Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

תביעה המוגשת על-ידי קטין (מידע משפטי)

Anat Levi
Anat Levi

אהרון

דרך המשרד של מיכאל דקר זימנו עובדים זרים מומחים לביצוע עבודה מסויימת ממש מהר.

האם קיימות על קטין מגבלות בנוגע לאפשרות להגיש תביעה? ככלל, קטינים רשאים להגיש תביעה כשם שמבוגרים רשאים לעשות כן. עם זאת, ככלל קטינים המעוניינים לתבוע נדרשים לעשות זאת באמצעות אפוטרופוס. כאשר מדובר בתביעה העוסקת בסכסוך משפחתי, הנדונה בבית המשפט לענייני משפחה, קטינים רשאים להיעזר בידיד קרוב או בעובד סוציאלי לשם הגשת תביעה. במאמר זה נסביר על כך בהרחבה.

תביעה המוגשת על-ידי קטין (מידע משפטי)

כמו בגירים, גם קטינים זכאים להגיש תביעות, מכוח היותם בעלי זכויות. ניתן לחשוב על לא מעט סוגיות משפטיות שקטינים יכולים לתבוע בגינן, ובכלל זה תביעות נזיקין (למשל, כאשר קטינים נפגעים בתאונה), תביעות לשון הרע, תביעות פיצויים לגבי עניינים שעירבו קטינים (דוגמת חוזי צילומי פרסומות) וכיו״ב. ואולם, חשוב לדעת כי קיימים כללים ספציפיים בחוק לגבי היכולת של קטינים להגיש תביעות באופן עצמאי. להלן נפרט על כללים עיקריים החלים על תביעות קטינים.

מה קובע החוק בעניין הגשת תביעה על-ידי קטין?

כאמור, החוק מאפשר לקטינים להגיש תביעה, כשם שבגירים זכאים לעשות זאת. ואולם, בתקנות סדר הדין האזרחי, המגדירות את הכללים העוסקים בניהול הליכי תביעות אזרחיות, נקבע כי בית המשפט מוסמך למנות למי שזקוק לאפוטרופוס (ובכלל זה קטינים) אפוטרופוס לדין. כלומר, אדם שיהיה אחראי על ייצוגם באופן מלא בהליכים בפני בית המשפט. מובן כי האפוטרופוס עצמו רשאי להיעזר בייצוג עורך דין לצורך ניהול התביעה (ואף ראוי כי יעשה זאת).

יש לציין בהקשר זה כי בתקנות נקבע כלל מנחה, לפיו בית המשפט, בהיותו אחראי על ניהול ההליך המשפטי, רשאי ליזום ולהחליט כל החלטה הנראית בעיניו במטרה לקדם התנהלות של הליך הוגן וראוי. במסגרת זאת, ייתכן כי יהיה צורך באישור בית המשפט להסדרים כגון פשרה, קבלת כספים ששולמו לקופת בית המשפט, תשלום כספים לאפוטרופוס שמונה לצורך ייצוג הקטינים וכיו״ב. בהתאם, ייתכן כי פעולות רבות במסגרת תביעה המוגשת על-ידי או בשם קטין ידרשו את אישור בית המשפט, גם אם לא נדרש אישור כזה בהליך תביעה רגיל בבית המשפט.

תביעת קטין בסכסוכים משפחתיים

ככלל, סכסוכים על רקע משפחתי נדונים בבית המשפט לענייני משפחה. במקרים אלה, חוק בית המשפט לענייני משפחה קובע הסדר ייחודי. לפי הסדר זה, בעניינים הנוגעים לקטינים רשאי קטין, בעצמו או על-ידי ידיד קרוב, להגיש תביעה בכל עניין שבו זכויותיו עלולות להיפגע באופן ממשי. כלל זהה נקבע לגבי עובד סוציאלי, הרשאי להגיש תביעה בעניין הנוגע לקטין במקרים אלה. תנאי לכך הוא אישור של היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, או לחלופין ניהול התביעה באמצעות היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו.

תביעה המוגשת על-ידי קטין – צרו קשר עם עורכת דין מומחית למשפט אזרחי ודיני משפחה

לעיל הסברנו על הגשת תביעה על-ידי או בשם קטין, בהליכי תביעות אזרחיות ובבית המשפט לענייני משפחה. אם יש לכם שאלות פרטניות בנושא, או צורך בסיוע בכל עניין, תוכלו לפנות למשרדנו ונשמח להעניק לכם מענה מקיף ומקצועי. משרדנו מתמחה במגוון ענפי המשפט האזרחי (לרבות דיני נזיקין, דיני חוזים וכיו״ב) וכן בדיני משפחה. ניתן לפנות אלינו באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top