Skip to content

תרגום מסמכים משפטיים

Avatar

Michael Decker

תרגום מסמכים משפטיים, שהינם מסמכים בעלי אופי ייחודי, חשוב לבצע על ידי מתרגם המומחה ברזי הכתיבה המשפטית. הדבר קריטי על מנת להבטיח שהתרגום יהיה מקצועי ומדויק, מאחר ומסמכים משפטיים כוללים תמיד מושגים משפטיים מקצועיים ואינם מנוסחים בשפה "פשוטה".

הצורך בתרגום מסמכים משפטיים יכול להתעורר במצבים רבים; אם לצרכים בירוקראטיים בלבד, או לכל מטרה אחרת, כגון; נישואים בחו"ל, לימודים, הגירה, רילוקיישן, עבודה או כל מטרה אחרת, זאת ככל שהמסמכים המשפטיים מנוסחים בשפה העברית. גם במידה והמסמכים מונפקים בשפה האנגלית, יכול להתעורר צורך בתרגומם לשפת היעד שאינה אנגלית.

תרגום מסמכים משפטיים אינו דומה לתרגום מסמכים אחרים שאינם בעלי תוקף משפטי. זאת מסיבה פשוטה: מסמכים משפטיים כוללים ז'ארגון ומונחים משפטיים מקצועיים, כאשר אין זה מספיק שמתרגם המסמך המשפטי יכיר את שפת היעד (קרי, השפה שמבוקש לתרגם אליה את המסמך המשפטי), אלא עליו להתמצא במובן המשפטי של האמור במסמך, מאחר וישנם לא מעט מושגים משפטיים שהמשמעות שלהם משתנה ממדינה אחת למדינה אחרת, והתרגום יכול להיות הרה גורל לגבי משמעות הכתוב.

תרגום מסמכים משפטייםתרגום מסמכים משפטיים קפדני איכותי מהיר ומדויק – משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס וברוש:

  • תרגום מסמכים משפטיים הינו כולל קשת רחבה מאוד של סוגי מסמכים.
  • משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס וברוש מספק שירות תרגום מקצועי מדויק על קוצו של יוד למסמכים משפטיים שונים כגון:
  • כתבי טענות והליכים משפטיים: יפויי כוח, תביעות משפטיות, פרוטוקולי דיון בבית המשפט, החלטות בית המשפט, פסקי דין, כתבי טענות, עדויות של עדים, תרגום חוות דעת עד מומחה, כתבי אישום,  הסכמי פשרה ועוד.
  • תרגום הסכמים וחוזים: הסכמי שימוש למוצרים, כל סוגי החוזים, התחייבויות, הסכמי העסקה, הסכם מכר, הסכם רכישה, הסכמי סודיות ועוד.  התרגום מתבצע תוך שמירה מרבית על סודיות  ודיסקרטיות של המידע הכלול במסמכים.
  • מסמכי צוואות וירושות: צווי ירושה, התנגדות לקיום צוואה ועוד.
  • חוקים ותקנות, מאמרים משפטיים, דו"חות חברות ותקנונים של תאגידים.
  • מסמכים משפטיים ואישורים של הביטוח הלאומי.
  • מסמכי זהות או מצב אישי – הוכחת דת, מצב משפחתי, מוצא, ועוד.

צרו קשר לקבלת תרגום מסמכים משפטיים נוטריוני:

צוות המתרגמים המקצועיים של משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס וברוש הינו בעל ניסיון מוכח ועשיר אשר מתרגם למעלה מ- 50 שפות, במיומנות רבה. לא רק זאת, צוות המתרגמים אף מומחה במגוון רחב מאוד של תחומי המשפט השונים, מומחיות המתבטאת בתרגום מקצועי, מדויק של המושגים המשפטיים במקצועיות מרשימה וזאת לכל שפה נדרשת ותוך זמן קצר.

תרגום מסמכים משפטיים: 03-3724722

        055-9781688

 : office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top