Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

חובות שקיפות ודיווח של אגודות עותמאניות – מידע משפטי חשוב

Michael Decker

אריאנה זקס

שירות נעים ואדיב שנעשה ברגישות גדולה. כל התהליך עם ענת לוי לומגיסטרו ועם המשרד היה מהיר וללא דופי. תודה.

תקנות חדשות משנת 2021 מטילות לראשונה חובות שקיפות על אגודות עותמאניות. הכוונה במונח ״אגודות עותמאניות״ לסוג ארכאי של תאגידים (בדומה לחברות ועמותות) אשר הוקמו לפי החוק העותמאני, שהונהג לפני קום מדינת ישראל והמשיך להיות בתוקף לאחר מכן, עד תחילת שנות ה-80. במשך שנים רבות פעלו אגודות אלה ללא חובות שקיפות, והדבר יצר לא מעט בעיות משפטיות. כעת, חשוב כי הן אגודות עותמאניות, הן החברים בארגונים המהווים אגודות עותמאניות, והן הציבור הכללי יידעו מה בעצם קובעות חובות השקיפות החדשות. על כך יסביר במאמר זה עו״ד מיכאל דקר, שותף במשרדנו ומומחה לדיני תאגידים.

משרד עורכי הדין שלנו, בתל אביב ובירושלים, מתמחה בדיני תאגידים ועמותות. משרדנו מעניק שירותי ייעוץ וייצוג עבור תאגידים מסוגים שונים, לרבות אגודות עותמאניות, וכן מגוון שירותים משפטיים בנושאים כגון חובות שקיפות ודיווח, רישום תאגידים בישראל, סכסוכים מול האגודות, ייצוג בהליכי גישור ובוררות ועוד.חובות שקיפות ודיווח של אגודות עותמאניות – מידע משפטי חשוב

היעדר שקיפות בקרב אגודות עותמאניות בישראל – רקע

בישראל קיימות כיום כמה אלפי אגודות עותמאניות, על פי ההערכות. מדובר בצורת התאגדות ישנה – מאז שנחקק חוק העמותות בשנת 1980 לא ניתן להקים תאגידים נוספים מסוג זה. בין הגופים הנמנים כאגודות עותמאניות נכללים ארגוני עובדים, קופות חולים, מגן דוד אדום, ויצו ועוד. על אגודות אלה לא חלות הוראות חוק העמותות, ובהתאם, עד לפני זמן קצר, הן לא היו חייבות כמעט באף חובת שקיפות. לדוגמה, האגודות לא היו חייבות לפרסם את צורת התאגדותן (כמו שקורה לגבי עמותות וחברות בע״מ, למשל), לדווח על המחזור הכספי שלהן או אף לאפשר לחבריהן לעיין בדו״חות פנימיים שלהן. ניתן היה רק להסתמך על שיתוף וולונטרי מטעמן במידע על התנהלותן.

בהיעדר שקיפות בפעילות האגודות, עולה חשש מאי סדרים בהתנהלותן. ואכן, דווח בעבר על מקרי שחיתות באגודות עותמאניות, דוגמת קבלת טובות הנאה על-ידי בכירים לשעבר בהסתדרות המורים. אף שהתנהלות מעין זו לא מאפיינת את הרוב המוחלט של אגודות אלה וחבריהן, עלה צורך למצוא פתרון משפטי להיעדר השקיפות שפותחת פתח למקרים של אי סדרים מעין אלה בעתיד.

תקנות השקיפות משנת 2021 והשינוי הדרמטי שהן יוצרות

החל משנת 2021 נכנסו לתוקף חובות דיווח ושקיפות החלות מכוח תקנות החוק העותמאני על אגודות (שקיפות ודיווח). התקנות הללו קובעות לראשונה חובות שונות של דיווח ושקיפות אשר חלות על אגודות עותמאניות, וכן מאפשרות לחברים באגודות ולציבור הרחב גישה לנתונים המדווחים. מילוי אחר הוראות התקנות הללו, הן לצורך חובות האגודות והן לצורך הגישה למידע, מצריך לרוב הסתייעות בעורך דין מומחה לדיני תאגידים.

מה כוללות התקנות?

כפי שצוין לעיל, אגודות עותמאניות אינן חייבות לפרסם את צורת התאגדותן. מעבר לכך, לא התקיים עד כה רישום מסודר של האגודות. התוצאה האבסורדית של מצב דברים זה הייתה שלא היה ידוע במדויק מספרן של האגודות ונוצר קושי בפיקוח על התנהלותן בעקבות כך. התקנות החדשות קובעות לראשונה כי יוקם מאגר של אגודות עותמאניות, אשר ינוהל על-ידי רשם העמותות. לציבור הרחב תהא גישה למאגר ויכולת לקבל מידע על אגודות רשומות באתר האינטרנט של רשם העמותות.

בנוסף קובעות התקנות, בין היתר, חובת דיווח עם ציון פרטים או דיווח מטרות האגודה, כתובתה, פרטי התקשרות ופרטי נושאי המשרה בה. חובות אלה חלות על כלל האגודות. על מרבית העמותות חלה גם חובת הגשת דיווח שנתי. במסגרת חובה זו יש לדווח, בין היתר, על נתונים כספיים נבחרים, ולפרט לגבי מבקר פנים ורואה חשבון של האגודות, תאגידים הנשלטים על-ידי האגודה (עמותות, חברות וכיו״ב), עסקאות בעלי עניין ואירועים חריגים נוספים. בחלק מהמקרים תהא חובה להגיש מאזן כספי בנוסף לחובת הדיווח הנ״ל.

חובות שקיפות ודיווח של אגודות עותמאניות – צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני תאגידים ועמותות

לכל שאלה נוספת בנושא של חובות שקיפות ודיווח של אגודות עותמאניות או בכל נושא אחר מתחום דיני התאגידים, ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין שלנו ונשמח לעזור. משרדנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני תאגידים ועמותות ומעניק מגוון רחב של שירותי ייעוץ וייצוג בתחום. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון או כתובת הדואר האלקטרוני המופיעים לעיל.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top