Skip to content

תרגום נוטריוני לסינית

Avatar

Michael Decker

תרגום נוטריוני לסינית הופך חשוב יותר ככל שעסקים וארגונים ישראלים רבים יותר יוצרים קשרים בסין, הונג-קונג וטייוון. סין הינה מעצמה גדולה אשר מקפידה לשמור על יחסי מסחר עם מדינות העולם ולכן קשרי המסחר עמה הם כדאיים ובעלי פוטנציאל. על מנת לעבוד ולעשות עסקים מול חברות וארגונים בסין, עוזר לדעת את השפה על בוריה וכן ישנו צורך לעיתים לתרגם מסמכים לשפה הסינית. בנוסף, במידה וחברה או ארגון סיני רוצים לנהל עסקים בישראל, לייבא מוצרים ועוד, הם חייבים לתרגם את המסמכים והאישורים שלהם תרגום נוטריוני מסינית לעברית.

תרגום נוטריוני בסינית אשר מבוצע באמצעות נוטריון מוסמך, מאפשר לנו לתרגם מסמכים משפטיים ומקצועיים בקלות רבה ובדיוק רב.

מתי יש צורך בתרגום נוטריוני לסינית?

תרגום נוטריוני לסיניתתרגום בסינית נעשה במצבים בהם יש צורך להגיש מסמכים משפטיים או מקצועיים לרשויות בסין או לארגונים הדוברים סינית, אך גם מסמכים אחרים, כמו חוזי עבודה, גיליונות ציונים, אישורי לימודים ועוד. בכדי לעמוד בדרישות המוסד הדובר סינית, יש צורך לתרגם את המסמכים לפני הגשתם. במשרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש אשר מתמחה בתרגום נוטריוני באמצעות הצהרת מתרגם לסינית ובמגוון שפות נוספות, תוכלו לקבל תרגום נוטריוני בסטנדרטים הגבוהים ביותר.

מובן שבהתאם לאזור ולמוצא האתני של מבקש המסמך, "השפה הסינית" יכולה להיות מנדרינית או קנטונזית. במשרדנו תוכלו לקבל תרגום נוטריוני לשני הניבים.

אילו ארצות דורשות תרגום נוטריוני לסינית?

מדינות שונות, כגון סין, קוריאה, הונג קונג, וסינגפור, דורשות תרגום לשפה הסינית במיוחד כשמדובר על מסמכים מקצועיים או משפטיים. מסמכים אלה לרוב כוללים: תצהירים, ייפוי כח , תעודת זהות, דרכונים, תעודות נישואים, אישורי לימודים, מסמכי בנקים, צווי ירושה ועוד.

אילו מסמכים דורשים תרגום נוטריוני לסינית?

תרגום בסינית אינו מוגבל רק למסמכים משפטיים כגון:

 • תצהירים
 • ויזות עסקים
 • יפויי כוח
 • תעודות פטירה
 • צווי ירושה
 • צוואות
 • חוזי רכישה
 • חוזי מכירה\ שכירות

וכן הסכמים שונים אשר מצריכים תרגום נוטריוני.

ישנו צורך בתרגום נוטריוני גם במסמכים שאינם משפטיים:

 • אישורי בנק למיניהם
 • תעודות זהות
 • גיליונות ציונים
 • מסמכים נוספים שונים

כל אלו זקוקים לתרגום נוטריוני בסינית כשאנו צריכים להגיש אותם במדינות דוברות סינית. במשרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש אשר מתמחה בתרגום נוטריוני בסינית וכן בשפות אחרות, ניתן לתרגם את כל סוגי המסמכים ולקבל תרגום מדויק, איכותי כפי שנדרש ברשויות השונות.

תרגום נוטריוני לסינית עושים במשרד כהן, דקר, פקס ברוש

במשרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש המתחמים בתרגום מסמכים וכן תרגום נוטריוני לסינית, תוכלו לקבל תרגום מסמכים משפטיים ומקצועיים ברמה הגבוהה ביותר. כמו כן, תוכלו לתרגם מסמכים רפואיים, מסמכים אקדמאיים ועוד. כל התרגומים נעשים באמצעות אנשי מקצוע אשר מתרגמים את המסמכים בצורה המדויקת ביותר בהתאם לדרישות החוק.

תרגום נוטריוני לסינית

:03-3724722

        055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top