Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

5 סיבות לכתיבת צוואה

Michael Decker

יוסי שקולניק

גם אנחנו קיבלנו שרותי תרגום ונוטריון מחברת עורכי הדין. הטיפול היה עניני אדיב ומהיר וענה על כל הציפיות. מצפה להמשך שיתוף פעולה בעתיד

אנשים רבים לא מבינים למה חשוב לכתוב צוואה, ולעתים קרובות לא עורכים צוואה עד שמאוחר מדי.

מאמר קצר זה מתאר 5 סיבות לעריכת צוואה. להלן כמה מהסיבות המרכזיות בגללן חשוב לחתום על צוואה. במידה ואתם נמצאים במצב המתואר באחד הסעיפים, אנו ממליצים לערוך צוואה בהקדם.

1. אתם רוצים להבטיח כי העיזבון יועבר לידי היורשים בדיוק לפי רצונכם, בקלות וללא סיבוכים. חוקי הירושה בישראל קובעים את סדר היורשים. במידה ואין לכם צוואה, רשם הירושה ובית המשפט יפעלו בהתאם להוראות החוק והתקדימים המשפטיים לחלוקת העיזבון. אם ברצונכם לבצע חלוקה אחרת, להשאיר חלק מרכושכם לבני משפחה שאינם חלק מסדר הירושה או לתרום למוסדות וארגונים שונים, חשוב לציין זאת בצוואה.

2. ברצונכם להשאיר חלק מהעיזבון לאדם אהוב שכבר אינו חלק מסדר הירושה – בן זוג גרוש או פרוד, הורה בודד או בן זוג לשעבר אשר נישא מחדש ובעל ילדים משלו. חוק הירושה הישראלי אינו מתייחס לבני זוג גרושים או מופרדים, או אל הורים חד הוריים. במידה וחשוב לכם להשאיר להם חלק מרכושכם, הכרחי שהדבר יהיה כתוב במפורש בצוואה. במידה וגם המצווה וגם בן הזוג נשואים לאנשים אחרים ובעלי ילדים משלהם, חשוב לכתוב בצורה ברורה בדיוק מי מקבל איזה חלק מהעיזבון, למניעת סיבוכים בעתיד.

3. במידה ויש לכם בן זוג שאינכם נשואים לו לפי דיני ישראל. חוקי ישראל מכירים בזכויותיהם של בני זוג ידועים בציבור, אולם נטל ההוכחה כבד יותר עבורם מאשר עבור בני זוג נשואים. כאמור, סדרי הירושה בישראל מעניקים באופן אוטומטי חלק מהעיזבון לבני זוג של המנוח. עם זאת, כדי למנוע כל טיעונים ועל מנת שנטל ההוכחה לא ירבץ על בן הזוג הידוע בציבור, רצוי לפרט בצוואה את חלקו של בן הזוג.

4. אם ברצונכם לוודא שרכושכם יגיע לידי אדם מסוים או שהרכוש ישמש לדבר מסוים. על פי חוק הירושה, ללא צוואה, נחלק העיזבון בחלקים שווים והשימוש ברכוש הוא לפי שיקולם של היורשים. אם ברצונכם לוודא שכלל העיזבון או חלק ממנו ישמש למטרות מסוימות, הדבר חייב להיות מוגדר בצוואה.

5. במידה ואין לכם ילדים או בן זוג. לפי חוק הירושה, היורשים הישירים ביותר הם בני משפחתו של המצווה. במידה ואדם נפטר ללא צוואה וללא קרובים מדרגה ראשונה שעודם בחיים, העיזבון עובר לידי המדינה. גם במידה וקרוב המשפחה היחיד הוא בן זוגו של המצווה, והשניים חסרי ילדים, מומלץ לוודא את חלוקת העיזבון בצוואה.

במידה ואחת מסיבות אלה תקפה לגביכם, אנו ממליצים בכל לשון לערוך צוואה. עצה נוספת – חשוב מאוד לוודא שהצוואה ערוכה כראוי וללא טעויות. אחרת, ייתכן וניתן יהיה לערער על תוכנה או אף לבטל את הצוואה.

מומלץ להשלים עם הטרחה החד-פעמית של עריכה וחתימה על צוואה, כדי למנוע ויכוחים וסכסוכים משפחתיים אשר יכולים לנבוע מחלוקת עיזבון ללא הוראות מהמוריש.

צרו קשר עם משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ותל אביב לקבלת סיוע של עורך דין בשאלות של חתימה על צוואה. 

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top