Skip to content

תנאי העסקת מומחים זרים על ידי תאגידים "עתירי ידע טכנולוגי"

Avatar

Joshua Pex

תנאים יותר נוחים לעובדים זרים ומעסיקים בתחום ההיי-טק בישראל

העסקת מומחים זרים בישראל מסובכת הן לעובד והן למעביד. בקצרה, המחוקק ביקש לוודא שהעובד הזר יועסק רק במידה והוא בעל כישורים אשר אינם בנמצא במשק העבודה הישראלי – וגם אז, על המומחה ללמד את המומחיות שלו לעמיתיו הישראלים ולעזוב את הארץ מה שיותר מהר (ולקבל שכר גבוהה במיוחד כל עוד נמצא בארץ). עם זאת, חקיקה בישראל מתחשבת במציאות (ובלחץ חברות הי-טק מקומיות), ולאחרונה התקבל נוהל ניסויי אשר מאפשר תנאי העסקה פחות נוקשים ומרתיעים הן עבור המומחה הזר והן עבור המעסיק בישראל, עבור חברות ישראליות העוסקות בטכנולוגיה. במאמר זה, עורך הדין יהושע פקס מסביר כיצד לקבל הכרה כחברה שהיא "תאגיד עתיר ידע טכנולוגי" על בסיס הנוהל הניסויי החדש.

מה הם התנאים הרגילים להעסקת מומחים זרים בישראל?

תנאי העסקת מומחים זרים על ידי תאגידים "עתירי ידע טכנולוגי"מטרת רוב הנהלים והחוקים הנוגעים לעובדים זרים היא (כאמור מעלה) שהמעביד יאלץ להתאמץ על מנת להביא עובד מומחה זר לארץ. על המעסיק להוכיח כי לעובד ישנם מומחיות, מיומנות, או ידע ייחודיים, אשר החברה המבקשת אשרת עובד זר מומחה זקוקה להם. אשרות העבודה הן לתקופה קצרה יחסית, וחלק מהן לא ניתנות לחידוש. כך לדוגמא, מי שמגיע לארץ על בסיס הנוהל המזורז לקבלת אשרת עובד מומחה (אשר מאפשר להביא עובדים זרים לטיפול במקרי חירום תוך כמה ימים)  חייב לצאת מישראל תוך 45 יום. גם אשרות "סטנדרטיות" אינן ניתנות להארכה בלתי-מוגבלת לפי צרכי המעביד, לכן נדרשות לחידוש שנה אחר שנה עד למקסימום של חמש שנים (פרט לאשרות סיעוד, שכן המחוקק הבין שהמטופל המבוגר \ חולה יכול לבקש שאותו מטפלת תהיה לצידו במשך שנים ארוכות).

משכורת העובד המומחה הזר חייבת להיות לכל הפחות כפולה מהמשכורת הממוצעת בישראל בזמן קבלת האשרה. בנוסף, באם והעובד המומחה הוא בתחום בו המשכורת הממוצעת לעובדים ישראלים גבוהה במיוחד, הממונה רשאי להתנות את קבלת האשרה בכך שמשכורתו תהיה כפולה מהמשכורת הרגילה בענף.

מה הם תנאי העסקת מומחים זרים על ידי תאגידים שהוכרו כ"עתירי ידע טכנולוגי"?

שלושת החידושים החשובים ביותר של הנוהל הניסויי החדש בנושא הם:

אפשרות קבלת רישיון עבודה על בסיס נוהל מזורז (הבאת מומחה זר לארץ תוך מספר ימים) לתקופה של עד 90 יום (או עד לשנה בכפוף להגבלות מסוימות), במקום 45 יום.

אפשרות להעסיק אזרח זר שסיים תואר אקדמי בישראל בתחום מקצועות ההיי-טק לפני פחות משנה כ"בוגר אקדמאי", ללא צורך לשלם משכורת כפולה. הבוגר לא יידרש לצאת מהארץ על מנת לקבל אשרת עבודה.

כמו כן, מי שהגיעו לישראל כעובדים זרים מומחים בתחום עתיר ידע טכנולוגי בהתאם לנוהל החדש, יכולים להגיע לישראל יחד עם בני זוגם, באם הם בעלי אשרת עבודה שתוקפה יותר מ90 יום. בן הזוג זכאי לקבל אשרת ב/1 כללית, אשר מאפשרת לחיות, ללמוד, ולעבוד באופן חוקי בישראל. מעסיק בן הזוג לא יידרש לשלם לבן הזוג שכר מומחים, או לקבל ויזת עבודה עבור עובד זר.

כיצד מקבלים הכרה כ"תאגיד עתיר ידע טכנולוגי"?

על מנת לקבל סיווג רשמי מהרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית, יש להגיש טופס פנייה ולצרף אליו מסמכים המאשרים כי החברה הפונה היא חברה בע"מ (לא חל"צ), שרשומה כדין בישראל ואינה חברת חוץ. בנוסף יש לצרף אישורים כי "הוצאות המו"פ של המבקש לפי כללי החשבונאות המקובלים עלו על 7% ממחזור המכירות בשנה הקלאנדרית שקדמה להגשת הבקשה או שלפחות 15% מכלל העובדים המועסקים ע"י המבקש הינם עובדי מחקר ופיתוח". בקשה זו יש להגיש בו-זמנית עם הבקשה לאגף ההיתרים של רשות האוכלוסין וההגירה להעסקת מומחה זר על פי הנהלים הרלוונטיים לתאגיד עתיר ידע.

כיצד מקבלים את רישיון העבודה ו\או ישיבה עצמו?

על מעסיק העובד או נציג בעל ייפוי כוח או העובד עצמו (ובן הזוג במקרה בקשת רישיון לבן זוג) להגיע ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה הקרובה לכתובת המעסיק. לפגישה יש להביא את המסמכים הנדרשים, טופס בקשה ושינוי סוג אשרה אש/3, ודרכון המומחה (ובן הזוג), תקף לכל הפחות ל6 חודשים מיום קבלת הרישיון. יש לשלם את סכום האגרה על קבלת הרישיון לפי לוח האגרות. לצורך קבלת רישיון ישיבה לבן זוג, יש לצרף לבקשה גם תעודת יושר מאומתת ואישור רפואי.

צרו קשר:

משרד עורכי הדין בירושלים ופתח תקווה, כהן, דקר, פקס, ברוש, מתמחה בנושאי הגירה לישראל. נשמח לעזור בנושא הבאת עובדים מומחים לארץ, הזמנת בן זוג זר לישראל, ועוד. צרו קשר לקבל מידע וסיוע משפטי.

תנאי העסקת מומחים זרים בישראל

: 03-3724722

        055-9781688

 : office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top