Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

מתן מעמד בישראל לנין של יהודי

Joshua Pex

שלום

תותח עורך דין מיכאל עזר לנו מאוד עם תביעת אבהות ולאחר מכן בהסדרת המעמד של בת הזוג שלי. צוות המשרד נחמד מאוד והיו מאוד יעילים

Menorah - Aliyah to Israel for great grandchildren of Jews

חוק השבות קובע זכאות לקבלת אשרת עולה ואזרחות ישראלית עבור יהודי, ילד של יהודי, נכד של יהודי, לרבות בני זוגם. נין של יהודי (צאצא דור רביעי של יהודי) אינו זכאי לא למעמד עולה ולא לאזרחות ישראלית. יחד עם זאת, כאשר נכד ליהודי עולה לישראל מכוח חוק השבות ומגיע ארצה עם ילדו הקטין (נין של יהודי) משרד הפנים מעניק אפשרות להסדיר את מעמדו החוקי של הקטין בישראל, על מנת לאפשר שמירת אחדות המשפחה.

נוהל זה מיועד לקבוע את אופן הטיפול במתן מעמד בישראל לנין של יהודי אשר הגיע לארץ עם הוריו.

תנאים ודרישות

  1. המבקש הוא קטין עד גיל 18, שהוריו זכאים לשבות בארץ לפי חוק השבות.
  2. דרכון זר תקף לשנתיים לפחות.
  3. תעודת לידה מקורית (מאומתת ומתורגמת לפי הצורך) של הקטין.
  4. מילוי טופס בקשה להארכת רישיון ישיבה/החלפה מסוג אש/3.
  5. עד גיל 16 – תמונה עדכנית, מעל גיל 16 – 3 תמונות עדכניות.
  6. תשלום אגרה.

הליך טיפול משרד הפנים בבקשה ל מתן מעמד בישראל לנין של יהודי

  • בקשה ראשונה:

המבקש נדרש למלא ולעמוד בכל התנאים והדרישות בהתאם לנוהל משרד הפנים. אם לאחר הבדיקות נמצא כי מבקש באמת נין קטין ליהודי, אשר הגיע לארץ עם הוריו העולים החדשים, בהתאם לנוהל מתן מעמד לנין של יהודי, משרד הפנים מנפיק רישיון ארעי מסוג א/9 לתקופה של שנה.

  • הארכת אשרת שהייה בישראל עבור נין של יהודי:

לאחר שהייה של שנה בישראל מכוח רישיון שהייה מסוג א/9 אם אין כל מניעה אחרת, תוקף רישיון השהייה בישראל יוארך לשנה נוספת, זאת במשך 3 שנים במצטבר. יש לציין כי טרם קבלת הארכה של אשרת השהייה, בכל שנה, פקידי משרד הפנים בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה בודקים האם מרכז חיי הקטין בארץ ביחד עם הוריו. באם הוריו של הקטין, נין של יהודי, עזבו את הארץ והקטין נשאר בישראל, הוא יידרש להגיש בקשה להארכת רישיון ישיבה באמצעות אפוטרופוס חוקי בארץ.

אם המבקש מעל גיל 14, ייבדק גם נושא היעדר מניעה פלילית או ביטחונית להארכת תוקף אשרת שהייה בישראל עבור הקטין נין של יהודי.

אם המבקש לא עומד לפחות בתנאי אחד, הבקשה תועבר לטיפול דסק אשרות במטה רשות האוכלוסין וההגירה במטה משרד הפנים בירושלים.

  • לאחר חלוף 3 שנים:

אם המבקש עדיין קטין, הוריו של הקטין, נין של יהודי, רשאים להגיש בקשה לקבלת אזרחות ישראלית/רשיון ישיבת קבע.

אם המבקש בגיר, הוא רשאי להגיש בקשה לתעודת זהות ואזרחות ישראלית על פי סעיף 5 לחוק האזרחות.

אם המבקש נישא אזרח ישראלי, הוא רשאי להגיש בקשה לתעודת זהות או רישיון קבע על פי סעיף 7 לחוק האזרחות.

בכל מקרה, שדרוג מעמדו של המבקש, נין של יהודי, יהיה בתנאי שמרכז החיים שלו נשאר בארץ ואין כל מניעה פלילית או ביטחונית למתן מעמד בישראל לנינו של יהודי.

מעמד בישראל לנין של יהודי

משרד עורכי דין בתל אביב

 למידע נוסף ולייעוץ משפטי בכל הנוגע למתן מעמד בישראל לנין של יהודי, תתקשרו: 

ייעוץ משפטי http://lawoffice.org.il/: 03-3724722

          055-9781688

רחוב עמל 37 פתח תקווה 4951337 ישראל, http://lawoffice.org.il/: [email protected]

משרד עו"ד בתל אביב – מעמד בישראל לנין של יהודי

צרו קשר

Scroll To Top