Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

תעודת יושר לעובדים זרים

Michael Decker

יצחק קץ

ברוצני להודות למשרד ובמיוחד לנטעלי בן דוד שהייתה לי לעזר ותמיכה. וגם מחוץ לשעות העבודה במידת הצורך במשך כמעט שנתיים וחצי של מתחים ויסורי נפש שהעביר אותי משרד הפנים בעזרת הפרקליטות וכל זאת רק על-מנת לאשר לי בדיקת רקמות לפי נוהל חו"ל להוכחת אבהות, דבר שאיפשר לי בסופו של דבר להביא את בני לחיות עימי בארץ לאחר פתירת אימו בחו"ל.

תודתי נתונה לכל הצוות שהיה חלק בתהליך מורכב זה.

האם ניתן להוציא תעודת יושר לעובדים זרים? החוק בישראל מאפשר לכל אדם, בין אם הוא תושב ישראל ובין אם לאו, לבקש מידע מרישומי משטרת ישראל המפרט האם קיים מידע פלילי אודותיו. במידה ואין בידי מבקש התעודה מספר זהות ישראלי, יש לבקש את התעודה בנציגות ישראל בחו"ל או בתחנת משטרה בישראל (עם ייפוי כוח במידה והאדם אינו בישראל) . להלן יסביר על כך עורך דין ונוטריון מיכאל דקר, שותף במשרדנו ומומחה לדיני הגירה לישראל ודיני עבודה.

תעודת יושר לעובדים זרים

בישראל שוהים מאות אלפי עובדים זרים. רבים מהם מגיעים לישראל לתקופה ממושכת של מספר שנים. עם סיום שהותם, הם שבים למדינת מוצאם, או מהגרים למדינות אחרות. במסגרת עבודת משרדנו, העוסק באופן שוטף בטיפול בענייניהם המשפטיים וזכויותיהם של עובדים זרים, אנו עדים לתופעה בעייתית שרבים מהעובדים הזרים נתקלים בה לאחר עזיבתם את ישראל: לא פעם הרשויות במדינה הזרה אשר אליה היגרו העובדים הזרים, או מעסיקיהם החדשים, דורשים לקבל אסמכתא המעידה על כך שלא היו מעורבים בפלילים בעת שהותם בישראל. אסמכתא זו מכונה בישראל בשם ״תעודת יושר״, אך לעובדים זרים יש לא פעם קושי ממשי לקבל אותה.

מדובר בשירות שהמשטרה ורשויות האכיפה בישראל מעניקות בדרך כלל לאזרחי ותושבי ישראל. המערכות הממוחשבות לקבלת תעודת יושר דורשות מספר זהות ישראלי ואינן מוכנות לקבלת מספר דרכון זר. ואולם, החוק בישראל קובע במפורש כי מדובר בזכות השמורה לכל אדם, בין אם מדובר בישראלים ובין אם מדובר בזרים (ובכלל זה גם עובדים זרים). להלן נסביר על התהליך לצורך קבלת תעודת יושר לעובדים זרים.

מה התהליך הנדרש לצורך קבלת תעודת יושר?

כאמור, כל אדם רשאי להגיש בקשה לקבלת תעודת יושר, במסגרתה יפורט האם קיים או לא קיים מידע פלילי אודות אותו האדם. מסלול זה פתוח גם עבור עובדים זרים אשר שהו בישראל. את הבקשה ניתן להגיש בכל תחנת משטרה בישראל. מי שאינם שוהים בישראל במועד הגשת הבקשה יוכלו להגיש אותה בנציגויות ישראל בחו״ל (שגרירויות וקונסוליות). כיום אף קיימת אפשרות להגיש בקשה לקבלת תעודת יושר באמצעות טופס מקוון.

לצורך הגשת הבקשה יש צורך בהזדהות באמצעות תעודת זהות או דרכון בתוקף, וניתן להגיש את הבקשה גם בתחנת משטרה בישראל באמצעות מיופה כוח (אשר יכול להיות עורך דין, קרוב משפחה, מכר וכיו״ב). במקרים אלה, על מיופה הכוח להציג צילום של העמוד הראשון בדרכון המבקשים, בו מופיעים פרטיהם.

חשוב לציין כי לאור הצורך להנפיק את התעודה עבור גורמים מחוץ למדינת ישראל, על התעודה להיות מאומתת בחותמת אפוסטיל. לשם כך יש לשלם אגרת אפוסטיל ולצרף את הקבלה על תשלום האגרה בעת הגשת הבקשה במשטרת ישראל או בנציגות ישראל בחו״ל. במקרים בהם תעודת היושר מוזמנת דרך נציגות ישראל בחו״ל, יירשם מספר הקבלה על גבי התעודה, והיא תועבר לנציגות דרך משרד החוץ.

באילו מקרים נדרש תרגום של התעודה?

ככלל, תעודת היושר תופק בשפה העברית והאנגלית. ככל שקיים מידע פלילי כלשהו על העובדים הזרים ברישומי משטרת ישראל, המידע יפורט בשפה העברית בלבד. הסיבה לכך היא שהמערכת שבה מתועד המרשם הפלילי בישראל מנוהלת בשפה העברית. במקרים רבים הרשויות או המעסיקים אשר יבקשו תרגום נוטריוני של התעודה. למידע נוסף על מהו תרגום נוטריוני וכמה הוא עולה, ראו מאמר נוסף שהתפרסם באתר משרדנו בנושא עלות תרגום נוטריוני.

תעודת יושר לעובדים זרים – צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני הגירה לישראל

במדריך קצר זה הסברנו על התהליך לצורך קבלת תעודת יושר לעובדים זרים. אם יש לכם שאלות פרטניות או צורך בכל סיוע בנושא, ניתן לפנות אלינו ונשמח לעזור. משרד עורכי הדין שלנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני הגירה לישראל, ועוסק במתן מענה משפטי מקיף לעובדים זרים ומעסיקים. ליצירת קשר עם עורך דין הגירה לישראל ממשרדנו לחצו כאן.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top