Skip to content

מה צריך לדעת בעת הגשת תכנית עסקית לקבלת ויזת השקעה לארה"ב?

Avatar

Joshua Pex

טיפים חשובים עבור הכנת תכנית עסקית לקבלת ויזת השקעה לארה"ב (ויזה E2 לארה"ב)

מה חשוב לדעת לגבי הכנת תכנית עסקית לקבלת ויזת השקעה לארה"ב ? ישראלים בעלי דרכון זר, אשר מדינתם חתמה על אמנה הדדית מול ממשלת ארה"ב זכאים להגיש בקשה לקבלת ויזת משקיע לארה"ב (ויזה מסוג E2). הליך קבלת הוויזה מתבצע מול שגרירות ארצות הברית בישראל. כידוע, כחלק בלתי נפרד מהבקשה לקבלת ויזת E2 לארה"ב, יש להגיש גם תכנית עסקית לקבלת ויזת השקעה לארה"ב (ויזה מסוג E2) בשפה האנגלית. עורכי דין הגירה לארה"ב, ממשרד כהן, דקר, פקס, ברוש – יסבירו במאמר זה מה חשוב לדעת כדי להכין תכנית עסקית טובה, אשר תתקבל על ידי רשויות ההגירה לארצות הברית.

תכנית עסקית לקבלת ויזת השקעה לארה"ב

ארצות הברית - תכנית עסקית לקבלת ויזת השקעה בארהב

התכנית העסקית מהווה אחד מהמסמכים הקריטיים ביותר – מבחינת החשיבות ויכולת השפעה של מגיש בקשה לגבי סיכויי קבלת הוויזה המיוחלת לארה"ב. החשיבות של התכנית העסקית נובעת מהעובדה, שרק באמצעותה, ניתן יהיה להוכיח, שהעסק – שברצון המבקש ויזה לארה"ב לרכוש או להפעיל, עומד להצליח בעתיד הנראה לעין. התכנית העסקית תומכת בעובדה, שהמבקש ויזה לארה"ב יהיה מסוגל לתרום באמצעות עסקו לצמיחת כלכלת ארה"ב על ידי יצירת מקומות עבודה והשקעות הון. כזכור, ויזת E2 לארה"ב, מאפשרת למבקש הוויזה להיכנס ולעבוד בתחומיה של ארצות הברית, על בסיס של השקעה בעסק אשר יבטיח מקומות עבודה במשרה מלאה עבור אזרחים אמריקנים. בהתאם לחוק, ההשקעה בעסק חייבת להיות משמעותית.

מתי מגישים את התכנית העסקית לנציגי רשות ההגירה בשגרירות?

דרישת נציגי רשות ההגירה לארה"ב בשגרירות האמריקאית היא כי יש להגיש את התכנית העסקית ביחד עם הבקשה לויזת E2 לארה"ב. בתכנית העסקית נדרשים להצביע על כך שמבקש הוויזה לארה"ב, הינו בעל הכישורים, הכישרון, הרקע, הניסיון והמשאבים הנדרשים לצורך פיתוח מוצלח של עסק אשר יספק מוצרים ושירותים אמיתים ואשר יעסיק עובדים אמריקאים במשרה מלאה. רמת האיכות של התכנית העסקית, חייבת להיות קרובה לאיכות של תכניות העסקיות אשר מוגשות לבנקים מסחריים או למשקיעים מתוחכמים. במילים אחרות, התכנית העסקית חייבת להיערך בצורה מקצועית ביותר. שכן, במובן מסוים, התכנית העסקית מהווה את הפנים של עסק, וההתרשמות הראשונית מהעסק, תכריע את גורל התיק כולו. האורך של תכנית עסקית סבירה, יהיה לא פחות מ-20 עמודים, ותכלול תרשימים אינפורמטיביים, טבלאות, תמונות וגרפים אשר יקלו על קורא לצורך הבנה טובה יותר של טיבו וטבעו של העסק.

מבנה תכנית עסקית לקבלת ויזה לארה"ב

ככלל, תכנית עסקית לקבלת ויזת השקעה לארה"ב תכלול את הפרקים הבאים: תקציר מנהלים, תיאור העסק, תיאור המוצרים או השירותים שהעסק מספק, ניתוח של השוק ושל התעשייה הרלוונטיים, ניתוח של עסקים מתחרים, תכנית שיווק ומכירות, פרק הניהול והארגון, וניתוח פיננסי אשר יכלול תחזית פיננסית ל-3-5 השנים הקרובות. ברי, כי התכנית העסקית צריכה להדגיש את יתרונותיו של העסק בהשוואה למתחרים המובילים בתחום הרלוונטי. התכנית העסקית צריכה לשדר בטחון – בגבולות הסביר, בהצלחתו של העסק.

בדיקה של תכנית עסקית על ידי עורך דין הגירה לארה"ב טרם ההגשה

כמובן, שהתכנית העסקית צריכה להיות עקבית עם שאר חלקי הבקשה לקבלת ויזת E2 לארה"ב. יש בין הלקוחות שלנו כאלו שמביאים לנו תכנית עסקית לקבלת ויזת השקעה לארה"ב מוכנה אשר נערכה על ידי אנשי מקצוע כאלו או אחרים. במקרים כאלה, אנחנו עוברים על התכניות העסקיות האלו בעיון רב ועורכים מעין "התאמה" לצרכי הגדלת הסיכוי לקבלת ויזת E2 לארה"ב. לא פעם, היה צורך בעריכה כזו שלמעשה, עלתה לכדי שינוי דרמטי ביותר של התכנית העסקית המקורית. אנחנו בתור עורכי דין העוסקים בתחום ההגירה לארה"ב, מכירים היטב כיצד המערכת פועלת, ועל מה כדאי לשים דגש בתכנית העסקית. גורם חשוב בתכנית העסקית מהווה גם השפה המקצועית. כפי שנאמר לעיל, התכנית נכתבת בשפה האנגלית. יחד אם זאת, האנגלית של התכנית העסקית צריכה להיות ברמה גבוהה מאד – תוך כדי שימוש רב במונחים עסקיים.

כהן, דקר, פקס, ברוש – סיוע בהכנת תכנית עסקית לקבלת ויזת השקעה לארה"ב

לצורך עריכת התכנית העסקית הספציפית עבור ויזת E2 לארה"ב, מומלץ לפנות אך ורק לאותם אנשי מקצוע שיש להם בקיאות לא רק בתחום הכלכלה והעסקים, אלא גם בתחום ההגירה לארה"ב. שכן, בסופו של דבר, התכנית העסקית מוגשת לא כמטרה בפני עצמה, אלא לצורך קבלת הוויזה לארה"ב. עורך דין מומחה להגירה לארצות הברית ידע כיצד לקדם את האינטרס של המבקש ויזה לארה"ב, להציג את העסק על הצד הטוב ביותר ובכך להגביר את סיכויי ההצלחה.

ככל ואתם צריכים עזרה בהגשת הבקשה לקבלת ויזת E2 לארה"ב, או הכנת תכנית עסקית לקבלת ויזת השקעה לארהב, אל תהססו לפנות אלינו – משרד עו"ד כהן, דקר, פקס וברוש.תכנית עסקית לקבלת ויזת השקעה לארהב

ייעוץ משפטי http://lawoffice.org.il/053-7471900

          03-6979486

רחוב עמל 37 פתח תקווה 4951337 ישראל, http://lawoffice.org.il/: office@lawoffice.org.il

תכנית עסקית לקבלת ויזת השקעה לארהב

צרו קשר

Scroll To Top