Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

תרגום מסמכים רשמיים

Michael Decker
Michael Decker

ריבקה פרידמן

המשרד בירושלים (בעיקר סשה) טיפלו בי למופת. מאד חריג בימינו תודה

הגשת מסמכים רשמיים למדינות זרות או לגופים בינלאומיים נעשה לאחר תרגומם לשפת המדינה הזרה שאליה מגישים את המסמכים המתורגמים; או לכל שפה אחרת והכל בהתאם לדרישות. ברוב המקרים, תרגום מסמכים רשמיים חייב לקבל חותמת תרגום נוטריוני מוסמך וחותמת אפוסטיל אשר מאשרת את המסמך המקורי.

תרגומם של מסמכים רשמיים הינו נושא רחב הטומן בחובו סוגים רבים מאוד של מסמכים המוגשים למוסדות רבים כגון: מוסדות לימוד, משרדי ממשלה, גופים ציבוריים, רשויות המס, קונסוליות, שגרירויות, מוסדות ממלכתיים או כל מוסד אחר.

תרגום מסמכים רשמיים

מסמך רשמי של מדינת ישראל יש לתרגם תוך הקפדה על התאמת התרגום לשפה הדרושה והקפדה על התאמה מלאה בין התרגום לבין הכתוב במסמך המקורי. אין זה נכון להסתמך על תרגום ממוחשב, מאחר ונדרשת היכרות עם כללי הכתיבה, והבנת הדרישות של המדינה הזרה שלפתחה מגישים את המסמכים הרשמיים. יחד עם התרגום, יש מדינות שדורשות לקבל גם אישור נוטריוני על המסמך המתורגם כדי התייחס אליו כמסמך אותנטי.

תרגום מסמכים רשמיים נדרש גם עם הגשת מסמכים רשמיים של מדינה זרה למוסדות או גורמים רשמיים בישראל.

מסמכים רשמיים של מדינת ישראל

בין המסמכים הרשמיים המונפקים ע"י מוסדותיה של מדינת ישראל, שאותם יש לתרגם טרם הגשתם למוסדותיה של מדינה זרה, יכולים להיות (הרשימה הינה חלקית ומתייחסת למסמכים הנפוצים ביותר בעולם תרגום המסמכים הרשמיים):

  • תעודת לידה
  • תמצית רישום
  • תעודת נישואין
  • מסמכי שחרור מצה"ל
  • תעודת פטירה ועוד.

אישור אפוסטיל על מסמכים מקוריים

יש להוציא אישור/חותמת לכל  מסמך שמונפק על ידי רשויות מדינת ישראל, ככל שמסמך זה מוגש למוסדות של מדינה זרה החתומה על אמנת האג (אמנת האג מתייחסת, ביו היתר, להעברת מסמכים בין מדינות החתומות על האמנה).

תרגום נוטריוני יעיל ומהיר – משרד עורכי דין

למשרד עורכי הדין שלנו ישנו ניסיון רב בתרגום מסמכים רשמיים, כאשר התרגום מתבצע במקצועיות ותוך מתן שירות אדיב ובמהירות הנדרשת ותוך הקפדה על איכות ודיוק התרגום.

תרגום מסמכים משפטיים דורש מיומנות ומקצועיות גבוהות היות ועל הבסיס של המסמך המתורגם ניתנים אישורים או החלטות מהותיות, כאשר איכות התרגום מהווה אלמנט מכריע. צוות המתרגמים של משרדנו מספק שירות תרגום מקצועי ומדויק. תרגום מקצועי יכול לסייע רבות בהליך הגשת המסמכים המתורגמים והופך את ההליך לזריז וקל יותר.

תרגום המסמכים הרשמיים מתבצע במשרד עורכי הדין שלנו לכל שפה נדרשת והכל לפי דרישות הלקוח.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top