Skip to content

פוסטים מאת Nechama Ovadia

חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי

חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי החדש ייכנס לתוקף בחודש ספטמבר 2019. החוק החדש בא להחליף את פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980, שהייתה נהוגה עד כה. אחד הדברים הבולטים בחוק החדש הוא שינוי תפיסה בנוגע למצבם של החייבים והנושים, הערכים החברתיים וקיצור הזמנים. במאמר זה עורכת דין נחמה עובדיה, ממשרד עורכי דין כהן, דקר, פקס,…

קרא עוד

העברת נכסים בהליך פשיטת רגל

העברת נכסים בהליך פשיטת רגל – כיצד למנוע מחייב למסור את נכסיו לאחר? חייב אשר הוצא או עומד להיות מוצא נגדו פסק דין המחייב אותו לשלם את חובותיו, יכול לנסות להעביר את נכסיו לידי אנשים אחרים. במידה ולא הוצא לנכסים אלו צו עיקול זמני, אין דבר אשר ימנע העברה זו. מה ניתן לעשות כדי לבטל…

קרא עוד

הגבלות חייב בהוצאה לפועל

הגבלות חייב בהוצאה לפועל מוטלות על ידי הזוכה בתיק כנגד החייב. הזוכה יכול להטיל מספר סוגי הגבלות שונות על בעל החוב, על פי הנסיבות. משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, מתמחה בהליכי פשיטת רגל והוצאה לפועל. במאמר זה עו"ד נחמה עובדיה, עורכת דין בתחום הוצאה לפועל ופשיטות רגל, תפרט את סוגי ושלבי הגבלות חייב…

קרא עוד

פתיחת תיק הוצאה לפועל

מהן סיבות פתיחת תיק הוצאה לפועל? נתנו לכם שיק שחזר? בית המשפט פסק שחייבים לכם כסף? יש לכם חוזה שחתמתם עם מישהו והוא לא כובד על ידו? פתיחת תיק בהוצאה לפועל הינה הדרך החוקית לגבות כספים מאנשים אשר חייבים כספים לאחרים. על כן, ההליך בהוצאה לפועל הוא הליך פופולרי אשר אנשים רבים פונים אליו, על…

קרא עוד

עיקול חשבון בנק במהלך פשיטת רגל

עיקול חשבון הוא אחת ההגבלות האפשריות בהליך פרעון. חייב אשר נכנס להליך פשיטת רגל מוטלות עליו הגבלות וחיובים שונים. למעשה, ממתן צו כינוס הנכסים כנגד החייב, כל הליכי הגבייה כנגדו מוקפאים עד לבירור וסיומו של הליך פשיטת הרגל. אחת ההגבלות העיקריות המוטלות על החייב היא על ניהול חשבון בנק. במאמר זה עורכת הדין נחמה עובדיה…

קרא עוד

איחוד תיקים בהוצאה לפועל

איחוד תיקים בהוצאה לפועל עוזר לחייבים בהליך פרעון אשר חייבים כספים למספר אנשים או ארגונים שונים. לרוב נפתחים תיקי הוצל"פ נפרדים עבור כל נושה. המחוקק מאפשר במקרים רבים לחייב לבקש את איחוד התיקים השונים בהוצל"פ. במאמר זה, עורכת הדין נחמה עובדיה, תעמוד בקצרה על מהו איחוד תיקים בהוצל"פ, מי יכול לבקש ומהם התנאים לבקשה זו.…

קרא עוד

התראת פשיטת רגל

התראת פשיטת רגל נשלחת לחייב לפני שמתחילים בהליך פשיטת רגל כנגדו. חייב יכול להיכנס להליך פשיטת רגל ביוזמתו או ביוזמת האנשים שהוא חייב להם ("הנושים"). כהן, דקר, פקס, ברוש – משרד עורכי דין לפשיטת רגל בפתח תקווה – מציג סדרת מאמרים בנושא הוצאה לפועל, פשיטת רגל והליך חדלות פירעון. במאמר זה, עורכת הדין נחמה עובדיה…

קרא עוד

צו הפטר – סיום הליך פשיטת רגל

מהו צו הפטר? בתום ניהול ההליך של החייב, לאחר ששילם החייב את חובותיו על פי תוכנית הפירעון שנקבעה לו, מעניק לו בית המשפט את צו ההפטר. צו זה מעניק לחייב הזדמנות להתחיל דף חדש בחייו כשהוא "נקי מחובות" (למעט חובות שאינם ברי הפטר). כהן, דקר, פקס, ברוש – משרד עורכי דין לפשיטת רגל בירושלים, מתמחה…

קרא עוד

הסדר נושים – עורך דין חדלות פירעון

הסדר נושים מתייחס לחייב המצוי בהליך חדלות פרעון. ההסדר מיועד לחייב שצבר חובות כספיים כבדים אשר אין באפשרותו לשלמם. במצב כזה, החוק מאפשר לחייב להיכנס לכותליו של הליך חדלות פרעון במטרה להחזיר לנושים כמה שיותר מהחובות שהצטברו לחובתו ולקבל הפטר בסיום ההליך. אולם, ישנם מקרים בהם ניתן להגיע להסכמה עם הנושים באשר לתשלום החוב הנצבר…

קרא עוד

פתיחת עסק עצמאי בהליך חדלות פירעון

פתיחת עסק עצמאי בהליך חדלות פירעון זה הליך מסובך מבחינה משפטית. במרבית המקרים, חייב המצוי בהליך חדלות פירעון אינו רשאי לקבל החלטות כלכליות בעצמו, אלא באישור בית המשפט בלבד. יכולת ההשתכרות של החייב משפיעה באופן ישיר על יכולת פרעון חובותיו ועל שיקומו הכלכלי, לכן בתי המשפט מאפשרים, בתנאים מסוימים, לחייב המצוי בהליך  חדלות פרעון לעבוד…

קרא עוד
Scroll To Top