Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

איך ניתן להשיג תושבות קבע בישראל?

Michael Decker

רום לופוביצ'

שלום לכולם! הייתי בפגישת יעוץ עם יהושוע פקס ועו"ד נוסף, ואני ממליץ אליהם מכל הלב, נתנו לי ולארוסה שלי את כל הזמן שהיינו צריכים, ענו לנו לכל השאלות בלי זלזול, בנוסף שולחים את כל המידע מסודר לאיימל, בקיצור עזרו לנו מכל הלב! ממליץ בחם לב!

מעמד של תושבות קבע בישראל מבוקש מאוד בקרב אזרחים זרים השוהים בישראל. מדובר במעמד המקנה זכויות רבות, השוות במידה רבה לאלו של אזרחים ישראלים. קבלת מעמד זה מהווה הליך מורכב מבחינה בירוקרטית, המצריך לרוב להיעזר בניסיון של עורך דין המתמחה בהגירה לישראל לצורך טיפול נכון בבקשה. במאמר זה נסביר על תושבות קבע בישראל ועל כל הכרוך בבקשה למעמד קבע.

משרד עורכי הדין שלנו, אשר לו סניפים בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני הגירה לישראל. משרדנו מסייע ללקוחותיו בהסדרת מעמדם החוקי בישראל מול הרשויות והערכאות המשפטיות השונות. לעורכי הדין ממשרדנו ניסיון רב בייצוג אזרחים זרים בהליכי הסדרת מעמד בישראל, לרבות במקרים של בני זוג ובני משפחה של אזרחים ישראלים, וכן מבקשי מקלט ואזרחים זרים המבקשים מעמד בישראל על רקע הומניטרי. 

איך ניתן להשיג תושבות קבע בישראל?

מהי תושבות קבע ובמה היא שונה מאזרחות? 

בדומה למדינות אחרות, גם במדינת ישראל נקבעו דרגות שונות של מעמד ורישיונות שהייה. מי שמגיעים לישראל לצורך ביקורים קצרים, יוכלו לקבל בדרך כלל אשרת (ויזת) תיירים. מי שמגיעים לישראל לתקופות קצרות יחסית, לצרכים כגון עבודה או לימודים, יוכלו לקבל ויזה לתקופה ממושכת יותר, והיתרים משלימים אשר יאפשרו להם לעבוד במידת הצורך. לעומת זאת, כאשר אזרחים זרים מעוניינים להשתקע בישראל, יהיה עליהם לרכוש מעמד קבע בישראל. 

תושבות קבע בישראל היא מעמד חוקי הכולל זכאויות רבות, אשר כמעט שוות בערכן לזכויות המוקנות לאזרחי ישראל. תושבי קבע מחזיקים בתעודת זהות ישראלית, וככלל הם יהיו רשאים לשהות בישראל ללא הגבלת זמן. הם נהנים מזכויות סוציאליות רבות לפי חוק הביטוח הלאומי, הכוללות, בין היתר, הבטחת הכנסה, דמי אבטלה ועוד. 

בשונה מאזרחי ישראל, תושבי קבע אינם זכאים לדרכון ישראלי. כתוצאה מכך, יכולתם לצאת מישראל ולחזור אליה עשויה להיות מוגבלת יותר. שהות ממושכת במדינה זרה עשויה לקטוע את הזכאות למעמד של תושב קבע בישראל. כמו כן, תושבי קבע אינם זכאים לבחור ולהיבחר לכנסת ישראל.

למרות הבדלים אלה, אזרחים זרים רבים, במיוחד כאלו שאינם יכולים לקבל אזרחות נוספת ללא וויתור על האזרחות הנוכחית, מעוניינים בקבלת המעמד הנחשק ומנהלים לשם כך הליכים ממושכים מול הרשויות בישראל. הליכים אלה עשויים לא פעם להיות מורכבים ומתסכלים, ולכן חשוב להכיר היטב את החוקים החלים בנושא על מנת לוודא כי יתנהלו באופן מיטבי. להלן נדון במקרים נפוצים של בקשות למעמד תושבות קבע בישראל ובפרוצדורה מאחוריהן.

תושבות קבע לבני זוג זרים של ישראלים

אזרחים זרים החיים בזוגיות עם אזרחים ישראלים, עשויים להיות זכאים לקבל מעמד קבע בישראל. מתן המעמד נועד לאפשר לזוגות לממש את רצונם לחיות יחד בישראל. עם זאת, מדובר בהליך ממושך, הלוקח לרוב מספר שנים. הנהלים החלים בנושא (לגבי זוגות נשואים וזוגות ידועים בציבור) מגדירים הליך מדורג, אשר במסגרתו מוענקות ויזות שהייה בישראל לפרקי זמן קצרים יחסית, אשר יהיה צורך לחדשן מדי עת (לרוב כל שנה). בסוף התהליך, ניתן לקבל מעמד של תושבות קבע, ולאחר מכן במקרים מסוימים גם אזרחות ישראלית. להרחבה בנושא ההליך המדורג, ראו מדריך מפורט שהתפרסם באתר משרדנו.

פלסטינים ואזרחים זרים המבקשים תושבות קבע מטעמים הומניטריים 

תושבי הרשות הפלסטינית ואזרחים זרים המעוניינים במעמד בישראל מטעמים הומניטריים, עשויים גם הם להיות זכאים למעמד קבע בישראל. עם זאת, יש חוסר בהירות רבה בחוק בנוגע למקרים אלה. מדיניות משרד הפנים מגבילה מאוד את האפשרות להסדרת מעמד עבור פלסטינים ומבקשי מקלט. בהתאם, במקרים אלה חשוב במיוחד להיעזר בניסיון מקצועי של מומחים בתחום ההגירה, לאור חוסר הבהירות הנ״ל וההחלטות השרירותיות העשויות להתקבל בעקבותיה.

לגבי תושבי הרשות הפלסטינית, מאז נכנס לתוקף החוק האוסר על איחוד משפחות בשנת 2003, החוק אינו מאפשר ככלל לפלסטינים החיים בזוגיות עם אזרחים או תושבי קבע ישראלים לרכוש אזרחות או תושבות קבע בארץ. במקרים אלה, לרוב יינתנו רישיונות ישיבה ארעית בישראל במקום תושבות קבע. התוצאה היא כי יתכן שתושבים פלסטינים יוכלו לעיתים לשהות בישראל עשרות שנים, אך יהיה עליהם להאריך מדי שנה את רישיון הישיבה המוענק להם. קיימת לא מעט ביקורת על מצב דברים זה.

יחד עם זאת, חשוב להדגיש כי החוק אינו חוסם לחלוטין את האפשרות של פלסטינים לקבל מעמד של תושבות קבע בישראל. לדוגמה, החוק מאפשר לשר הפנים להעניק אזרחות או מעמד בישראל (לרבות תושבות קבע) לתושבים פלסטינים אשר פועלים לקידום ביטחון ישראל, כלכלתה או עניין חשוב אחר של המדינה. כך גם החוק מאפשר להעניק אזרחות ותושבות קבע במקרים בהם הדבר מהווה עניין מיוחד של מדינת ישראל. כלומר, יתכנו חריגים בהם למרות האיסורים וחוסר הבהירות בחוק, תושבים פלסטינים יוכלו לרכוש מעמד קבע בישראל.

לגבי אזרחים זרים המבקשים תושבות קבע מטעמים הומניטריים, המקרה העיקרי שיאפשר רכישת תושבות קבע עבורם הוא כאשר מדובר בבני זוג זרים של ישראלים, שהם מבקשי מקלט מדיני בישראל או אזרחי מדינות אויב. הסדרת מעמד ורכישת תושבות קבע עבורם עשויה להיות הליך מסובך וממושך יותר ביחס להסדרת מעמד קבע עבור בני זוג זרים במקרים אחרים. הרשויות העוסקות בנושא עשויות להציב קשיים על הסדרת המעמד לאורך שלביו, ולמנוע את סיום ההליך באופן שיאפשר קבלת מעמד קבע.

עם זאת, במקרים אלה ניתן לפנות לבית המשפט, אשר לא פעם יטה להתערב בנושא. כך קרה למשל בערעור מינהלי שנדון בבית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב. בית המשפט קיבל ערעור של אזרחית ישראלית ובן זוגה, מבקש מקלט מסודן, והורה להמשיך בהליכים שיאפשרו הסדרת מעמד קבע עבור בין הזוג. טעם מרכזי לקביעת בית המשפט היה חשיבות הזכות לחיי זוגיות ומשפחה.

מקרים נוספים בהם תתאפשר קבלת מעמד תושבות קבע בישראל

בנוסף למקרים שציינו לעיל, נקבעו ברשות האוכלוסין נהלים המאפשרים להורים של אזרחים ותושבים ישראלים לזכות במעמד של תושבות קבע בישראל. רוב הזכאים הם הורים לחיילים, או של הורים קשישים ובודדים. בשני המקרים, לצורך רכישת המעמד יהיה צורך בקבלת מעמד ארעי למשך מספר שנים (לרוב בין 3-4 שנים), ולאחר מכן ניתן יהיה להגיש בקשה למעמד תושבות קבע. מלבד זאת, ייתכנו מצבים נוספים בהם תתאפשר רכישת מעמד קבע. על מנת להבין האם הנכם זכאים למעמד קבע בישראל, ניתן ורצוי להתייעץ עם עורך דין מומחה לדיני הגירה לישראל.

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני הגירה והסדרת מעמד בישראל

לסיכום, מעמד תושבות קבע בישראל אפשרי במקרים שונים ומגוונים, אך כרוך לרוב בהליך ממושך ומורכב מבחינה בירוקרטית. לכל שאלה או צורך בסיוע בנושא, משרדנו זמין עבורכם. משרדנו מעניק ליווי משפטי מקצועי עבור זוגות, בני משפחה ואזרחים זרים בהליכי הסדרת מעמד בישראל, המבוסס על ניסיון רב וסיפורי הצלחה רבים.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top