Skip to content

תרגום תקנון וכללי דיור בבניין מגורים מאנגלית לעברית

Avatar

Michael Decker

ברוב המדינות בחו"ל, הרבה יותר מהמקובל בישראל, תוכלו למצוא הנחיות כלליות לשכירות ומגורים הנוספות על החוק הרשמי. מדובר בהוראות אשר הוסכמו על דיירי הבניין, האמורות לכסות את רוב המצבים שיכולים להתרחש בכל סיטואציה אפשרית כדי לעזור לבעלים הדירות או השוכרים אותם לחיות יחד ללא סכסוכים. מובן מעליו שעל כל מקום מגורים חלים גם חוקי מקרקעין הרשמיים באותה מדינה, וכן חוקים עירוניים או אזוריים.

תקנוני דיור שגובשו בחו"ל מבוססים היטב על ניסיונות עבר והפכו לנורמות מגורים כלליות במדינות המערב, על כן אין זה מן הנמנע שיאומצו גם בישראל. עם זאת, חשוב שתקנות שאומצו מחו"ל (בין אם חוזה מוכן של ארגון אשר משכיר נדל"ן מסוים או תקנון בניין שהיה שנוסח על ידי עולה לפני שהיגר לישראל ורכש מספר דירות להשכיר) אכן יתאים מדינת ישראל, ויהיה מנוסח בצורה שניתנת לאכיפה במעמד משפטי במקרה הצורך. רצוי לנסח את התקנון בעזרת עורך דין הבקיא בתחום ולהגדיר אף את המנגנונים לישוב סכסוכים והסנקציות, בין אם לפני או אחרי התרגום.

משרד עורכי הדין כהן דקר פקס ברוש מבצע תרגומים לעברית ומעברית לשלל מסמכים, כולל תרגום תקנון וועד בית, כללי דיור, הסכם איגוד בעלי דירות, ואף חוקי כל מדינה, לפי הצורך.

תרגום תקנון

אפשרות אימוץ כללי ותקנות מגורים בחו"ל לישראל

בישראל ניתן לראות תקנות וכללי מגורים "House rules & Regulations" הנקבעים על ידי אספת הדיירים במסגרת "ועד הבית". בדרך כלל מדובר בתקנות של בית השותף תחת נציגות או 'אסיפה כללית'. מטרת כללי ותקנות המגורים היא צמצום סכסוך בין דיירים, עידוד תחזוקה טובה יותר ושיפור איכות המגורים הכוללת.

בשלב מסוים בחיינו רובנו שכרנו דירה או רכשנו בית. לאחר המעבר לבית חדש או לדירה השכורה, עלולים להיווצר סכסוכים בין בעלי הבית או השכנים החדשים. מערכת יחסים שלעתים קרובות יכולה להיות מאומצת ורצופה בתלונות ובעיות לשני הצדדים.

בכל התרחישים האפשריים שיכולים להתרחש בין בעלי הדירות או השוכרים לבין הדיירים, יכול להיות שאותה מערכת של כללים ותקנות דיור יכולה להיות מכריעה.

מה קורה אם יש הפרת של חוקי בית?

יכולות להיות השלכות להפרת התקנון של בניין – הפרה של הכללים עלולה לגרום קנסות.

נוסף על הפרה של חוקי הבניין, גם חוסר השתתפות בהוצאות שוטפות אשר נקבעו בתקנון הבניין תוכל להביא ל"קנס" על הדייר הסרבן.

דוגמאות לתקנות מגורים שאומצו בישראל

שמירה ואבטחה

  • חל איסור על שתיית אלכוהול בשטחים הציבוריים בבניין, לרבות הסתובבות עם בקבוקי אלכוהול פתוחים בשטחים המשותף. כמו כן, לא תותר התנהגות של שכרות בבניין.
  • גלגיליות, סקייטבורד או האוורבורד אסורים בתוך הבניין.

ניקיון

  • אין להשליך אשפה, בדלי סיגריות או כל דבר אחר דרך החלונות.
  • אין להכניס אופניים ועגלות לתוך הבניין אלא רק בחצר.
  • אין להניח פחי אשפה, ציוד מטבח או פריטים אחרים במסדרונות או בגרם מדרגות וגם לא יתלה דבר מחלונות או מרפסות, או יונח על גבי חלון כלשהו אדן, מדף או מרפסת; ולא יתלו בגדים, וילונות, שטיחים, בשטח שאינו מיועד לכך בנכס.

עישון

  • דיירים, אורחים או המוזמנים לא יעשנו או יתנו לאפשר עישון בחצרות הבניין, בתוך שטחים משותפים או על הגג. לא יתאפשר עישון מהמתחם ובשטח אזורים משותפים או כל חלק אחר בבניין. לוועד הבית תהיה הזכות לייעד את הבניין (כמבנה ללא עישון.

מטרד

  • דייר לא ישמיע או יתיר רעשים לא תקינים, או רעש אשר יפריע בדרך כזו או אחרת לאחרים.
  • אין להשמיע רעש לאחר השעה 21:00.
  • אין להשמיע רעש בין השעות 14:00-16:00 אלא בהודעה מראש.
  • אין להתיר פעילויות אחרות בבניין העלולות להוות מטרד בניגוד לתקנון זה.

איך זה מתיישב עם תקנון הבית המשותף?

כמו שכבר נכתב, בישראל נקבע על ידי המחוקק, תקנון בית משותף.  בניגוד לחוקי הבית, מדובר בחוקים ותקנות הכיצד יש לשמור על תחזוקת הבניין. בין היתר חלוקת הוצאות בין הדיירים, מינוי נציגות, זכויות בנייה, הוצאה חלקים מהרכוש המשותף וניהול שוטף של הבניין.  מדובר בין היתר על גבולות הנכס בבעלות פרטית ולבין השטחים המשותפים בבניין המגורים ויחסי הגומלין ביניהם.

כאמור, תקנון הבית המשותף הינו התקנון המצוי הווה אומר שניתן להתקין תקנון מוסכם אחר שיקבע על ידי הנציגות אשר יהווה את המסמך הבלעדי שיעגן את כל הזכויות וההסכמות בין בעלי הדירות בבית המשותף. מאחר ואלו כפופים לחוקי המקרקעין וכי על התקנון המוסכם להיות מופקד בלשכת רישום המקרקעין יש חשיבות לתרגום כזה אשר יהיה בהתאמה לחוק.

תקנון בית המשותף בחו"ל והסכמי חברות ניהול

הגם במדינות מערביות אופן תחזוקת הבית המשותף מקבילה לישראל, בו נבחרת אסיפה כללית במדיניות של הסכם דיירים. ניתן לראות דוגמא לחוק תחזוקת הבית המשותף בארה"ב לעומת הסכם בית משותף.

במידה וניהול השטחים המשותפים של מבנים ייעשה על ידי הסכם כזה, עליו ולהיבחן בפרטים לפני חתימתו, מכיוון שהסכמים אלו ללשכת רישום המקרקעין אשר בוחנת את תוכנם בהתאם לחוק. מדובר במסמכים המשפטיים שיוצרים מעין 'תאגיד דירה' כאשר הם נרשמים. ההצהרה נחשבת לעתים קרובות ל"חוקה" של תאגיד הדירות ומכילה הוראות חשובות.

בארצות הברית לדוגמא, נראה את המקבילה של הסכם בית משותף כ- Condominium agreement, איגוד ועדי הבתים בישראל לדוגמא כהתאחדות בעלי הבתים, קרי "Homeowners Association" (HOA), תחת הנהלים והתקנים של CC&Rs) Conditions and Restrictions).

במדינות מערביות מדובר כבר בנוהג מבוסס כי חברת ניהול תהיה אחראית על מימוש אותו תקנון מצוי או המסוכם בין הדיירים. חברת הניהול מוודא לדוגמא שכל עבודות תחזוקה המתבצעות בבניין מתנהלות בבטחה ובציות לכל חוקי הבריאות והבטיחות הרלוונטיים ותקנות הבניין.

בישראל, בשנים האחרונות נורמה זו חלחלה גם לדירות המגורים, אשר כיום עלולות להכיל בין 30-60 יחידות דיור במבנה מגורים אחד. כדאי ואף רצוי לאמץ את חוזי ההתקשרות באנגלית אשר כבר מבוססים היטב על ניסיון עבר וכוללים בתוכן הן הוראות ניהול והן הגנות משפטיות כאלו שאינם נמצאות בהסכם ניהול סטנדרטי בישראל.

לסיכום

היום יותר מתמיד יש חשיבות רבה ליחסים בין דיירים, חברות ניהול וקהילה. נראה כי כל תקנון מצוי, הוראות ניהול וחוקי בית תחת הסכם כזה או אחר דורש התערבות משפטית של עורכי דין הבקיאים בתחום. יתרה מכן, רצוי שאלו היו הסכמים הכוללים בתוכן את כל האפשרויות וההגנות ההכרחיות שכדאי לאמץ ממדינות זרות.

במשרד כהן דקר פקס ברוש תוכלו לקבל תרגום תקנון והסכמים אלו, כמו גם כל מסמך רשמי אחר, וכמו כן התאמת ההסכמים לחוק הישראלי כך שיתקבלו בלשכות ורשויות השונות. אנחנו עומדים לשירותכם במסירות רבה בכל שאלה משפטית.

תרגום תקנון

: 03-3724722

        055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top