Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

הסדרת מעמד בת זוג זרה במקרים של בן זוג ישראלי שהורשע בעבר בסרסרות

Michael Decker

שלום

תותח עורך דין מיכאל עזר לנו מאוד עם תביעת אבהות ולאחר מכן בהסדרת המעמד של בת הזוג שלי. צוות המשרד נחמד מאוד והיו מאוד יעילים

כיצד משפיעה סיטואציה של בן זוג ישראלי שהורשע בעבר בסרסרות (שידול לזנות) על הליכי הסדרת מעמד עבור בת זוג זרה לצורך ביסוס חיים משותפים בישראל? הדבר תלוי, במידה רבה, בנסיבות ההרשעה, בזמן שחלף מאז ובגורמים נוספים, עליהם מסביר בהרחבה עורך דין מיכאל דקר, מומחה לדיני הגירה לישראל, במאמר זה.

משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב, מתמחה בהגירה לישראל ובהסדרת מעמד בני זוג זרים המבקשים לחיות במשותף עם בני זוגם הישראלים. עורכי הדין ממשרדנו בעלי ניסיון רב בתחום הסדרת מעמד של זוגות רבים בישראל.

על פי חוק העונשין הישראלי, דינו של שידול לזנות (סרסרות) הינו עד 5 שנות מאסר. עולה השאלה האם כאשר אזרח ישראלי הורשע בעבר בסרסרות והוא חי בהווה בזוגיות עם אזרחית זרה, הרשעתו עלולה לפגוע בסיכויי הסדרת מעמד בת הזוג הזרה. שאלה זו התעוררה בעבר במסגרת מספר הליכי הסדרת מעמד בני זוג זרים.

הסדרת מעמד בת זוג זרה במקרים של בן זוג ישראלי שהורשע בסרסרות

משרד הפנים רשאי לסרב לבקשה לפתיחת תיק חיים משותפים מטעמי הרשעה בסרסרות

באופן עקרוני, מובן כי גם לעבריינים מורשעים קיימת זכות לזוגיות ולהקמת משפחה. ואולם, נהלי משרד הפנים בנושא מאפשרים למשרד הפנים, במעמד פתיחת תיק חיים משותפים, לפנות לגורמים חיצוניים (כגון המשטרה ושירותי הביטחון) ולקבל מידע לגבי הרקע הפלילי של בני הזוג הישראלים. הדבר עשוי להביא לסירוב לבקשה לפתיחת תיק חיים משותפים במקרים חריגים, דוגמת מאסר או מעצר של בני הזוג הישראלים. ואכן, נציגי משרד הפנים סירבו בעבר לבקשות בעקבות הרשעת בני זוג ישראלים בסרסרות. 

סיבות לדחיית הבקשה

קיימות שתי סיבות מרכזיות לסירוב לבקשה לפתיחת תיק חיים משותפים במקרים בהם הורשע בעבר בן הזוג הישראלי בסרסרות: סיבה אחת היא התרשמות מחוסר כנות של הקשר הזוגי. סיבה נוספת היא קביעת מניעה פלילית לחיים משותפים של הזוג בישראל. עם זאת, חשוב לדעת כי על החלטות דחיה של בקשות לפתיחת תיק חיים משותפים ניתן לערער במספר דרכים, עליהם פירטנו במאמר נוסף שהתפרסם באתר משרדנו.

החלטות בית המשפט בנושא מעמד בישראל עבור בת זוג זרה של ישראלי אשר הורשע בסרסרות לזנות

כאמור, רק במקרים חריגים בקשות תסורבנה מטעמים הקשורים בעבר פלילי של בני הזוג הישראלים. במקרים בהם מוגש ערר על החלטות דחיית בקשה לפתיחת תיק חיים משותפים, הערכאות השיפוטיות בוחנות היטב את רצינות הראיות שבגינן משרד הפנים סירב לבקשות. כאשר הראיות מצביעות על כך שהמקרים כבר התיישנו, או שאין להם זיקה ממשית לבני הזוג, הדבר עשוי להוביל להתערבות בהחלטת הסירוב. 

מקרה שנדון בבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים, עסק באזרחית זרה אשר חיה עם בן זוג ישראלי שהורשע בסרסרות וריצה עונש מאסר בעקבות כך. לאחר שחרורו מהמאסר, נישאו בני הזוג והחלו בהליכי הסדרת מעמד בישראל. במהלך ההליך להסדרת מעמד בת הזוג, נפטר בן הזוג הישראלי. 

משרד הפנים דחה לבסוף את בקשת בת הזוג (אשר הפכה לאלמנה) למעמד קבע, בין היתר, לאור התרשמות מחוסר כנות הקשר הזוגי. בית המשפט קבע כי באופן עקרוני, עברו הפלילי של בן הזוג הישראלי אינו נועד למנוע את התאזרחות בת הזוג הזרה. זאת במיוחד לנוכח פרק הזמן שעבר מאז ביצוע העבירה בה הורשע. בנוסף, נקבע כי קיימת התרשמות חיובית מהקשר שניהלו בני הזוג.

להבדיל מכך, במקרה אחר, דחה בית הדין לעררים ערר של בני זוג אשר בקשתם להסדרת מעמד סורבה. זאת, על רקע מידע מודיעיני עדכני לפיו בן הזוג מעורב בהווה בעבירות הנוגעות לסחר בנשים. בנוסף, בית הדין התרשם כי עלו סתירות בנוגע לכנות הקשר הזוגי. עם זאת, יש לציין כי באותו מקרה משרד הפנים עדכן את בית הדין כי עניינם של בני הזוג ייבחן בשנית, מה שהפחית את הצורך בהתערבות של בית הדין לעררים.

צרו קשר עם עורך דין לדיני הגירה

לסיכום, העובדה שהורשע בן זוג ישראלי בסרסרות עלולה לפגוע בסיכויי בקשה לפתיחת תיק חיים משותפים לצורך הסדרת מעמד חוקי עבור בת זוגו הזרה. עם זאת, הדבר תלוי בנסיבות המקרה הספציפי. הסתייעות בעורך דין מומחה לדיני הגירה חשובה לצורך שמירה על זכויות בני הזוג במלואן. משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב, עוסק באופן שוטף בייצוג לקוחות בהליכי הסדרת מעמד בני זוג זרים, וזמין עבורכם לסיוע בכל סוגיה ושאלה.

הקורונה כניסת תיירים לישראל

03-3724722

055-9781688

: [email protected]

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top