Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

תשלום זכויות עובדים למעסיק שפשט רגל

Nechama Ovadia

דרור שניידר

מענה יעיל,זריז,מקצועי ואנושי

עובדים למעסיק שפשט רגל נתקלים לעתים קרובות בשאלה – כיצד לקבל את התשלום המגיע להם בזכות? פושט רגל חייב כספים רבים למספר אנשים (נושים). למרבה הצער עבור מעסיק בהליך חדלות פירעון, העובדים במקום העסק לאו דווקא בראש דאגותיו. בנוסף, העובדים הם אנשים פרטיים אשר אין להם ניסיון משפטי בתחום פשיטת רגל והוצאה לפועל. זוהי סיבה טובה לפנות יחדיו לעורך דין לפשיטת רגל והוצאה לפועל בירושלים או בתל אביב. עורכת הדין אודליה משלומי, תסביר כיצד כדאי לעובדים לפעול, כאשר המקום בו הם עובדים נכנס להליך פשיטת רגל.

תשלום זכויות עובדים למעסיק שפשט רגל

עובדים למעסיק שפשט רגל – איזון בין זכויות העובדים והמעסיק

אחת המטרת של הליך חדלות פירעון (פשיטת רגל) הוא שיקומו של החייב והבראתו במטרה שייצא לדרך חדשה. אולם, המחוקק מבקש גם לדאוג לנושים שהחייב חב להם כספים. בנסיבות בהם מעסיק פושט רגל מה קורה לזכויותיהם של העובדים? מי דואג להם? מי משלם להם את זכויותיהם? במאמר זה נעמוד בקצרה על העקרונות העיקריים במצב דברים זה.

תביעת חוב

מעסיק אשר הוכרז כפושט רגל, והותיר אחריו חובות וזכויות כספיות לעובדים, העובדים רשאים לפנות לבית המשפט בתביעת חוב. אחד הקריטריונים להגשת תביעת חוב הוא שבית המשפט המחוזי הוציא צו פירוק לחברה של המעסיק או שהחייב, קרי המעסיק, הוכרז כבר כפשוט רגל.

המוסד לביטוח לאומי

נושה המעוניין לגבות את חובו מחייב אשר מצוי בהליך פשיטת רגל, צריך להגיש תביעת חוב. לאחר הגשת תביעת החוב על ידי העובדים, המוסד לביטוח לאומי נכנס בנעלי החייב ודואג לתשלומים השונים שיש לשלם לעובדים. אולם המוסד לביטוח לאומי לא אחראי על כלל התשלומים אלא רק על התשלומים הבאים:

  1. שכר עבודה – המוסד לביטוח לאומי משלם לעובד משכורת של עד שנה בהתאם לחישוב של היקף המשרה הכולל את שכר הבסיס, ימי חופשה, דמי הבראה, שעות נוספות ונסיעות.
  2. פיצויי פיטורין – המוסד לביטוח לאומי משלם את פיצויי הפיטורין לעובדים אשר במהלך תקופת העסקתם אצל המעסיק הופרשו באופן חלקי כספי פיצויים לקופת הגמל או הפנסיה שלהם. ביטוח לאומי ישלם אף לעובדים אשר בכל מהלך תקופת העסקתם לא הופרשו להם פיצויים כלל.
  3. כספי פנסיה וגמלה – המוסד לביטוח לאומי מקבל את כספי הפנסיה והגמלה של העובדים לאחר שהחברה שמנהלת את כספי העובדים מגישה לנאמן או המנהל המיוחד תביעת חוב. תביעת החוב מוגשת בגובה הסכום שהופקד לעובדים כל חודש בקופות הפנסיה וקופות הגמל. לאחר שהתקבל אישור מאת המפרק (במקרה של חברה בפירוק) או הנאמן על תביעה זו, הכסף עובר למוסד לביטוח לאומי. פקידי ביטוח לאומי מוסיפים לסכום זה ריבית והפרשי הצמדה והתשלום מועבר במלואו לעובדים.

באלו מקרים פונים למוסד לביטוח לאומי?

העובדים נדרשים להגיש תביעת חוב כנגד מעסיק שפשט רגל, ואת כספם הם יקבלו באחת הדרכים הבאות:

  1. במידה וקיימים כספים או נכסים שאפשר לממשם ולקבל בעבורם תשלום, הם יתווספו לקופת הכינוס והעובדים מקבלים עדיפות ראשונה על שאר הנושים האחרים בחלוקת הכספים,  מבלי שיצטרכו לפנות למוסד לביטוח לאומי.
  2. במידה ואין ביכולתו של המעסיק לשלם את החובות לעובדים, על העובדים לפנות למוסד לביטוח לאומי אשר באחריותו להשלים את הפרשי התשלומים שנותר לשלם לטובת העובדים, כמובא לעיל.

פניית העובדים לסיוע עורך דין בנושא הוצאה לפועל

מעביד אשר מוכרז כפושט רגל, לרוב מותיר אחריו חובות כספיים לספקים, לרשויות ואף לעובדים. במידה והמעסיק שלך פשט את הרגל ונשאר חב לך כספים בתקופת העסקתך, מומלץ לפנות לעו"ד אשר מתמחה ובקיא בתחום שימצא עבורך את ההליכים מול הנאמן ומול המוסד לביטוח לאומי. עורך דין מומחה לתחום חדלות פרעון ילווה אותך עד לקבלת התשלומים המגיעים לך.

צרו קשר עם עורך דין לפשיטת רגל

משרדנו מתמחה בנושא תשלום זכויות עובדים למעסיק שפשט רגל, החזר חובות, והוצאה לפועל. בין אם אתם בהליך חדלות פרעון או אם אתם נושים המבקשים להחזיר חוב, נשמח לעוזר. קבעו פגישה עם עורך דין ממשרדנו בתל אביב או בירושלים לקבלת עזרת מומחה.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top