עוד

תנאים לקבלת היתר העסקת עובדי סיעוד זרים

מספרם של עובדי הסיעוד הזרים בישראל נמוך מהביקוש עבורם. בהתאם לכך, נקבעו כללים שבהתקיימם בלבד ניתן יהיה להעסיק עובדי סיעוד זרים. החוק קובע חובה לקבלת היתר העסקת עובדים זרים ממשרד הפנים, תוך פירוט אודות הזכאים לבקשו והמבחנים לקביעת זכאותם. במאמר זה נפרט על סוגיית הזכאות לקבלת היתר העסקת עובדי סיעוד, המבחנים לבדיקת הזכאות ועל המשך…

קרא עוד