Skip to content

תרגום נוטריוני מיידיש

Avatar

Michael Decker

משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס וברוש מספק תרגום נוטריוני מיידיש וליידיש באמצעות הצהרת מתרגם. בנוסף המשרד מספק תרגום מהיר תקני ורהוט לשפות רבות נוספות.

מקורות שפת היידיש

תרגום נוטריוני מיידישיידיש (הידועה גם כ"אידיש" או אידית שפירושה הוא "יהודית") היא שפה יהודית הנמנית על משפחת השפות הגרמניות. זוהי אחת השפות המשמעותיות בהיסטוריה של העם היהודי, היות ועד למלחמת העולם השנייה רוב יהודי אירופה ה"אשכנזים" השתמשו בה כשפתם העיקרית בחיי היום-יום (העברית נשתמרה כלשון קודש).

לא רבים יודעים אבל ליידיש קיימים שני ניבים עיקריים שנכתבים באופן זהה אולם נהגים באופן שונה: הניב הפולני והניב הליטאי. שפת היידיש נכתבת באותיות האלפבית העברי. השפה לכשעצמה התפתחה בגרמניה כניב אשר ערבב בין העברית לבין הגרמנית.

שיטת הניקוד היא שונה בתכלית בין שתי השפות, כשביידיש נעשה שימוש באותיות "אעוי" לצורך ניקוד התנועות. בניגוד למקובל בעברית, אין אפשרות להשמיט ניקוד זה מהמילה. על כן מלאכת תרגום נוטריוני ליידיש מחייבת הקפדה רבה על תרגום נכון שלא ישנה את המשמעות של האמור במסמך המקורי.

מלחמת הלשונות בין יידיש לעברית

הבלשנים שעסקו בחקר השפה העברית לפני קום המדינה ואחריה התאמצו רבות כדי למנוע חדירת מבנים לשוניים מיידיש לעברית במטרה לשמור על טוהר הלשון העברית. ארגונים כגון "גדוד מגיני השפה" אף גלשו בפעילותם מהדיון והתעמולה לאלימות כנגד הדוגלים ביידיש בציבור.

היידיש כיום עדיין מדוברת כשפה שנייה בפי בני עדות אשכנז המבוגרים (המילה "תכ'לס" למשל נלקחה מהיידיש) וכשפה ראשונה של עדות יהודיות חרדיות מסוימות, אשר דוברים יידיש כשפת חול, לעומת עברית כשפת קודש לתפילות ולימוד תורה.

מתי מתעורר צורך בקבלת תרגום נוטריוני מיידיש?

רוב המסמכים המתבקש עבורם תרגום נוטריוני הם בעלי ערך משפחתי הנוגעים בעולמם של אבות המשפחה הרחוקים (מכתבים אישיים, יומנים, ענייני ירושה, תרגום שירים, ספרים, מאמרים ועוד).

ביידיש נכתב גם כן חומר ספרותי רב אודות השואה. ספרנים רבים, מרצים וגם חוקרים המתעסקים בחקר ההיסטוריה מבקשים לתרגם את החומר המצוי ביידיש בתרגום נוטריוני לעברית או אנגלית לפני שהם עושים בו שימוש בכדי לוודא שהתרגום משקף את האמור במסמך המקורי ללא טעויות מפאת רגישות העניין.

תרגום נוטריוני ליידיש יכול להידרש גם עבור הקלטות של שיחות שהוקלטו לצורך דיונים בביהמ"ש (לדוגמא בענייני צוואות וירושה), תרגום כתבי בית דין ומסמכים משפטיים נוספים.

תרגום מקצועי ואמין – משרד עורך דין נוטריון בירושלים או פתח תקווה

צוות המתרגמים המומחה של משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס וברוש נותן מענה מקצועי ומלא ללקוחות המשרד.

התרגום נעשה ביסודיות בידי מתרגם מנוסה. שירות התרגום כולל תרגום מעברית ליידיש, מיידיש לעברית.

משרד עורכי הדין כהן דקר, פקס וברוש מתעסק במלאכת תרגום נוטריוני לשפות רבות נוספות באיכות גבוה תוך פרק זמן קצר ללא צורך בהמתנה רבה. צרו קשר לקבלת הצעת מחיר לתרגום מסמכים בירושלים או בפתח תקווה.

:03-3724722

        055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top