Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

תביעת חוב – החזר כסף לנושה בהליך פשיטת רגל

Nechama Ovadia
Nechama Ovadia

דוד וואלעס


שירותי תרגום של משרד עו"ד הנ"ל מצויינים ומקצועי, ממליץ בחום לכל אחד לנסות, בעיקר השירות האדיב מכל הלב של סשה קישקו משאיר את הלקוח בהרגשה טובה ורצון לחזור בעתיד

תביעת חוב מאפשרת לנושה לדרוש מחייב את הכספים או החוב אשר החייב אינו מוכן להחזיר ללא התערבות חיצונית. עורכת הדין אודליה משולמי ממשרדנו בירושלים, תסביר מתי נושה יכול להגיש תביעת חוב כנגד חייב הנמצא בעיצומו של הליך פשיטת רגל.

מטרתו של חייב בהליך פשיטת רגל היא לקבל צו הפטר ולפתוח דף חדש ונקי מחובות. אולם, פעמים רבות כאשר אדם אינו משלם את חובותיו לנושים פרטיים, אותם נושים קורסים כלכלית אף הם. חלקם נכנסים בתורם למערבולת של חובות שקשה מאוד לצאת ממנה, אלא על ידי פניה להליך פשיטת רגל.

כידוע, ברגע שאדם נכנס להליך פשיטת רגל, כל הליכי הגביה המופעלים כנגדו מוקפאים והוא חסין מפני גביית החוב על ידי הנושים. לפיכך, תפקידו של הליך פשיטת הרגל, בין היתר, הוא לאזן בין זכויות החייב לבין זכותם הקניינית של הנושים הזכאים לקבל את כספם.

ברור שכאשר מדובר בחובות לחברות גדולות ו/או בנקים בעלי כיס עמוק, הפגיעה הכלכלית בהם היא נמוכה יותר מאשר הפגיעה באדם הפרטי אשר פעמים רבות עומדת מאחוריו משפחה אשר הוא דואג לפרנסתה.

תביעת חוב - החזר כסף לנושה בהליך פשיטת רגל

הגשת תביעת חוב

אם כן, כיצד יקבל הנושה את כספו מאדם שנמצא בתוך הליך פשיטת רגל?

על מנת שהנושה יהיה זכאי לקבל ולו חלק מכספו, מתוך כספיו ונכסיו של החייב, עליו להגיש תביעת חוב בתוך 6 חודשים מיום קבלת ההודעה על צו הכינוס. הצו מודיע על כך שהחייב נכנס להליך פשיטת רגל וכל הליכי הגביה כנגדו מוקפאים.

בנסיבות חריגות רשאים המנהל המיוחד או הכונס הרשמי לתת ארכה להגשת תביעות החוב לנושה במידה והנושה מוכיח שלא יכול היה להגיש את תביעת החוב תוך 6 חודשים מקבלת צו הכינוס.

תביעת חוב היא מסמך משפטי שבו דורש הנושה את סכום החוב שחב לו החייב המצוי בהליך פשיטת רגל. לתביעת החוב יש לצרף את כל המסמכים והאסמכתאות לעצם החוב הנדרש. לאחר שהועבר כל החומר הרלוונטי לביסוס סכום החוב, על הכונס הרשמי להעביר את תביעות החוב למנהל המיוחד, על מנת שהוא יבדוק אותן ויכריע בהן.

ההכרעה בתביעת החוב

בתוך 90 יום מהגעת תביעות החוב לידי המנהל המיוחד, עליו לבחון מבחינה עובדתית ומשפטית את כל החומר שהתקבל. על סמך הממצאים והמסקנות שעולות מתוך החומר יש בסמכותו לאשר את התביעה במלואה או בחלקה, לבקש מהנושה חומר ראייתי נוסף או לדחות את התביעה כולה.

בנוסף, במסגרת 90 הימים על המנהל המיוחד להעביר את הכרעתו לנושה בעניין תביעת החוב. במקרים חריגים ומוצדקים רשאי הכונס הרשמי להאריך את מועד מתן ההכרעה. גם החייב וגם הנושה יכולים להגיש ערעור על הכרעת המנהל המיוחד בתביעת החוב. חשוב לדעת כי רק חוב שנוצר על ידי החייב טרם מתן צו הכינוס הוא חוב בר תביעה – חוב אשר ניתן לדון בו במסגרת הליך פשיטת רגל.

עם סיום ההליך וקבלת צו ההפטר מקבל החייב פטור מלא כמעט מכל חוב בר תביעה שטרם נפרע על ידו. לפיכך כל אותם נושים שלא הגישו תביעת חוב במועד לא יזכו לקבל חלק מנכסי החייב. מלוא חובם ימחק עם מתן צו ההפטר, אלא אם כן המדובר בחוב שאיננו ניתן למחיקה עקב ההפטר.

פנו אלינו לקבלת ייעוץ משפטי

מומלץ הן לחייב אשר מעוניין להיכנס לתוך ההליך, והן לנושה, אשר מעוניין בגביית כספו, להיוועץ עם עורך דין המתמחה בתחום פשיטות רגל שידע לשמור על האינטרס שכל אחד מהם. במשרדנו ישנם מספר עורכי דין מקצועיים המתמחים בתביעות חוב ופשיטת רגל. צרו קשר לקביעת פגישה עם עורך דין הוצל"פ ממשרדנו בתל אביב או בירושלים.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top