Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

תרגום תעודת פטירה

Michael Decker

יוסי שקולניק

גם אנחנו קיבלנו שרותי תרגום ונוטריון מחברת עורכי הדין. הטיפול היה עניני אדיב ומהיר וענה על כל הציפיות. מצפה להמשך שיתוף פעולה בעתיד

במשרד עורכי הדין שלנו ניתן לקבל תרגום תעודת פטירה באמצעות אישור נוטריוני להצהרת מתרגם בכל שפה שתידרש. במידה ואדם נפטר בחו"ל והתעודה היא בשפה שאינה עברית, או לחילופין במידה ונכסי הנפטר, עיזבונו או ביטוח החיים הם במדינה בה לא דוברים עברית, יש צורך בתרגום נוטריוני של תעודת הפטירה מעברית או לעברית.

תעודת פטירה היא מסמך משפטי רשמי המעיד על מותו של אדם. בישראל מסמך זה מונפק ע"י רשות האוכלוסין וההגירה (הוצאת התעודה אינה כרוכה בתשלום). תעודת הפטירה יכולה להתקבל ממדינה זרה בה נפטר המנוח, כאשר הנהלים ביחס להנפקת תעודת פטירה משתנים בין מדינה אחת לשנייה.

אישור נוטריוני לתרגום תעודת פטירה מעניק לתעודה המתורגמת תוקף חוקי המאמת את היות התרגום מדויק וכי המסמך המתורגם הינו נאמן למקור.

תרגום תעודת פטירה

שימוש בתעודת פטירה מתורגמת נוטריונית

תעודת פטירה היא מסמך הרה גורל בתהליך קבלת ירושה. מדובר במסמך קריטי בהליך הגשת בקשה לצו קיום צוואה, או בקשה לקבלת צו ירושה המוגשות לבית המשפט או הרשם לענייני ירושה. תרגום תעודת פטירה דרוש לצרכי הוכחת זיקה לנכסי הנפטר שנמצאים בחו"ל, ביטוחי חיים, קצבאות או כל זכות או הטבה אחרת בעלת נפקות כלכלי השייכת לנפטר ועוברת ליורשים, בהתאם לדיני הירושה ועיזבון במדינת ישראל, או המדינה הרלבנטית.

הליך טיפול בירושה מקרוב משפחה שנפטר והתגורר בחו"ל או שיש לו נכסים בחו"ל כרוך בהגשת תעודת פטירה המתורגמת בתרגום נוטריוני לשפת מדינת היעד יחד עם מסמכים נוספים כהוכחה על זהות הנפטר.

גם במקרה שבו אדם נפטר בחו"ל ויש לו נכסים בישראל, יש להגיש תעודת פטירה המתורגמת בתרגום נוטריוני לשפה העברית או האנגלית.

תרגום תעודת פטירה יש לבצע ע״י גורמים מקצועיים תוך הקפדה מרבית על כתיבת שמות פרטיים ושמות משפחה נכונים ובהתאם למה שמופיע במסמכי הזיהוי כגון תעודת זהות או דרכון, זאת בכדי שהתרגום יתקבל במדינת היעד שאליה מגישים את תעודת הפטירה המתורגמת.

אישור חותמת אפוסטיל

במדינות רבות אישור נוטריוני יכול להיות תקף רק לאחר שמצרפים אליו חותמת אפוסטיל בכדי שהתרגום הנוטריוני יהיה תקף.

צוות משרד עורכי הדין שלנו יכול לסייע בידי לקוחותיו לקבל חותמת אפוסטיל. אישור אפוסטיל מעניק למסמך המתורגם בתרגום נוטריוני מעמד של מסמך רשמי.

תרגום מסמכים משפטיים ואישורים נוטריוניים

צוות המתרגמים של משרדנו מתמחה במתן אישור נוטריוני לתרגום מסמכים למיניהם בנוסף לשירות תרגום איכותי, מקצועי לכל סוגי המסמכים ולכל שפה שתידרש והכל ובמחירים הוגנים.

צרו קשר עם משרדנו לקבלת הצעת מחיר לתרגום תעודת הפטירה וקבלת אישור נוטריוני לכל מסמך שברשותכם.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top