Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

תנאים להעסקת ילדים בצילומים ופרסומות

Oded

Hacohen Liel

פניתי לעו״ד יהושע פקס, קיבלתי מענה מהיר ביותר. כשהגעתי לצורך ביצוע השירות, הביצוע היה מיידי ואדיב תוך הסבר. ממליצה לכל מי שמעוניין בעבודה מהירה, עניינית ויעילה לפנות לעו״ד פקס.

מה חשוב לדעת לגבי תנאים להעסקת ילדים בצילומים ופרסומות? ילדים מוגדרים ככאלה אשר גילם לא עולה על 15 שנים. העסקתם תיעשה על ידי אישור מהורה או אפוטרופוס, וכן גורמים נוספים המעורבים בחוק. יחד עם זאת, חלות גם על המעסיק הגבלות בכל הקשור לשעות עבודת הילד ותנאים בסיסיים נוספים עליהם יפרט המאמר.

משרד עורכי הדין שלנו עוסק בדיני עבודה, לרבות העסקה של קטינים וצעירים המעוניינים לפתח קריירה בעולם הדוגמנות, הפרסום וקולנוע. אנו נוכל לעזור לכם לדעת את זכויות ילדיכם בכדי שלא יקופחו על ידי מעסיקים אינטרסנטים בתחום מבוקש זה.

תנאים להעסקת ילדים בצילומים ופרסומות

תנאים להעסקת ילדים בצילומים ופרסומות

העסקת ילדים בפרסומות, הופעות וצילומים, אשר גילם לא עולה על 15 שנים אסורה ללא קבלת אישור העסקה משר העבודה.

כמו כן, על-מנת להעסיק ילדים אשר גילם לא עולה על 15 בצילומים, פרסומות והופעות נדרש לקבל הסכמה מהורים או מהאפוטרופוס שלהם.

קבלת שירותי הילד באופן מקצועי מותנים בכך שעבר בדיקה על-ידי רופא, שבדק אותו והתיר את העסקתו. בנוסף התקיימו כל יתר התנאים להעסקתו של הילד כמתחייב לתקנות עבודת הנוער שנת תשנ"ט – 1999.

אישור העסקה של ילד על-פי חוק

שימוש בשירותיו של ילד או נער שהינו מתחת לגיל 15 בפרסומות, צילומים והופעות, מחייבת עמידה בתנאים הבאים:

 1. התקבל אישור משר העבודה על העסקת הילד.
 2. הוריו של הילד, או האפוטרופוס שלו נתנו את אישורם.
 3. הילד נבדק בידי רופא אשר אישר את העסקתו.

תנאים מחייבים להעסקת קטינים מתחת לגיל 15 בהופעות, פרסומות וצילומים

 • בשום מקרה אין להעסיק ילד שעוד לא הגיע לגיל 15 בפרסומות והופעות, אלא אם כן מתקיימים התנאים הבאים כולם:
 • לא נעשה בהופעה שימוש בעירום וכן רמזים מיניים.
 • ההופעה נטולת אלימות, כלומר – תיאורי אלימות, עידוד לאלימות, או הצגתם של דברים באופן שעשוי להבהיל או ליצור לחץ נפשי אצל הילד.
 • ההופעה מתקיימת ללא מסרים גזעניים.
 • ההופעה מתקיימת ללא סיכון או דירבון לנטילת סיכון בריאותי, בטיחותי או גופני.
 • ההופעה לא כוללת עידוד לשימוש בסמים, צריכת משקאות משכרים, עישון מוצרי טבק כלשהם, השתתפות בהימורים, הגרלות, משחקי מזל, למעט הגרלות המאושרות על-פי חוק.

תנאי ההופעה חייבים להיות נוחים לפי החוק, כלהלן

 • אזור / שטח ההופעה עומד בכל הכללים הבטיחותיים, וכן ננקטו כל האמצעים הנחוצים והדרושים למניעת נזק גופני.
 • ההופעה חייבת להיערך בתנאי אקלים מתאימים ונוחים, בהם נמנע הילד מחשיפה ישירה לקרני השמש.
 • בשטח ההופעה ישנו מתקן לטיפול עצמי, יחד עם תיק עזרה ראשונה וגם ערכה ניידת לטיפול בעזרה ראשונה לאדם העובד במקום פתוח.
 • לא מתבצעת כלפי הילד או יתר המשתתפים בהופעה, אלימות מילולית או פיזית ו/או שפה שיש בה רמזים של פגיעה והשפלה.
 • הילד יקבל יחס של סובלנות, כבוד, והתחשבות בצרכיו ובמגבלותיו, לרבות הסכמה לבקשות שלו עבור הפסקות.
 • באזור ההופעה יש פינה לנוח בה.

שעות העבודה ואחראי נדרשים לקחת חלק כנקבע בחוזה מראש

 • הילד מועסק כמתחייב לתנאים שנקבעו בקשר לשעות עבודה מרביות, הפסקות בזמן העבודה ו/או בין יום עבודה למשנהו.
 • המעסיק או אדם מטעמו ייקח את האחריות עבור עדכון מידע למפקח עבודה במידה שיידרש לגבי העסקת הילד. כולל עדכונו במידע על זהות מזמין ההופעה, מקום ההופעה וזמנה, מבקש ההיתר (המעסיק). בנוסף, המעסיק או אדם בשליחותו חייב להימצא בכל רגע בזמן ההופעה באזור ההופעה.
 • המעסיק מספק שתייה לילד בכל זמן ההופעה וכן גם בזמן ההפסקות. במידה של העסקה העולה על 3 שעות, חובה לתת לילד ארוחה (קרה או חמה).
 • על המעסיק לדאוג עבור הסעת הילד בתנאים בטיחותיים הולמים מביתו עד מקום ההופעה וחזרה לביתו של הילד. להסעה יתלווה בן משפחה בגיר של אחד מהצעירים המשתתפים בהופעה.
 • במידת הצורך ידאג המעסיק ללינה ראויה של ילד שבגמר ההופעה אין באפשרותו לחזור לביתם של הוריו או בן משפחה אחר הנלווה אליו.
 • על המעסיק למסור להורים ולילד העתק מתקנות עבודה לקטינים – נוער.

תנאים להעסקת ילדים בני 8 ומטה

במידה והילד קטן מגיל 8 שנים, חל איסור להעסיקו בהופעה, פרסומת וצילומים רק אם בנוסף לתנאים המתחייבים שצוינו מתקיימים גם התנאים הבאים כולם:

 1. בן משפחה בגיר של הילד (הורה, אח, סבא, דוד וכו') נדרש להיות נוכח לאורך כל זמן שהילד מופיע או מצולם.
 2. בן משפחה בן 18 ומעלה של אחד מהילדים אשר משתתפים בהופעה, מתלווה להסעות של הילד מאזור מגוריו עד למקום ההופעה וחזרה, גם במקרה וההסעה הינה בשעות היום.

תנאים להעסקת ילדים מתחת לגיל שנה

באופן כללי, אסור להעסיק ילד שלא מלאה לו שנה בהופעות, צילומים ופרסומות. בנוסף, שר העבודה לא יעניק אישור להעסקת ילד בגיל זה.

למרות זאת, רשאי השר לתת אישור העסקה לילד שטרם מלאה לו שנה רק בהופעה ציבורית, במידה והתקיימו התנאים הבאים כולם:

 1. השתתפות בהופעה הציבורית הינה למטרות לימודיות או חינוכיות.
 2. השתתפות של ילד אשר עדיין לא מלאה לו שנה נחוצה עקב תוכני ההופעה.
 3. הוועדה המייעצת שמונתה על-ידי השר קבעה פה אחד על נתינת האישור וכן על שעות העבדה המורשות, טווח שעות העסקה המותר והפסקות. המעסיק מקפיד על שעות העסקה והפסקות במסגרת שהוחלטה על ידי הוועדה הממליצה.

למאמר עבור חוזה דוגמנות לצעירים לחצו כאן.

אנו מודים למר יהונתן גבריאלוב שכתב את המאמר.

צרו קשר עם עורך דין מומחה בתחום הדוגמנות באזור המרכז וירושלים

משרדינו הנמצאים בתל אביב וירושלים יוכלו לענות לכם על כל שאלותיכם, במידה ואתם מתקשים או לא בטוחים לגבי חתימת חוזה עם סוכנות פרסום. במשרדינו עורך דין בעל רקע בתחום הדוגמנות, ואשר מגיע מעולם הדוגמנות וצבר ניסיון וידע מספק בכדי לדעת עם איזו סוכנות עדיף לחתום חוזה דוגמנות וממי שווה להיזהר. נשמח לעמוד לשירותכם בטלפונים המוצגים בתחתית העמוד.

תנאים להעסקת ילדים בצילומים ופרסומות

: 03-3724722

        055-9781688

 [email protected]

 

צרו קשר

Scroll To Top