Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

עריכת הסכם ממון לפני/אחרי נישואין – 3 סיבות טובות

Anat Levi

Romy Bar-David

נעזרנו בשירותיו של יהושע והיינו מרוצים מאוד! יהושע אדיב, אמין ועובד במהירות. אנחנו ממליצים עליו בחום!

כל זוג הנשוי מתאריך 1.1.1974 ואילך כפוף לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973. סעיפים 1-2 לחוק מעניקים לזוג אפשרות לסטות מהוראות מהחוק ולערוך הסכם ממון. במידה והזוג לא הסכימו על עריכת הסכם ממון / לא התנו על סעיפי החוק, יחולו עליהם הוראות "הסדר איזון משאבים" (סעיף 3 לחוק). הסדר זה קובע שעם פקיעת הנישואין, זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג (סעיף 5(א) לחוק).

הסכמי ממון חשובים במיוחד עבור זוגות שמביאים לנישואין נכסים אישיים או עסקיים משמעותיים. למרות שהחוק קובע שנכסים אלו לא משותפים (סעיפים 4 ו 5(א)(1) לחוק), עדיין ייתכן שנכסים אלו "יעורבבו" עם הזמן ויהפכו משותפים. הסכם ממון יכול לקבוע גם את חלוקתם של נכסים עתידיים שעדיין אינם בידי בני הזוג. בשנים האחרונות, הסכמי ממון הופכים נפוצים יותר, במיוחד בקרב בני הדור הצעיר. דור המילניום נוטה להינשא בגיל מאוחר יותר ולהביא לנישואין נכסים משמעותיים יחסית לדורות הקודמים. רבים מהם חוו את גירושי ההורים ומכירים את חשיבות השמירה על האינטרסים שלהם במהלך הנישואין.

הסכם ממון

הסכמי ממון יכולים להתעדכן ולהשתנות במהלך חיי הנישואין, כשההסכם מותאם לרצון בני הזוג ומצב הנכסים האקטואלי. הסכם ממון וכל שינוי בו יערכו בכתב (סעיף 1 לחוק). חשוב לציין כי ההסכם חל על פי דין רק על רכוש (מוחשי או לא מוחשי). לא ניתן לקבוע בהסכם ממון הסדרים אחרים הנוגעים לנישואין פרט לרכוש. בכדי להסדיר בכתב את כל הנושאים האחרים בנישואין על הצדדים לערוך "הסכם חיים משותפים" .

מניסיוננו, ישנן שלוש סיבות עיקריות להכנת הסכם ממון:

1. ההסכם מאפשר לבטא בבירור את הציפיות מהיחסים ולהגן על נכסים קיימים. בהסכם ניתן לציין אילו נכסים שייכים לאחד מבני הזוג ואילו נכסים הם משותפים. הדבר מונע כל מיני סיבוכים ומאפשר תיחום ברור: אלו נכסים קיימים או עתידיים שייכים למי מבני הזוג.
2. ההסכם מאפשר להכתיב חלוקת ירושות ומתנות שניתנו לאחד מבני הזוג. ירושות ומתנות הניתנות לאחד מבני הזוג בתקופת הנישואין אינם משותפים ( סעיף 5(א)(1) לחוק). מכאן, אם הזוג רוצה להפוך נכסים אלו למשותפים יצטרך לעשות זאת בדרך של הסכם ממון.
3. ההסכם מאפשר להגן על נכסי הילדים. הדבר חשוב במיוחד כאשר לאחד או לשני בני הזוג כבר ישנם ילדים מנישואים קודמים. ילדים אלו יכולים לדרוש חלק שווה בנכסי בן הזוג השני במקרה גירושין או מוות של אחד מבני הזוג. מי שרוצה שרכושו יהיה שמור לטובת הילדים הביולוגיים יכול לציין זאת בהסכם הממון.

עורך דין המתמחה בתחום יכול להכין הסכם ממון בקלות ובמהירות. אנו ממליצים כי הזוג יישב עם עו"ד אשר יכול לכתוב הסכם המותאם לאינטרסים הנוכחיים והעתידיים של בני הזוג. אותו עורך דין יכול לדאוג שההסכם יאושר מול הגורמים המוסמכים (סעיף 2 לחוק). במידה ובני הזוג כבר נשואים בעת עריכת הסכם הממון, ההסכם חייב להיות מאושר על ידי בית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני.

צרו קשר עם עורך דין לדיני משפחה בירושלים או בתל אביב לייעוץ ועזרה בעריכת הסכם ממון או פתירת בעיות בחיים המשותפים.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top