Skip to content

תושב חוזר לישראל

Avatar

Joshua Pex

תושב חוזר – אזרח ישראל שחוזר לארץ לאחר מספר שנים רצופות בחו"ל – זכאי למספר הטבות לאחר חזרתו לארץ, בדומה לעולה חדש. מה הן זכויות אלו וכיצד ניתן לקבלן?

במשרד עורכי הדין לעלייה וקבלת מעמד בישראל, כהן, דקר, פקס, ברוש, פרסמנו לא מזמן הסבר בנושא קבלת מעמד אזרח עולה \ קטין חוזר. המאמר הזה מסביר את התנאים וההגבלות בקבלת מעמד תושב חוזר.

מי הוא תושב חוזר?

תושב חוזר מוגדר כאזרח ישראל שהיה גם תושב ישראל (כלומר, לא מישהו שקיבל אזרחות בחו"ל כילד של אזרח ישראלי, לדוגמא), שהוא בן יותר מ-17 שנים ואשר שהה מספר שנים באופן רצוף בחו"ל לפני חזרתו לישראל והגשת בקשה לקבלת מעמד תושב חוזר.

כיצד מקבלים מעמד תושב חוזר?

הקריטריונים העיקריים לקבלת מעמד תושב חוזר הם הוכחת השהייה הרצופה בחו"ל מחד, והרצון לקבוע את מרכז חייו של התושב החוזר בישראל מאידך.

על התושב להציג מסמכים מעידים בנושא היותו תושב ועל שהייתו בחו"ל – תעודת זהות ודרכון עם תיעוד שהייה בחו"ל.

לאלו הטבות זכאי התושב?

  • מידה והכרה במעמד תושב חוזר מתקבלת לפני החזרה לישראל, ניתן לקבל שובר לטיסה לארץ. את השובר ניתן לממש בטיסת של אל-על (ורק אל-על), כדי לקבל תוספת כבודה ללא עלות – אפשרות להביא מזוודות נוספות במשקל רב יותר לישראל.
  • מי ששהה בחו"ל במשך יותר מ 3 שנים זכאי לסיוע ביזמות עסקית.
  • מי ששהה בחו"ל מעלה מ- 10 שנים מקבל פטור מחובת דיווח ותשלום מסים על הכנסות מחו"ל לתקופה של 10 שנים. במידה ומילא טופס בקשת "שנת הסתגלות" בחזרתו לארץ, יקבל פטור של שנה מפקודת מס הכנסה בארץ.
  • אבטחת הכנסה למספר חודשי הסתגלות.
  • חידוש קצבאות וביטוחים – קצבת ילדים, קצבת זכנה, וזכויות אחרות אשר מגיעות לתושבי ישראל.
  • באתר משרד העלייה והקליטה ישנה רשימת הטבות מלאה.

קבלת ההטבות בארץ

לאחר רישום כראוי במשרד הפנים (לשכת רשות האוכלוסין הקרובה למקום המגורים) ממולץ להגיע למשרד העלייה והקליטה לצורך קבלת הסבר ועזרה. כדאי להגיע עם פרטי חשבון בנק בישראל לצורך קבלת סיוע.

בין השאר, ניתן לקבל הסבר לגבי רישום או חידוש רישום מול קופת חולים וביטוח לאומי. במידה והמבקש שהה בחו"ל מעלה מ- 5 שנים, משרד העלייה והקליטה יעביר חלק ממסמכיו באופן אוטומטי לגורמים רשמיים (כגון ביטוח לאומי), אבל הטבות מסויימות עדיין צריך לבקש בפגישה מול אותו גורם.

חידוש חברות בקופת חולים \ ביטול לאומי

לצורך רישום מול ביטוח לאומי יש להראות כי מרכז החיים של המבקש אכן בישראל. תושב חוזר נדרש לשהות במשך כמה חודשים בארץ על מנת להוכיח כי קבע כאן את מרכז חייו. עם זאת, ניתן לשלם סכום כספי מסויים של מעלה מ10,000 ש"ח על מנת לקבל גישה לביטוח בריאות באופן מידי.

מי אינו זכאי לקבל סיוע כתושב חוזר?

כל מי שקיבל סיוע לתושב חוזר בעבר – לא יכול לקבל שנית במשך 10 שנים, מתוכן צריך לשהות בחו"ל במשך 6 שנים לפחות.

שיחה עם עורך דין בנושא קבלת מעמד בישראל

משרד עורכי הדין בירושלים ובפתח תקווה, כהן, דקר, פקס, ברוש, מתמחה בנושאי הגירה לישראל, כולל חזרה של תושב חוזר. במידה ואתם רוצי לדעת מה זכויותיכם, וכיצד למצות אותן, נשמח לעזור.

תושב חוזר לישראל

: 03-3724722

        055-9781688

 : office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top