Call now: 03-3724722 | 055-9781688 | office@lawoffice.org.il

פוסטים מאת Nechama Ovadia

איך יוצאים מחובות?

איך יוצאים מחובות? קצב החיים והמרוץ לפרנסה מביאים לא אחת אנשים להתחייבות כספיות גבוהות שבסופו של יום הם אינם יכולים לעמוד בהן. בהתאם לחוק הישראלי, אדם שנקלע למצב זה יכול לפתוח בהליך חדלות פירעון ולקבל הפטר מחובותיו בסיום ההליך. הליך זה מגשים מספר מטרות חשובות וביניהם המטרה המרכזית שהינה שיקום החייב ומתן הזדמנות לפתוח דף…

קרא עוד