Skip to content

תרגום תעודת פטירה

Avatar

Michael Decker

במשרד עורכי הדין כהן, דקר, פוקס וברוש ניתן לקבל תרגום תעודת פטירה באמצעות אישור נוטריוני להצהרת מתרגם בכל שפה שתידרש. במידה ואדם נפטר בחו"ל והתעודה היא בשפה שאינה עברית, או לחילופין במידה ונכסי הנפטר, עיזבונו או ביטוח החיים הם במדינה בה לא דוברים עברית, יש צורך בתרגום נוטריוני של תעודת הפטירה מעברית או לעברית.

תעודת פטירה היא מסמך משפטי רשמי המעיד על מותו של אדם. בישראל מסמך זה מונפק ע"י רשות האוכלוסין וההגירה (הוצאת התעודה אינה כרוכה בתשלום). תעודת הפטירה יכולה להתקבל ממדינה זרה בה נפטר המנוח, כאשר הנהלים ביחס להנפקת תעודת פטירה משתנים בין מדינה אחת לשנייה.

אישור נוטריוני לתרגום תעודת פטירה מעניק לתעודה המתורגמת תוקף חוקי המאמת את היות התרגום מדויק וכי המסמך המתורגם הינו נאמן למקור.

שימוש בתעודת פטירה מתורגמת נוטריונית

תרגום תעודת פטירה תעודת פטירה היא מסמך הרה גורל בתהליך קבלת ירושה. מדובר במסמך קריטי בהליך הגשת בקשה לצו קיום צוואה, או בקשה לקבלת צו ירושה המוגשות לבית המשפט או הרשם לענייני ירושה. תרגום תעודת פטירה דרוש לצרכי הוכחת זיקה לנכסי הנפטר שנמצאים בחו"ל, ביטוחי חיים, קצבאות או כל זכות או הטבה אחרת בעלת נפקות כלכלי השייכת לנפטר ועוברת ליורשים, בהתאם לדיני הירושה ועיזבון במדינת ישראל, או המדינה הרלבנטית.

הליך טיפול בירושה מקרוב משפחה שנפטר והתגורר בחו"ל או שיש לו נכסים בחו"ל כרוך בהגשת תעודת פטירה המתורגמת בתרגום נוטריוני לשפת מדינת היעד יחד עם מסמכים נוספים כהוכחה על זהות הנפטר.

גם במקרה שבו אדם נפטר בחו"ל ויש לו נכסים בישראל, יש להגיש תעודת פטירה המתורגמת בתרגום נוטריוני לשפה העברית או האנגלית.

תרגום תעודת פטירה יש לבצע ע״י גורמים מקצועיים תוך הקפדה מרבית על כתיבת שמות פרטיים ושמות משפחה נכונים ובהתאם למה שמופיע במסמכי הזיהוי כגון תעודת זהות או דרכון, זאת בכדי שהתרגום יתקבל במדינת היעד שאליה מגישים את תעודת הפטירה המתורגמת.

אישור חותמת אפוסטיל

במדינות רבות אישור נוטריוני יכול להיות תקף רק לאחר שמצרפים אליו חותמת אפוסטיל בכדי שהתרגום הנוטריוני יהיה תקף.

צוות משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס וברוש יכול לסייע בידי לקוחותיו לקבל חותמת אפוסטיל. אישור אפוסטיל מעניק למסמך המתורגם בתרגום נוטריוני מעמד של מסמך רשמי.

תרגום מסמכים משפטיים ואישורים נוטריוניים – משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש

צוות המתרגמים של משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס וברוש מתמחה במתן אישור נוטריוני לתרגום מסמכים למיניהם בנוסף לשירות תרגום איכותי, מקצועי לכל סוגי המסמכים ולכל שפה שתידרש והכל ובמחירים הוגנים.

צרו קשר עם משרד עורכי הדין כהן דקר פקס וברוש לקבלת הצעת מחיר לתרגום תעודת הפטירה וקבלת אישור נוטריוני לכל מסמך שברשותכם.

תרגום תעודת פטירה: 03-3724722

        055-9781688

 : office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top