Skip to content

שליחת תעודת יושר לחו"ל

Avatar

Michael Decker

צוות משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש יכול לסייע לכם בהליך העברת תעודת יושר לחו"ל החל מהשלב הראשון של הנפקת התעודה ותרגומה ושליחתה לחו"ל.

במידה וברצונכם לשלוח את תעודת היושר למוסד בחו"ל יש לתרגמה לשפה הרשמית של המדינה אליה נשלח המסמך. משרדנו ישמח לסייע לכם בקבלת תרגום נוטריוני ואפוסטיל לתעודה.

קבלת תעודת יושר

לכל אדם יש את הזכות לעיין במרשם הפלילי הנוגע לו עצמו ולקבל העתק ממנו.

על מנת לקבל תעודת יושר בישראל יש לפנות לתחנת משטרה הקרובה לביתכם ולמלא טופס בקשה לתעודת מרשם פלילי (מומלץ קודם לוודא טלפונית כי תחנת המשטרה מספקת תעודת יושר). על מנת לקבל את התעודה יש להזדהות באמצעות תעודת זהות ותעודה נוספת (רישיון נהיגה או דרכון). חסרי תעודת זהות (מי שאינו תושב) יכולים להזדהות באמצעות הדרכון בלבד.

נכון לשנת 2020, ניתן לקבל תעודת יושר לשימוש פנימי, בתוך תחומי ישראל, לידי המבקש. ובמידה וברצון בעל הרישום הפלילי להעביר את תיעוד הרישום לגוף כלשהו בחו"ל, משטרת ישראל מעבירה את התעודה ישירות לשגרירות או קונסוליה הרלוונטית.

ניתן גם כן להזמין את התעודה באמצעות אתר השירותים והמידע הממשלתי באופן מקוון.

שליחת תעודת יושר לחו"ל באופן ישיר

תעודת יושר לחו"לישראלים המתגוררים מחוץ לישראל יכולים לקבל העתק של תעודת יושר לחו"ל באמצעות שגרירות ישראל במדינה הזרה שבה הם מתגוררים (באתר של השגרירות או פיזית במבנה של השגרירות).

באמצעות משטרת ישראל ניתן לשלוח את תעודת היושר לחו"ל אולם רק לגופים ספציפיים ולא לכל יעד: לנציגות ישראל בחו"ל או לרשויות האימוץ בחו"ל או נציגות זרה בישראל.

כל הנציגויות הזרות של מדינת ישראל בחו"ל מעניקות את האפשרות לאזרחים או תושבים ישראלים בחו"ל להגיש באמצעותם בקשה לקבלת רישום פלילי ממשטרת ישראל וזאת מכוח חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים. הנציגויות לא מעבירות את המרשם למבקש אלא רק לגורם הרשמי הדורש את התעודה.

במידה ואינכם מצליחים לצור קשר עם ממשלת ישראל או לנווט את האתר, ניתן לקבל תעודת יושר או לבקש משלוח של תעודת יושר לחו"ל באמצעות ייפוי כוח.

תרגום תעודת היושר לחו"ל

לא ניתן לקבל תעודת יושר בישראל בשפה שאינה עברית. על כן, במידה וברצונכם להציג את התעודה בפני כל גורם שאינו דובר עברית, יש לתרגמה תרגום נוטריוני לשפת מדינה זו ולהוסיף חותמת אפוסטיל של בית משפט השלום, על מנת להעניק לתרגום הנוטריוני תוקף במדינה הזרה.

כמו כן (תלוי בגורם הזר אשר מבקש את התעודה) ייתכן ויהיה צורך להוסיף אפוסטיל של משרד החוץ למסמך המקורי.

אמנת האג קובעת כי חתימת גורם מוסמך מטעם אחת מהמדינות החתומות על האמנה יכול להעניק אישור בינלאומי למסמך וזה בעצם "אישור אפוסטיל" שהוא אישור בינלאומי.

ככל שבכוונתכם לשלוח את תעודת היושר ישירות מהמשטרה לנציגות ישראל במדינה זרה יש לשלם עבור חותמת אפוסטיל בבנק הדואר ולצרף את הקבלה לטופס הבקשה לקבלת תעודת יושר.

שירות מהיר ומקצועי – משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש

משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש יכול לסייע בידכם לקבל אישור נוטריוני לתעודת יושר בנוסף לתרגום מסמכים מעברית לכל שפה אחרת ומכל שפה אחרת לעברית.

צוות המשרד מעניק שירות אדיב, מהיר ומקצועי תוך מתן מענה הולם וראוי לכל שאלה ודרישה ובמחירים מקובלים.

תעודת יושר לחו"ל

:03-3724722

        055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top