Skip to content

לאיזה בית משפט יש להגיש תביעות בענייני מקרקעין?

Avatar

Michael Decker

הגשת תביעות בענייני מקרקעין יכולה להיות עסק מסובך למדי. החוק קובע הפרדה בין סוגים שונים של תביעות במקרקעין, כך שחלקן יידונו בבית משפט השלום וחלקן בבית המשפט המחוזי. לא פעם נוצרת חפיפה או שקיים חוסר ודאות באשר למקום הנכון לדיון בתביעה. במאמר זה עורך דין מומחה לדיני נדל״ן ומקרקעין ממשרדנו יסביר על מורכבות זו, וייתן כללי אצבע שיסייעו להבין כיצד נכון לפעול.

משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני נדל״ן ומקרקעין ובמגוון תחומי המשפט האזרחי השונים. לעורכי הדין במשרד ניסיון מקצועי רב בייצוג וליווי לקוחות בסכסוכים משפטיים בענייני מקרקעין (בעלות, שכירות, פינוי מושכר וכיו״ב), ליטיגציה אזרחית, ייצוג בהליכים אלטרנטיביים לפתרון סכסוכים ועוד.

תביעות בענייני מקרקעין – מהו בית המשפט הנכון?

תביעות בענייני מקרקעיןתחום דיני המקרקעין הוא תחום משפטי נרחב, הכולל תחתיו מגוון גדול של נושאים. נכללים בתוכו עניינים מורכבים כגון סכסוכי בעלות בנדל״ן (דוגמת מקרים של עסקאות נוגדות ובעיות של רישום במרשם המקרקעין) אך גם מקרים מורכבים פחות כמו סכסוכים סביב חוזה שכירות, פינוי דייר או בקשות לפירוק הסכם שיתוף במקרקעין. 

החוק קובע כי לא כל התביעות במקרקעין יוגשו באותו בית משפט. נקבעה חלוקה בין בית המשפט המחוזי ובין בית משפט השלום לעניין תביעות בענייני מקרקעין. זאת בדומה לחלוקה הקיימת בתביעות כספיות (עד 2.5 מיליון ש״ח – בבית משפט השלום; מעל 2.5 מיליון ש״ח – בבית המשפט המחוזי). אלא שלגבי תביעות מקרקעין, החלוקה לעיתים מורכבת יותר ומצריכה הבנה מעמיקה בתחום. זאת משום שתביעה המוגשת לבית משפט שאינו מוסמך לדון בה עלולה להימחק.

כיצד מתבצעת החלוקה בתביעות בענייני מקרקעין ונדל״ן?

חוק בתי המשפט קבע חלוקה בין התביעות שיש להגיש בבית משפט השלום ובין התביעות שיש להגיש בבית המשפט המחוזי. החוק קובע כי בבית משפט השלום יש להגיש תביעות בנושאי חזקה, שימוש, חלוקת מקרקעין וחלוקת השימוש בהם. נושאים אלה מכסים את מרבית הסכסוכים העוסקים בחוזי שכירות לטווח קצר ובינוני. אך הם כוללים מגוון נושאים נוספים, כגון תביעות לסילוק יד, תביעות בגין הסגת גבול, תביעות בנושא הסכמי שיתוף ופירוק שיתוף במקרקעין.

כפי שהסברנו בהרחבה במאמר נוסף שהתפרסם באתר משרדנו, לבית המשפט המחוזי יש ״סמכות שיורית״, כלומר הוא עוסק בכל הנושאים בהם בית משפט השלום אינו מוסמך לעסוק במפורש לפי החוק. לכן, תביעות מורכבות יותר שאינן נכללות בגדר סמכויות בית משפט השלום, יש להגיש בבית המשפט המחוזי. תביעות אלה כוללות סכסוכים בנושא בעלות במקרקעין, שכירות לטווח ארוך (חכירה לדורות), משכנתא וכיו״ב.

מה קורה כשתובעים מספר סעדים במקרקעין?

החלוקה שתיארנו לעיל עשויה להיות מבלבלת, ומעלה לא פעם שאלות מורכבות. אחת הבעיות הנפוצות בהקשר זה עולה כאשר תביעה מוגשת בנוגע למספר נושאים, אשר חלקם נמצאים בסמכות בית המשפט המחוזי וחלקם בסמכות בית משפט השלום. לאור כך שבעיה זו נפוצה במיוחד בתביעות מקרקעין, יתאפשר במקרים אלה לבית משפט שיש לו סמכות להכריע בתביעה העיקרית, להכריע בתביעה לסעד הנוסף, מבלי צורך לפצל את הדיון בין בתי המשפט. 

עם זאת, חשוב להדגיש כי חריג זה לא יחול כאשר הסעד הנתבע הוא כספי. לדוגמה, כאשר מעוניינים לתבוע אכיפת חוזה למכירת מקרקעין ופיצוי כספי. אם שווי הפיצוי הכספי הוא בסמכות בית משפט השלום (כלומר, עד 2.5 מיליון ש״ח), ככלל יהיה צורך לפצל את התביעות ולתבוע את הפיצוי הכספי בבית משפט השלום.

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני מקרקעין ונדל״ן

כפי שניתן להיווכח, תביעות בענייני מקרקעין עשויות להיות מורכבות מבחינת השאלה לאיזה בית משפט נכון להגיש אותן. לכן חשוב לבחון היטב את נסיבות המקרה, ולפעול בהתאם. אם יש לכם שאלות או צורך בסיוע בעניינים פרטניים, ניתן ליצור עמנו קשר ונשמח לעזור. משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, מתמחה בדיני נדל״ן ומקרקעין ובמגוון ענפי המשפט האזרחי

בעיית העברת כסף מחו''ל לבנק בישראל

: 03-3724722

        055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top