Skip to content

תרגום נוטריוני לאיטלקית

Avatar

Michael Decker

תרגום נוטריוני לאיטלקית דרוש לאישור התרגום של מסמכים משפטיים, רשמיים, ואחרים מהשפה העברית לשפה האיטלקית. פעולת התרגום הנוטריוני הינה פעולה חשובה ומהותית הנעשית על ידי עורך דין בעל הסמכה נוטריונית. לאחר ביצוע תרגום נוטריוני לאיטלקית ניתן להגיש את המסמכים המתורגמים במערכות משפטיות וגופים ציבוריים הן בארץ והן באיטליה.

השפה האיטלקית, הנמנית על משפחת השפות ההודו – אירופאיות, הינה שפה עשירה ונפוצה ברחבי העולם. כיום, קרוב לשמונים וחמישה מיליון בני-אדם ברחבי העולם המתגוררים בעשרים מדינות מלבד איטליה, דוברים את השפה האיטלקית.

משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, עוסק במלאכת התרגום הנוטריוני מאיטלקית בעזרת תצהיר מתרגם עבור מגוון רחב של סוגי מסמכים המשרתים את צרכיהם של לקוחות המשרד.

מתי מתעורר צורך בתרגום נוטריוני לאיטלקית:

תרגום נוטריוני לאיטלקיתבעשורים האחרונים, חל גידול מרשים במספר הסטודנטים הנרשמים ללימודים במוסדות ההשכלה באיטליה. הגשת מסמך ישראלי אל מוסד לימודים באיטליה דורש שירות של תרגום נוטריוני לאיטלקית.

הליך הרישום ללימודים באיטליה, כרוך בהגשת מספר רב של מסמכים [כגון: תעודות בגרות, אישור רפואי ועוד]. בכדי שמוסד הלימודים יכיר באותנטיות של המסמכים המוגשים לפתחו, הסטודנטים זקוקים לתרגום נוטריוני לאיטלקית.

הוא הדין גם ביחס לאנשים הזקוקים לתרגום נוטריוני למסמכים לצורך הגירה לאיטליה, וגם לבעלי העסקים המעוניינים לפתוח עסקים ברחבי איטליה. בנוסף, תרגום נוטריוני נחוץ גם לאנשי עסקים ולחברות העוסקות במסחר עם חברות באיטליה.

שירותי תרגום נוטריוני יכולים גם לסייע לפונה לרשויות ציבוריות באיטליה, כאשר מסמכים בעלי חשיבות משפטית המונפקים ע"י רשויות במדינת ישראל, ויש להגישם לרשויות ציבוריות באיטליה, מתעורר צורך הכרחי בקבלת שירות תרגום נוטריוני לאיטלקית.

משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש מספק מגוון רחב של שירותים נוטריוניים, עליהם נמנים, בין היתר: [רשימה זו אינה ממצה]

תעודות אישיות: תעודת לידה, תעודת רווקות, תעודת נישואין, תעודת אזרחות, תמצית רישום מרשם האוכלוסין.

תרגום נוטריוני של כל סוגי התעודות: תעודות בגרות, תארים אקדמאיים, סילבוס לצורך המשך לימודים.

מסמכים נוספים:חברות ותאגידים, צווי ירושה וצווי קיום צוואה, מסמכי מכרזים, חוזים, מכרזים ציבוריים, אישור רשם החברות, יפויי כוח נוטריונים באיטלקית, אישור הסכמי ממון, חוות דעת רפואיות ועוד.

תרגום מקצועי לאיטלקית

משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, מתמחה מזה שנים רבות במכלול שירותי תרגום בשפה האיטלקית ושפות רבות נוספות, ודואג להקפיד רבות על תרגום נוטריוני מדויק, מהימן וברמה גבוהה של מסמכים לשפה האיטלקית, וזאת על פי דרישות הרשויות באיטליה.

תרגום נוטריוני לאיטלקית

:03-3724722

        055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top