במדינת ישראל הוקם בית משפט מיוחד הנועד לטפל בתובענות אזרחיות (לא פליליות) שעילתן סכסוך בתוך המשפחה. בית משפט זה נקרא "בית המשפט לענייני משפחה" (להלן: "בית המשפט"). במאמר זה נדון בסמכויות השונות שישנן לבית המשפט. אילו תביעות יידונו בבית המשפט לענייני משפחה? סעיף 1 לחוק בית המשפט לענייני משפחה, תשנ"ה-1995 (להלן: "החוק"), קובע באילו תובענות…

קרא עוד

התפתחות של קשר בין בני זוג מלווה לעיתים בהבטחות כאלו ואחרות של אחד מבני הזוג. במאמר זה נדון ב"הבטחת נישואין" (להלן: "ההבטחה") שנתן אחד מבני הזוג (לרוב הגבר) והאם לאותה הבטחה יש תוקף משפטי. במידה וכן, האם ישנם סוגי זוגיות בהם אין להבטחה תוקף משפטי? מהם סעדים אותם ניתן לקבל מתוקף אותה הבטחה? האם הבטחת…

קרא עוד

בית דין אקלזיאסטי משמש כבית דין נוצרי בישראל. השם הנובע מהמילה הלטינית עבור כנסייה (Ecclesia). בית הדין הינו כתובת לעניינים של דיני משפחה, לרבות גירושין – "התרת נישואין" עבור זוג שלפחות אחד מהם הוא נוצרי. במדינת ישראל הליך הגירושין עבור בני-זוג נוצריים הוא לעיתים תהליך לא פשוט, ומסיבה זאת חשוב להיוועץ בעורך-דין המתמחה בנושאים החלים…

קרא עוד

המושג "ידועים בציבור" הינו הגדרה משפטית שניתנת לבני זוג שלא מיסדו את הקשר בניהם במסגרת נישואין, אולם הזוגיות שלהם יציבה ומבוססת דיה, בכדי להחיל עליהם את ההגדרה של ידועים בציבור. הגוף שקובע האם זוג מוגדר כידועים בציבור, הוא בית המשפט לענייני משפחה (להלן: "בית המשפט), הוא משתמש במבחנים שונים כדי להגיע להכרעה. כאשר זוג מוגדר…

קרא עוד

צוואה הינה מסמך בו אדם (להלן: "המצווה") קובע את אשר ייעשה ברכושו (להלן: "העיזבון") לאחר מותו, אך האם אותה צוואה תקוים כמות שהיא ללא כל אפשרות לשינויים? חוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: "החוק") , מעניק הן למצווה והן ליורשים מהצוואה (להלן: "הזוכים") או כאלה שנושלו ממנה, אפשרויות שונות שיביאו לביטול הוראות בצוואה. כמו כן, החוק קובע…

קרא עוד

קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה, היא הכרחית בכדי שניתן יהיה לחלק את רכושו של המוריש (להלן: "העיזבון") ליורשים השונים. במאמר זה נדון בהליכים השונים הנוגעים למתן הצווים, למי פונים בבקשה לקבלת הצו? מה נדרש לצרף לבקשה? כיצד ניתן להתנגד למתן הצו? ועוד. מהו צו ירושה וצו קיום צוואה? סעיף 2 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965…

קרא עוד

חוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: "החוק), מכיל הוראות שונות בנוגע לנושא חלוקת ירושה. החוק מעניק אפשרות לאדם (להלן: "המוריש") להשאיר צוואה (להלן: "צוואה"), בו יפרט את אשר יעשה ברכושו (להלן: "העיזבון") לאחר מותו. במידה ולא קיימת צוואה, החוק קובע כללים כיצד יחולק העיזבון לצאצאים או לקרובים השונים (להלן: "יורשים על פי דין"). במאמר זה, נסביר את…

קרא עוד

חוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: "החוק")  קובע שתי דרכים לפיהן יחולק רכושו של המוריש (להלן: "העיזבון") לאחר מותו, הדרכים השונות הן: ירושה על פי דין (בהיעדר צוואה) צוואה במאמר זה נדון בירושה על פי צוואה. זוהי הדרך בה יכול מוריש (להלן: "המצווה"), לקבוע מה ייעשה בעיזבון שלו וכיצד הוא יחולק ליורשים השונים. חופש הציווי עיקרון העל…

קרא עוד

ירושה על פי דין (להלן: "העיזבון"), הינה ירושה המחולקת לפי הוראות הקבועות בחוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: "החוק"), לקרובים השונים של המוריש (להלן: "היורשים"). סעיף 2 לחוק קובע שהוראות החוק בעניין חלוקת העיזבון יחולו רק כאשר לא קיימת צוואה תקפה שנעשתה על ידי האדם שאת רכושו מחלקים (להלן: "המוריש"): "הירושה היא על פי דין זולת במידה…

קרא עוד

גירושין אזרחיים הוא הליך התרת נישואין בישראל, אשר נוגע לבני זוג המשתייכים לדתות שונות ומעוניינים להתגרש. על-מנת לסיים את קשר הנישואים בישראל בצורה חוקית, נדרשים בני הזוג לפנות אל בית המשפט לענייני משפחה, להציג את דתם באופן רשמי ולהגיש מסמכים נוספים, עליהם יפורט בהרחבה במאמר. משרד כהן דקר פקס וברוש מתמחה בנושא הליך התרת נישואין…

קרא עוד