Skip to content

תרגום תמצית רישום

Avatar

Michael Decker

תרגום תמצית רישום נדרש במקרים כגון נישואין בחו"ל, הגירה לחו"ל וגם במקרים שבהם אדם מבקש לקבל אזרחות זרה.

תכולת תמצית רישום: תמצית רישום הינה תעודה המונפקת ע"י משרד הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה, אשר כוללת פרטים אישיים עבור האדם שמבקש לקבלה: שם מלא, שם הורים, תאריך לידה, מין, מצב משפחתי, כתובת, מספר תעודת זהות, דת ועוד.

משרד הפנים מגדיר תעודה זו כ-"טופס בקשה למתן תיעוד ממרשם האוכלוסין ממולא כנדרש".

כל אדם יכול לבקש לקבל תעודה זו בלשכת רשות האוכלוסין או באתר משרד הפנים. אולם, אדם אחר לא יכול לקבל תעודת תמצית רישום עבור אדם אחר, אלא אם הציג ייפוי כוח חתום ע"י עורך דין או פסק דין המתיר לו זאת.

תרגום תמצית רישום לכל מטרה

תרגום תמצית רישום להלן נביא דוגמה נפוצה למקרה שבו יש להציג תרגום תמצית רישום:

נישואין אזרחיים: זוג שיש בכוונתו להתחתן בנישואין אזרחיים בחו"ל – בקפריסין, פרגוואי, או אל-סלבדור. לרוב מדובר בזוגות שמעדיפים שלא להתחתן דרך הרבנות, או שאין באפשרותם להתחתן בישראל מאחר והם בני עדות שונות. על הזוג להציג תעודת תמצית רישום בכדי להוכיח את מעמדם האישי. תעודת תמצית הרישום משמשת כהוכחה אודות מעמדו האישי של הפרט (רווק, נשוי, אלמן/ה וכו'). את התעודה יש לתרגם לשפת המדינה בה נערכים הנישואין או לאנגלית, לפי דרישת המוסד אשר עורך את הנישואין.

תרגום תמצית רישום לכל שפה נדרשת, חייב להיות תרגום מדויק תוך שימוש במונחים הרשמיים המקובלים והתואמים באופן מלא את נוסח תעודת תמצית הרישום. אחרת, המסמך לא יתקבל. לדוגמה, לצורך נישואין אזרחיים בקפריסין ניתן לתרגם את המסמכים המוגשים לעירייה הנבחרת שבה מתכוונים בני הזוג לקיים את טקס הנישואין לשפה האנגלית, על אף שהשפה בקפריסין הינה קפריסאית.

תעודת הנישואין שמקבלים בני הזוג בקפריסין (או בכל מדינה אחרת שיבחרו להתחתן בה), ניתן להגיש למשרד הפנים לאחר החתמתה בחותמת אפוסטיל במדינת המוצא, לצרכי רישום הנישואים בארץ, וגם למטרת קבלת מעמד חוקי בישראל לבן הזוג הזר.

שירות מקצועי ומהיר

משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש מעניק אישור נוטריוני לתרגום תמצית רישום, לכל מטרה ולכל שפה אשר תידרש ע"י הלקוח, והכל באמצעות נוטריון מוסמך.

מלבד תעודת תמצית רישום, משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש מעניק אישור נוטריוני לתעודות ומסמכים רבים נוספים, כגון: תרגום תעודת זהות, רישיון נהיגה, תרגום דרכון, תעודת נישואין, תעודת רווקות, תעודת גירושין, אישורים על הכנסה, תרגום רישום חברה, תעודת אזרחות, תעודת בגרות, תארים אקדמיים, תעודה רפואית, בקשה להשגת אזרחות ועוד. המשרד מספק תרגום מהיר ומקצועי, לפי המחיר הקבוע בחוק.

תרגום תמצית רישום

:03-3724722

        055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top