Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

תרגום נוטריוני ליוונית

Michael Decker

יוסי שקולניק

גם אנחנו קיבלנו שרותי תרגום ונוטריון מחברת עורכי הדין. הטיפול היה עניני אדיב ומהיר וענה על כל הציפיות. מצפה להמשך שיתוף פעולה בעתיד

השפה היוונית נחשבת לאחת השפות העתיקות בעולם (בת מעלה מ-3,000 שנה) בנוסף להיותה אחת מן השפות הרשמיות של האיחוד האירופאי. השפה היוונית מדוברת על ידי יותר מ-13 מיליון דוברים המתגוררים ביוון, בקפריסין, בבלקן ובמדינות אחרות באירופה. הקרבה הגיאוגרפית בין יוון לישראל מקלה רבות על קיום יחסים מסחריים ותיירותיים בין ישראל לבין יוון. קידום יחסים אלה בשני המקרים מעורר צורך בתרגום מסמכים שיווקיים ומסמכים אחרים המוחלפים בין שתי המדינות באמצעות חברות, משרדים וגופים שונים. מסמכים אלו יש לתרגם תרגום נוטריוני ליוונית ולפעמים מיוונית לעברית או אנגלית.

תרגום נוטריוני ליוונית

 יחסים מסחריים ותיירותיים בין ישראל לבין יוון

יוון היא מדינה שכנה לישראל ומהווה עבור הישראלים יעד תיירותי פופולארי. מלבד היותה יעד מפתה לנופש, יוון, ביחד עם קפריסין היוונית, הפכו בעשור האחרון ליעד עסקי בקרב ישראלים שבוחרים לקנות בתים ביוון וקפריסין. חלק מהקונים הישראלים עובר להתגורר ביוון או קפריסין. גם הליך זה של מעבר ליוון או קפריסין כרוך בהכנת והגשת מסמכים מתורגמים.

אזרחי יוון וישראל המקיימים יחסים עסקיים ביניהם נהנים מאמנת מס שנחתמה בין שתי המדינות המונעת תשלום מסים כפולים (אותו מס לכל מדינה) על עסקאות בין המדינות.

יוונית – שפה רשמית בקפריסין

בקפריסין יש שתי שפות רשמית: היוונית והטורקית. אנגלית גם שפה נפוצה בקפריסין אולם לא הוגדרה כשפה רשמית.

הליך נישואין אזרחיים בקפריסין כרוך בהצגת מסמכים ותעודות אישיות (תעודת לידה, תמצית רישום ועוד). מסמכים אלה יש לתרגם בתרגום נוטריוני ליוונית או לאנגלית. במקרים מסוימים יש צורך בחותמת אפוסטיל על מנת שהגוף שאליו מוגשים המסמכים יכיר באמיתות המסמכים (תלוי לאיזו עירייה או גוף מגישים את המסמכים).

רכושם של ניצולי השואה שנותר ביוון

יוון דומה למדינות אחרות אשר נכבשו במהלך מלחמת העולם השנייה אשר יהודיהם השורדים היגרו למדינות אחרות בעולם ובמיוחד למדינת ישראל. כיום יהודים ניצולי השואה וצאצאיהם מנהלים הליכים לשם החזרת רכושם האבוד שנותר ביוון.

הדבר מחייב איתור מסמכים המוכיחים את זיקתם ליוון. תהליך זה מלווה בהגשת מסמכים מתורגמים בתרגום נוטריוני ליוונית.

יהודים שהם יורשי ניצולי השואה שהתגוררו בעבר ביוון נאלצים לפנות למוסדות ממשלתיים ביוון ולהגיש לפתחם מסמכים המוכיחים את קרבתם המשפחתית למורישים שלהם לאחר תרגומן בתרגום נוטריוני ליוונית.

אימות תרגום נוטריוני

במשרד עורכי הדין שלנו ניתן לקבל תרגום מסמכים ליוונית ומיוונית וכמו כן לשפות רבות אחרות באישור הצהרת מתרגם על ידי מתרגמים מנוסים ומקצועיים. צוות המשרד מעניק גם כן אישור תרגום נוטריוני לשם אימות נכונות התרגום. צרו קשר לקבלת הערכת מחיר תרגום נוטריוני למסמכים.

תרגום נוטריוני ליוונית

:03-3724722

        055-9781688

 [email protected]

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top