Skip to content

תרגום חוזה בין אנשים ו\או חברות הדוברים שפות שונות

Avatar

Michael Decker

התחייבות חוזית אשר באה לידי ביטוי בהסכם כתוב שמעיד על מפגש רצונות בין שני צדדים (או יותר) הינה בעלת תוקף משפטי גבוה יותר מכל התחייבות שאינה באה לידי ביטוי בחוזה חתום. במידה והצדדים להסכם דוברים שפות שונות (או אף אינם שולטים באותה מידה באותה שפה), ישנו צורך בתרגום חוזה לשני השפות.

עולם החוזים הינו חלק בלתי נפרד מחיי כל אחד מאיתנו. בין הפעולות הכי פשוטות בחיינו היומיומיים ישנה התקשרות חוזית – אם זה באמצעות רכישת כרטיס נסיעה באוטובוס, התקנת תוכנה חדשה, או חתימה על קבלת שירות בתשלומים. גם בחיי העבודה מתקיימת התקשרות חוזית עם המעסיק באמצעות הסכם העסקה.

מובן שעל מנת שהחוזה יהיה בעל תוקף, שני הצדדים, בין אם יחידים או גופים \ חברות, חייבים להיות מסוגלים להבין את משמעות החוזה. במידה ואחד הצדדים להסכם אינו דובר עברית, או אינו דובר את שפת החוזה ברמה מספקת להבנת מונחים משפטיים, ישנו כורח לתרגם את ההסכם לשפה אותה הוא דובר. במידה ולא יתורגם ההסכם, יהיה מקום לטעון בעתיד כי אותו צד לא היה יכול לחתום על החוזה, מאחר ולא יכל להבין אותו, ועל כן דינו של החוזה להתבטל.

מצבים שבהם מתעורר צורך בתרגום חוזה

תרגום חוזי העסקה או כל חוזה אחרתרגום חוזה בין אנשים ו\או חברות הדוברים שפות שונות בנושאי דיני עבודה:

חוזה ההעסקה יכול להיערך עבור אדם פרטי או עבור ישות מסוימת כגון חברה. בדרך כלל המבנה של חוזים אלה הינו סטנדרטי, כאשר הוא מכיל פרטים אודות זהות הצדדים ומהות ההסכמה בין הצדדים. חוזה זה נחתם בין המעסיק לבין העובד, כאשר המעסיק שעימו נחתם החוזה יכול להיות חברה, פרט, מוסד ממשלתי, חברה זרה, או כל גוף אחר.

חוזים שנחתמים במסגרת הסכמי סחר בין מדינת ישראל למדינות זרות אחרות. בעשורים האחרונים, ומאז שהסכמי הסחר החופשי נכנסו לתמונה, נחתמו לא מעט הסכמים בין מדינת ישראל לבין מדינות זרות רבות,  ובין היתר, חוזי העסקה של עובדים שונים ברחבי העולם בהיקף עצום וגם חוזי סחר בין שתי המדינות. חוזים אלה יש לתרגם לשפה בה דוברים שני הצדדים, על מנת להציג את החוזה למנהלים ו\או לבעלי המניות של כל חברה.

חתימת חוזים מול חברות זרות הינו דבר הכרוך בהשלכות כלכליות ואף בסיכונים כלכליים. טעות אחת בניסוח החוזה יכולה לגרום לפירוש והבנה שונה של מהות התמורה וההתחייבות בכל צד. החוזה עלול להגיע לבוררות ו\או לבית המשפט, במצב בו כל פסיק עלול (מילולית) לעלות מיליוני דולר למפסיד. זוהי סיבה אחת מני רבות אשר מחייבת תרגום מקצועי ביותר לחוזה על ידי מתרגם בעל ניסיון בתרגום מסמכים משפטיים.

תרגום חוזים בנושאי דיני חברות – קשת החוזים בעולם החברות הינה קשת רחבה מאוד. חוזי חברות כוללים הסכמי העסקה, חוזים בין חברות לספקים, חוזים/הסכמים למתן שירות, חוזים מסחריים בין חברות ועסקים, חוזי תוכנה, חוזי התקשרות בין צרכן לבין חברות ועוד.

תרגום הסכמים נוטריוני במשרד עורכי דין

תרגום חוזים אישיים וחוזים בין חברות  מחייב תרגום איכותי ומקצועי היות והחוזים כוללים פרטיים כה מהותיים ומדויקים ובעלי השלכות רבות וקריטיות עבור החתומים עליו.

משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס וברוש מתמחה מזה שנים רבות בתרגום כל סוגי המסמכים והתעודות לשפות רבות. התרגום מתבצע על ידי מתרגמים מקצועיים באופן מקצועי, איכותי ומדויק.

תרגום חוזה

: 03-3724722

        055-9781688

 : office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top