Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

תביעת יורשים לגביית חוב (הסבר משפטי)

Michael Decker

איציק פ

ממליץ בחום!!
מרגע הפנייה סשה דאג שהכל יטופל הכי מהר שאפשר...
היה זמין כל הזמן בוואטסאפ (למרות שיצא שדי שיגעתי אותו).....
תודה רבה!!

תביעת יורשים – האם ניתן להגיש תביעה נגד יורשים של אדם אשר הלך לעולמו והותיר אחריו חובות? ככלל, החוק אינו מאפשר הגשת תביעה ישירה נגד יורשי מנוחים, אלא לאחר שירשו את הכספים בפועל. לחלופין, החוק מאפשר לתבוע כספים מעיזבונם של מנוחים, באמצעות הגשת תביעה נגד העיזבון. חשוב לציין בנוסף כי יורשים רשאים ככלל להסתלק מחלקם בירושה, ובכך למנוע אפשרות להגשת תביעה נגדם. במאמר זה יסביר על נושא חשוב זה עורך הדין מיכאל דקר, שותף במשרדנו ומומחה לדיני ירושה.

תביעה נגד יורשים (הסבר משפטי)

חובות שאדם השאיר אחריו במותו אינם נעלמים

כל אחד היה שמח אם לפני לכתו, יהיו ברשותו נכסים שיוכל להוריש לבני משפחה או אחרים. אך בפועל, רבים משאירים אחריהם גם חובות שצברו במהלך חייהם. החובות שנותרים לאחר לכתו של אדם לעולמו אינם מתפוגגים מעצמם, ובדרך כלל בעלי החוב (נושים) יהיו מעוניינים לגבות אותם. אלא שאז עולה השאלה – ממי ניתן לגבות את החוב? רבים טועים לחשוב כי מותו של אדם מונע מהם כל אפשרות לקבל בחזרה את כספם, אך לא כך הם פני הדברים. בפועל, החוק מאפשר גביית חובות גם כאשר החייבים הלכו לעולמם, וקובע כי מותם אינו מבטל את החובות והזכאות לגבות אותם. עם זאת, לא מדובר בכלל מוחלט, ועשויים בהחלט להיות מקרים בהם יורשים יוכלו להתגונן מפני האפשרות להגשת תביעה נגדם. להלן נסביר מה האפשרויות המשפטיות במקרים אלה.

גביית החוב מעיזבון המנוחים

החוק קובע כי ניתן לגבות חובות של מי שהלכו לעולמם מעיזבונם. עיזבון הוא מונח משפטי שמתאר את הירושה שמותיר אדם לאחר מותו. נכללים בעיזבון כל הנכסים שהמנוחים השאירו עם לכתם, אך גם חובותיהם. חשוב להדגיש כי עיזבון, כשלעצמו, אינו מהווה אישיות משפטית שניתן לתבוע ישירות (בשונה מהאפשרות להגיש תביעה לגביית חוב נגד אדם במהלך חייו). ואולם, יש אפשרות להגיש את התביעה נגד ניהול העיזבון או נגד היורשים. נרחיב כעת על כל אחת משתי האפשרויות בנפרד.

אפשרות 1 – הגשת תביעת יורשים

החוק אמנם מאפשר הגשת תביעה נגד יורשים, אך קיים תנאי עיקרי לכך: על הנושים להמתין עד שיינתן צו ירושה או צו קיום צוואה. לא ניתן להגיש תביעה נגד יורשים קודם לכן, אף אם הם נזכרים בצו הירושה. מטבע הדברים, הדבר אינו נוח עבור נושים, שהיו רוצים לקבל בחזרה את הכספים שהמנוחים השאירו אחריהם בהקדם האפשרי. בפועל, לא פעם מתעוררים סכסוכי ירושה המעכבים מתן צו סופי לעניין זהות היורשים בחודשים ואף שנים. ואולם, קיים היגיון מאחורי כלל זה: כל עוד לא ניתנת קביעה רשמית לגבי הירושה, קיימת עדיין חוסר ודאות לגבי זהות היורשים בפועל.

הגשת תביעה נגדם בשלב זה לא תיחשב בתור מהלך תקין, שכן סטטוס זכויותיהם של היורשים עדיין טעון בירור. לכן, כאמור, החוק מאפשר להגיש תביעה נגד יורשים לגביית חובות שהותיר המוריש רק לאחר מתן צו ירושה, או לחלופין צו קיום צוואה. יש לציין כי גם כאשר ניתן לתבוע יורשים באופן ישיר, הסכום שישלמו יהיה לפי חלקם היחסי בעיזבון, וככלל לא ניתן יהיה לתבוע את רכושם האישי מעבר לכך.

האם יורשים יכולים להתגונן מהגשת תביעה ישירה נגדם? התשובה היא שהחוק אכן מאפשר זאת. חוק הירושה קובע כי יורשים חוקיים רשאים להסתלק מחלקם בירושה, כל עוד העיזבון לא חולק בפועל. ככלל, מי שהסתלקו מחלקם בירושה, רואים בהם כאילו לא היו יורשים מלכתחילה. משמעות הדבר תהיה כי לא ניתן יהיה לתבוע מהם חובות שהשאירו המנוחים. כלל משפטי זה נועד לתת מענה למקרים בהם מנוחים השאירו אחריהם רק חובות, או פחות כספים מחובות, על מנת לאפשר ליורשים להימנע מלקחת על עצמם את החובות שהשאירו המנוחים.

אפשרות 2 – הגשת תביעה נגד ניהול העיזבון

ברוב המקרים בהם מנוחים מותירים חובות לאחר לכתם, בית המשפט ימנה מנהל עיזבון, בהתאם להוראות חוק הירושה. מנהל העיזבון יהיה אחראי על איסוף (כינוס) כל הנכסים שהותירו אחריהם המנוחים. על מנת לדאוג לתשלום חובות שהמנוחים הותירו עם לכתם, מנהל העיזבון שימונה ידאג לפרסום הודעה במסגרתה יוזמנו נושים של המוריש להגיש תביעות לפירעון חובות. לאחר מכן, מנהל העיזבון יהיה אחראי לדאוג לפירעון החובות, במסגרת הטיפול בחלוקת הנכסים. חשוב להבהיר כי במידה וימונה מנהל עיזבון, לא ניתן יהיה לפעול לפי האפשרות הראשונה שציינו לעיל ולתבוע את היורשים. זאת למעט אם נכסי המנוחים יחולקו בין היורשים מבלי שתפורסם הזמנה לנושים.

חשוב לציין כי לא פעם, קיימות מחלוקות לגבי היקף הנכסים הנכללים בעיזבון שמנוחים משאירים אחריהם. לעיתים עולה חשש כי יורשים יבריחו נכסים שהיו ברשות חייבים, על מנת לחמוק ממסירתם. במקרים אלה, באפשרותם של יורשים למנות חוקר פרטי, אשר יבחן לעומק את היקף הנכסים שהיו ברשות המנוחים. עם זאת, על מנת לוודא כי הדבר ייעשה בהתאם לחוק, ראוי לקבל את ההחלטה על ביצוע החקירה והאופן שבו היא תתבצע באמצעות עורך דין מומחה לדיני ירושה ועיזבון.

תביעת יורשים – צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני ירושה ועיזבון

במאמר זה הסברנו על האפשרות של נושים לתבוע החזר חוב של חייבים שהלכו לעולמם, הן באמצעות הגשת תביעה נגד יורשים והן באמצעות תביעה נגד מנהל העיזבון. אם יש לכם שאלות נוספות בנושא, או צורך בכל סיוע או ייעוץ, נשמח לעזור. משרדנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני ירושה וכן בדיני גבייה והוצאה לפועל. לעורכי הדין ממשרדנו ניסיון רב ומוכח בייצוג בהליכים משפטיים במגוון סוגיות בנושאים אלה, לרבות תביעות המוגשות על-ידי נושים לגביית חובות של חייבים שהלכו לעולמם.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top