Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

עיתונות זרה בישראל – תעודת לע"מ

Michael Decker

איתן ברנס

אחרי שלוש וחצי שנים ושני משרדי עורכי דין שלא הצליחו לעזור בסכומים מטורפים שהשקעתי ולשווא. הגעתי אל המשרד של עורך דין מיכאל דקר, ותוך חודשים ספורים הצלחנו יחד להגיע לכך שיש לבן שלי מעמד במדינת ישראל. ועוד לקחו על עצמם לעזור בדברים נוספים. תודה ענקית לכל המשרד ובמיוחד לנטעלי שעזרה והסבירה על כל דבר עם המון המון סבלנות!

התנאים לבקשת תעודת לע"מ של עיתונות זרה

עיתונאים זרים יכולים לבקש תעודת עיתונאי מלשכת העיתונות הממשלתית (לע"מ). ישנם סוגים שונים של תעודות, לטווח ארוך ולטווח קצר.

כדי לקבל תעודת עיתונאי, על כלי התקשורת לעמוד במספר קריטריונים. הוא חייב לפעול לפחות שנתיים, וחייבת להיות לו תפוצה ניתנת להוכחה. לדוגמה, אם כלי התקשורת מדפיס עיתונים, עליו למכור 10,000 עיתונים בכל גיליון. אם המדיום מקוון בעיקרו, אז חייב שיהיו לו 100,000 כניסות ביום כדי שייחשב "מדיה" לפי תקני לע"מ. אסור שיותר מ-40% משטח המדיום יוקדש לפרסום, ולפחות מחצית מכל הפרסום בעיתון המודפס או המקוון חייב להיכתב על ידי עובדי המדיום.

תעודת לע"מ של עיתונות זרה

בקשת תעודת לע"מ של עיתונות זרה

לתהליך הגשת תעודת עיתונאי בישראל יש מספר תנאים, אותם ניתן למצוא יחד עם הבקשה באתר לע"מ. תעודת עיתונאי תקפה ממספר חודשים עד שנה או שנתיים, תלוי בסוג התעודה.

בקשת תעודת לע"מ של עיתונות זרה – בדיקה ביטחונית

אם זו הפעם הראשונה של המבקש בלשכת העיתונות הממשלתית בישראל, המבקש יצטרך לעבור בדיקה ביטחונית. הדבר פשוט למדי עבור רוב אנשי התקשורת הזרה, שכן הבדיקה בוחנת האם המבקש ביצע פשע בזמן שהותו בישראל, האם המבקש גורש אי פעם מישראל (בשל עבודה בלתי חוקית, שהיית יתר), או האם המבקש מגיע ממדינה עוינת לישראל. הלע"מ גמישה בכמה מהנושאים הללו, ומקבלת החלטות לפי שיקול דעתה.

ויזה לעיתונאים זרים, דחיית בקשת תעודת לע"מ ונושאים אחרים

מידע נוסף על ויזה לעיתונאים זרים, או אשרת ב/1, ניתן למצוא במאמרים נוספים באתר, כולל מה כדאי לעשות במקרה של דחייה, ביטול או השעיה של תעודת העיתונאי שלכם.

צרו קשר

עו"ד מיכאל דקר סייע ללקוחות רבים להשיג תעודות עיתונאים, והוא ישמח לעזור גם לכם.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top