Skip to content

תרגום נוטריוני להולנדית

Avatar

Michael Decker

תרגום נוטריוני של מסמך מסוים הינו בגדר הוכחה כי המסמך תורגם כיאות ובאופן מדויק. כיום, תרגום נוטריוני להולנדית ומהולנדית הופך נפוץ יותר בקרב האוכלוסייה הישראלית. זאת מפאת הימצאותה של השגרירות ההולנדית בישראל ומכוח מספר המהגרים להולנד ההולך וגדל למטרות רילוקיישן, לימודים או השתקעות, יחד עם מספרם של אנשי העסקים הרואים בהולנד כיעד רווחי ומפתה להקמת עסקים.

על מנת שפעולת התרגום תושלם עד תום, על נוטריון לאשר את תרגום המסמך, כשהמתרגם עצמו מתמצא ברזי שתי השפות: שפת המסמך המקורית ושפת היעד שאליה יש לתרגם את המסמך.

שירות תרגום נוטריוני בהולנדית וגם מהולנדית

תרגום נוטריוני להולנדיתשירות תרגום נוטריוני מהולנדית ולהולנדית בהצהרת מתרגם יכול להידרש בלא מעט מקרים, ובמיוחד לאור קיומן של שתי השגרירויות הן ההולנדית בישראל והן השגרירות הישראלית בהולנד, שלפתחן מוגשים לא מעט מסמכים מדי יום הדורשים שירותי תרגום נוטריוני.

משרד עורכי דין כהן, דקר, פקס, ברוש נותן אישור נוטריוני לתרגום להולנדית וגם כן מהולנדית למספר רב של מסמכים, ובין היתר:

מסמכים משפטייםיפויי כוח, פסקי דין, תצהירים, צוואת, ירושות, חוזים, חשבונות בנק בנאמנות ועוד.

מסמכים אחרים –  קבלת דרכון, כל מסמך שיכול להיות רלוונטי לרכישת נכסים בהולנד, מסמכים הקשורים להקמת חברות על כל המשתמע מכך, מסמכים ביחס ליבוא וייצוא בין מדינת ישראל למדינת הולנד.

מסמכים נוספים המוגשים הן לשגרירות ההולנדית בישראל והן לשגרירות הישראלית בהולנד, והכול לפי נסיבות העניין ודרישות שני המוסדות.

תעודות אישיות – תעודת לידה, תעודת אזרחות, רווקות, נישואין, גירושין, תמצית מרשם האוכלוסין, רישיון נהיגה.

תעודות אקדמאיות לצורך לימודים בהולנד: תעודות בגרות, גיליון ציונים, תארים אקדמאיים וכו'.

חותמת אפוסטיל עבור המסמכים:

אפוסטיל משמש כמושג המתאר אישור הניתן על ידי רשות מוסמכת של מדינה כי מסמך מסוים הוא מקורי ורשמי לשם הצגה רשמית במדינות אחרות, אשר חברות באמנה בינלאומית לאימות מסמכים.

משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, בנוסף לשירות מקצועי של תרגום נוטריוני לשפות רבות; מעניק גם כן שירות של חותמת אפוסטיל למסמכים שונים.

שירות תרגום נוטריוני להולנדית ומהולנדית במשרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש

משרד עורכי דין כהן, דקר, פקס, ברוש, מעמיד לשם אישור תרגום נוטריוני בהולנדית נוטריון בעל ניסיון רב, שיש בכוחו למנוע בעיות כלשהן בתרגום ולהעניק אישור תרגום נוטריוני במהירות ויעילות מרביות.

תרגום נוטריוני להולנדית

:03-3724722

        055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top