Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

תאונת עבודה עקב רשלנות מעסיק (מידע משפטי)

יהודה אלחרר

מני מירום

ברצוני להמליץ של משרד עורכי דין דקר, פקס ושות'. השירות מעולה, מהיר ואיכותי הייתי צריך תרגום נוטריוני ואפוסטיל, אחד מעורכי הדין יצר איתי קשר במהירות והתכתב איתי בווטסאפ גם בימי שישי בכדי לוודא שהמסמכים יטופלו תוך יומיים.

מה הזכויות המשפטיות בעקבות תאונת עבודה שנגרמה בגין רשלנות מעסיק? תאונות עבודה שנגרמו עקב רשלנות מעסיקים עשויות להקים עילה לתביעת פיצויים נגד המעסיק. כמו כן, במידה ונגרמה תאונת עבודה (עם או ללא קשר לאחריות המעסיק) חשוב כי מעסיקים ידאגו לטיפול הרפואי הנדרש עבור העובדים בהקדם האפשרי. אי ביצוע פעולות אלה עשוי אף הוא להקים עילת תביעת פיצויים נגד המעסיק. במאמר זה יפרט על כך עורך דין מומחה לדיני נזיקין ממשרדנו, בירושלים ובתל אביב.

תאונת עבודה עקב רשלנות מעסיק (מידע משפטי)

תאונת עבודה – רקע כללי

בכל מקום עבודה (בין אם משרד, מפעל, חנות וכיו״ב) קיימים סיכונים ומפגעים שונים, העלולים לגרום לתאונות שונות. החוק הישראלי מגדיר תאונת עבודה בצורה רחבה מאוד, העשויה לחול לא רק על פגיעה מציוד (כגון מכונות) במקום העבודה, אלא גם על תאונת דרכים שאירעה בסמוך למקום העבודה, נזק שנגרם מנפילה במקום העבודה או בסמוך לה (למשל, בחניון השייך למקום העבודה) וכן הלאה. למעסיקים במקום העבודה יש אחריות לפעול במסגרת יכולותיהם הסבירות למניעת תאונות במקום העבודה, בדרכים שונות. כך גם על מעסיקים לפעול על מנת לסייע בטיפול עבור עובדים שניזוקו במקום העבודה, ככל שאירעו תאונות בפועל. במאמר זה נסקור הן את הדרכים לתביעת פיצויים במקום העבודה והן את אחריות המעסיקים, ושאלת היכולת לתבוע מהם פיצויים באופן ישיר במקרים בהם תאונת עבודה אירעה עקב רשלנות מצד מעסיק.

מהן האפשרויות לתביעת פיצויים עקב תאונת עבודה?

קיימות 3 אפשרויות מרכזיות לתביעה בגין תאונת עבודה, כאשר בהתאם לנסיבות המקרה, אחת או יותר מאותן אפשרויות עשויה להיות זמינה עבור נפגעי התאונה. אפשרות אחת היא הגשת תביעה מול המוסד לביטוח לאומי, המוסמך להעניק דמי פגיעה, ובמידת הצורך גם לקבוע אחוזי נכות ותשלום קצבת נכות זמנית או קבועה. אפשרות נוספת היא הגשת תביעה נגד פוליסת ביטוח אישית, במידה והוסדרה כזו על-ידי המעסיק או באופן פרטי. תביעות להפעלת פוליסת ביטוח פרטית וקבלת פיצויים עקב תאונות עבודה ניתן להגיש ככלל בתוך 3 שנים ממועד התאונה. האפשרות השלישית היא לתבוע פיצויים מהמעסיק ישירות. תביעות אלה הן תביעות נזיקין הנדונות בבית משפט. הגשת תביעות אלה עשויה להתאפשר במקרים בהם התאונה אירעה עקב רשלנות של המעסיק, לפי הגדרת המושג ״רשלנות״ בפקודת הנזיקין. תביעות אלה מורכבות למדי מבחינה משפטית, ולעיתים אף עלולות לסכן את התובעים עצמם בחובת תשלום פיצויים. להלן נסביר מדוע.

באילו מקרים תקום אחריות לקרות תאונת עבודה עקב רשלנות של מעסיק?

דיני הנזיקין קובעים חובות מיוחדות (המכונות בשפה המשפטית בשם הכולל ״חובת זהירות״) החלות על מעסיקים, למניעת פגיעה של עובדיהם מתאונות במקום העבודה. חובת זהירות טומנת בחובה את האחריות לפעול באופן אקטיבי באמצעים הסבירים העומדים לרשות המעסיקים, לצורך הגנה על העובדים מפני סיכונים הכרוכים בעבודתם הספציפית של העובדים במקום העבודה, או העלולים לנבוע מאופי מקום העבודה. במסגרת זאת, על מעסיקים להגדיר כללי בטיחות במקום העבודה, ולוודא (באמצעות הדרכות, פיקוח וכיו״ב) כי העובדים מקפידים על כללים אלה. כמו כן, עליהם לספק לעובדים אמצעים לשמירה על בטיחות במקום העבודה (כגון אמצעי מיגון, המותאמים לאופי מקום העבודה) ולדאוג לסילוק של גורמי סיכון העלולים להתקיים במקום העבודה. מעסיקים שלא יפעלו כנדרש במסגרת חובת הזהירות בה הם חבים, לפי נסיבות המקרה, עשויים להימצא אחראים לקרות תאונת עבודה של עובדיהם בגין רשלנות.

חשוב להבהיר כי אחריות לשמור על אמצעי זהירות במקום העבודה אינה חלה על המעסיקים בלבד. גם העובדים נדרשים להימנע מפעולות בצורה שאינה זהירה במקום העבודה, ומהפרת כללי הזהירות, ככל שאלה הוגדרו על-ידי המעסיקים. במקרים בהם עובדים עברו תאונת עבודה, אשר היוותה תוצאה של התנהגות לא זהירה ובניגוד לנהלים מצדם, הדבר עלול להיזקף לחובתם במסגרת תביעת פיצויים, ולהוביל לקביעת אחריות תורמת שלהם לקרות התאונה. במקרים מסוימים אף עשויה לקום עילת תביעת פיצויים למעסיקים נגד עובדיהם בגין נזקים שייגרמו לרכוש העסק או למקום העבודה. בהתאם, מומלץ לנפגעי תאונת עבודה להיוועץ עם עורך דין מומחה לדיני נזיקין בסמוך לאירוע התאונה, על מנת לקבל הערכה מיטבית של סיכויי התביעה, לצד קיומם של סיכונים כלשהם במסגרתה.

הפעולות שעל מעסיקים ועובדים לנקוט בהן לאחר תאונת עבודה

ללא תלות בשאלת האחריות של מעסיק לקרות תאונת העבודה עצמה בגין רשלנות, על מעסיקים לדאוג, כפי יכולתם ובהתאם לנסיבות המקרה, לכך שעובדיהם יקבלו טיפול רפואי וכל סיוע שהם זקוקים לו באופן מיידי. לעיתים מדובר יהיה במתן עזרה ראשונה והפניה למיון, לעיתים תידרש הזמנת שירותי מד״א למקום העסק באופן מיידי וכן הלאה. יש לציין כי עיכוב שנגרם באחריות המעסיק לעניין קבלת טיפול רפואי עשוי להוות עילה נוספת לתביעת פיצויים, במקרים מסוימים, וזאת ככל שניתן יהיה להוכיח כי המצב הרפואי של נפגעי התאונה הוחמר כתוצאה מכך.

על עובדים שחוו תאונת עבודה לתעד, ככל הניתן, את פרטי התאונה, הן באמצעות רישום בכתב והן באמצעות צילומים של זירת התאונה וגורמים אפשריים לה. כמו כן, על העובדים למסור הודעה למעסיק, ולמלא טופס המכונה ״בל-250״, שעניינו הודעה רשמית על תאונת עבודה. חשוב מאוד לדאוג לשמירת כלל התיעודים לטיפולים רפואיים שניתנו לעובדים לאחר התאונה. במקביל, ולצורך בחינת האפשרויות השונות לתביעת פיצויים והדרך הנכונה למיצוי זכויות העובדים שנפגעו במקרים ספציפיים, ראוי לפנות לקבלת ייעוץ וליווי משפטי מעורך דין המתמחה בדיני עבודה.

רשלנות מעסיק בגין תאונת עבודה – צרו קשר עם עורכת דין מומחית לדיני נזיקין ולדיני עבודה

לעיל הסברנו על המקרים בהם ניתן להגיש תביעת פיצויים בגין תאונת עבודה שאירעה עקב רשלנות מצד מעסיק. אם יש לכם שאלות נוספות בנושא, ניתן ליצור קשר עם משרדנו, בירושלים ובתל אביב, ונשמח לספק עבורכם מענה מקיף ומקצועי. משרדנו מתמחה בדיני עבודה ונזיקין, ומנוסה מאוד בייצוג נפגעי תאונות בהליכי מימוש זכויות, ייצוג בבתי הדין לעבודה ומול המוסד לביטוח לאומי ועוד.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top